Vad är rutavdrag?

RUT är en förkortning på rengöring, underhåll och tvätt. Rutavdraget är ett skatteavdrag som innebär att du som privatperson betalar 50 % av arbetskostnaderna för hushållsnära tjänster. Dessa kan vara flyttjänster, städning, reparationsarbeten eller underhåll av vitvaror – i eller i anslutning till hemmet. 

Rut- och rotavdraget räknas ihop och du kan få högst 75 000 kronor per år. Av den summan får högst 50 000 kronor vara rutavdrag. 

Företaget ansöker om utbetalning från Skatteverket

Företaget som utför tjänsten ansöker om rutavdrag och kostnaden dras då direkt på fakturan från utföraren. Du behöver heller inte ansöka om något hos Skatteverket. Eftersom rutavdraget är en skattereduktion sköter Skatteverket detta åt dig. 

Rut- och rotavdrag höjs från 1 juli 2024

Under 2024 kommer rut- och rotavdraget tillfälligt att hållas isär. Rotavdraget kommer dessutom att höjas med 25 000 kronor. Det innebär att avdraget för helåret uppgår till 75 000 kronor för både rut- och rotavdraget. 

Den nya lagstiftningen träder i kraft den 1 juli 2024. Fram till dess är det dagens regler som gäller. 

Krav och villkor för rutavdraget

Villkor företaget behöver uppfylla

Företaget som du vill anlita behöver vara en serviceleverantör som är godkänd för F-skatt och alltså har en F-skattsedel. Det går inte att anlita en privatperson med A-skattsedel. Du kan inte heller anlita någon närstående eller dig själv om du till exempel har ett städföretag. 

Villkor som du som privatperson behöver uppfylla

  • Du bor i bostaden där tjänsten utförs. Arbetet ska utföras i eller i anslutning till denna bostad. 
  • Du faktureras för tjänsten och/eller utgiften för tjänsten.
  • Du har rutavdrag kvar att utnyttja. Rot- och rutavdraget är sammanlagt högst 75 000 kr per person och år. Högst 50 000 kronor får vara rutavdrag. Notera att nya regler gäller från 1 juli 2024. 
  • Du är bosatt i Sverige och betalar skatt här (obegränsat skattskyldig). 
  • Du bor utomlands men valt att beskattas i Sverige enligt inkomstskattelagen (begränsat skattskyldig).
  • Du fyller 18 år vid årets slut.

Ett dödsbo kan få rutavdrag, men enbart för tjänster som utförs före dödsfallet.

Läs mer om det på Skatteverkets hemsidaÖppnas i nytt fönster

Vanliga frågor om rutavdrag