Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Bidrag och avgifter

Det finns flera olika bidrag som du kan ha rätt till. Här nedan ser du några av de vanligaste.

Barnbidrag

Barnbidraget betalas ut per månad och barn. Från det andra barnet tillkommer flerbarnstillägg.

Antal barnKronor per månad
11.250
22.650
34.480
46.740

Förlängt barnbidrag

Förlängt barnbidrag betalas ut som studiestöd till barn som har fyllt 16 år och fortfarande går i grundskola.

Maxtaxa på förskola och fritids

Kommuner väljer själva om de inför maxtaxa eller inte. Där maxtaxa införs ska ingen behöva betala mer än 1.260 kronor per månad för första barnet på dagis, 840 kronor för andra och 420 kronor för tredje barnet. För det fjärde barnet tas ingen avgift ut. Hushåll med lägre inkomst får lägre taxa. 4-5 åringar har rätt till 3 timmars avgiftsfri förskola per dag.

Studiebidrag

Den som är under 20 år och går i gymnasieskola får studiebidrag. Under 2018 höjs studiebidraget med 200 kronor, från 1 050 till 1 250 kronor per månad. Höjningen genomförs den 1 juli 2018, men gäller för studier från och med den 1 mars 2018. Studiebidraget betalas ut under tio månader per läsår.

Bostadsbidrag

För låginkomsttagare kan bostadsbidraget för barnfamiljer vara till hjälp.