Gör en budget över nuläget

Börja med att göra en budget över nuläget, det vill säga före skilsmässan. Det är framförallt utgifterna som måste granskas extra noga. Vilka dubbleras, och vilka går eventuellt att ta bort eller minska?

Gör varsin budget över det nya tänkta läget

Om ni har barn, kretsar det mesta kring hur ni på bästa sätt ska ordna livet för dem. Genom att ha ett bra samarbete, inte minst kring ekonomin, kan ni skapa en ny tillvaro som är bra och trygg. Mycket handlar också om att lösa boendefrågan. Först och främst är det kostnader för nya bostäder, men också utgifter för till exempel flytt, ny inredning, och extra utrustning till barnen. Sedan följer nya löpande fasta kostnader månad för månad, till exempel för transporter, el, media och hemförsäkring med mera. 

Att göra varsin ny budget är ett bra sätt att förstå de nya förutsättningarna som nu bygger på en inkomst istället för två. 

Se över sparande och andra tillgångar

Här kommer juridiken in då en bodelning måste genomföras. Finns det enskild egendom ska den inte ingå i bodelningen. Är man överens om hur man ska dela upp sina tillgångar, behöver man inte koppla in en advokat.

Ge det tid och gör inte allt på en gång

När ni väl är på plats i den nya tillvaron är det viktigt att ha koll på de nya kostnaderna. Följ upp månadsvis under ett par månader och släpp sedan inte på kontrollen över utgifterna.

Ta hjälp om ni behöver  

Det blir en hel del nya utgifter i och med att ett hushåll blir två. Men det finns hjälp att få för att hitta lösningar. Prata med banken och boka tid för rådgivning. Ibland är det bra att koppla in en familjejurist för att reda ut hur tillgångarna ska delas.

Så kan merkostnaden bli för ett extra hushåll efter en separation/skilsmässa (1 vuxen, 2 barn)

Siffrorna är endast exempel, med utgångspunkt från Konsumentverket ”Koll på pengarna”, samt boende i hyresrätt.

Hyra för tre rum och kök9 500 kr
Mat 6 450 kr
Media, el, hemförsäkring2 440 kr
Summa18 390 kr