Vad är rotavdrag?

ROT är en förkortning för reparation, ombyggnad och tillbyggnad. Rotavdraget är ett skatteavdrag som innebär att du som privatperson får 30 % av arbetskostnaderna för att renovera och underhålla ditt hem. Det är endast arbetskostnaden som ger rätt till rotavdrag. Rese- och materialkostnader i samband med arbetet är inte avdragsberättigade. 

Rot- och rutavdrag räknas ihop och du kan få högst 75 000 kronor per år. Av den summan får högst 25 000 kronor vara rotavdrag. 

Företaget ansöker om utbetalning från Skatteverket

Företaget som utför tjänsten ansöker om rotavdrag och kostnaden dras då direkt på fakturan från utföraren. Du behöver heller inte ansöka om något hos Skatteverket. Eftersom rotavdraget är en skattereduktion sköter Skatteverket detta åt dig.

Rot- och rutavdrag höjs från 1 juli 2024

Under 2024 kommer rot- och rutavdraget tillfälligt att hållas isär. Rotavdraget kommer dessutom att höjas med 25 000 kronor. Det innebär att avdraget för helåret uppgår till 75 000 kronor för både rut- och rotavdraget. 

Den nya lagstiftningen träder i kraft den 1 juli 2024. Fram till dess är det dagens regler som gäller. 

Krav och villkor för rotavdraget

Villkor företaget behöver uppfylla

Företaget som du vill anlita behöver vara en serviceleverantör som är godkänd för F-skatt och alltså har en F-skattsedel. Det går inte att anlita en privatperson med A-skattsedel. Du kan inte heller anlita någon närstående eller dig själv om du till exempel har ett byggföretag. 

Villkor som du som privatperson behöver uppfylla

  • Du bor i bostaden där arbetet ska utföras. Arbetet ska utföras i eller i anslutning till bostaden.
  • Du faktureras för tjänsten och/eller utgiften för tjänsten.
  • Du har rotavdrag kvar att utnyttja. Rot- och rutavdraget är sammanlagt högst 75 000 kr per person och år. Högst 25 000 kronor får vara rotavdrag. Notera att nya regler gäller från 1 juli 2024. 
  • Du är bosatt i Sverige och betalar skatt här (obegränsat skattskyldig). 
  • Du bor utomlands men valt att beskattas i Sverige enligt inkomstskattelagen (begränsat skattskyldig).
  • Du fyller 18 år vid årets slut.

Ett dödsbo kan få rotavdrag, men enbart för arbete som utförs före dödsfallet.

Läs mer om det på Skatteverkets hemsidaÖppnas i nytt fönster

Vanliga frågor om rotavdrag