Barnbidrag

Barnbidraget betalas ut per månad och barn. Från det andra barnet tillkommer flerbarnstillägg.

Antal barnKronor per månad
11 250 kronor
22 650 kronor
34 480 kronor
46 740 kronor

Förlängt barnbidrag

Förlängt barnbidrag betalas ut som studiestöd till barn som har fyllt 16 år och fortfarande går i grundskola.

Maxtaxa på förskola och fritids

Kommuner väljer själva om de inför maxtaxa eller inte. Där maxtaxa införs ska ingen behöva betala mer än 1 260 kronor per månad för första barnet på dagis, 840 kronor för andra och 420 kronor för tredje barnet. För det fjärde barnet tas ingen avgift ut. Hushåll med lägre inkomst får lägre taxa. 4-5 åringar har rätt till 3 timmars avgiftsfri förskola per dag.

Studiebidrag

Den som är under 20 år och går i gymnasieskola får 1 250 kronor per månad i studiebidrag. Studiebidraget betalas ut under september-juni.

Bostadsbidrag

För låginkomsttagare kan bostadsbidraget för barnfamiljer vara till hjälp.