Stegen till en lyckad badrumsrenovering

Innan du sätter igång med din badrumsrenovering är det viktigt med en bra planering, som kommer lägga grunden för ett framgångsrikt projekt.

Utvärdera dina behov och sätt en budget

– Börja med att utvärdera dina behov och sätt en realistisk budget för renoveringen. Fundera på vilka förbättringar du behöver göra – både estetiska och funktionella. Se sedan över din ekonomiska situation, och bestäm hur mycket du är villig att investera, säger Jenny Rudslätt, skadechef på If.

Anlita hantverkare eller göra det själv?

Fundera på om du ska anlita professionella hantverkare eller göra renoveringen själv. Båda alternativen har sina fördelar och nackdelar.

– Att anlita hantverkare ger dig tillgång till deras expertis och erfarenhet, samtidigt som du får hjälp med själva utförandet. Men det kan innebära en större kostnad. Att göra renoveringen själv kan vara mer kostnadseffektivt. Mmen det kräver tid, tålamod och en hög kunskapsnivå, säger Jenny.

Ta hänsyn till dina egna färdigheter och tidsbegränsningar när du fattar beslutet.

Gör en detaljerad plan

Att ha en noggrant utarbetad plan är nyckeln till en framgångsrik badrumsrenovering. Gå igenom och lisa alla de olika arbetsmomenten och allt material du behöver.

– Försök planera ordningen för arbetet om du gör det själv, så att du har en tydlig riktlinje att följa. Anlitar du hantverkare bör du kräva en tidsplan av entreprenören. Genom att ha en detaljerad plan kommer du kunna ha kontroll över projektets framsteg och undvika förseningar, fortsätter Jenny.

Välj rätt material och utrustning

Ett badrum är en fuktig miljö som utsätts för daglig användning, vilket gör valet av material och utrustning avgörande.

– Se till att välja material av hög kvalitet som är lämpliga för badrumsförhållanden. Det bör inkludera fukttåliga golv- och väggmaterial och pålitliga VVS-komponenter, avslutar Jenny.

Jenny Rudslätt på If

Jenny Rudslätt If

Jenny Rudslätt är ansvarig för egendomsskador på If. Här ger hon sina bäst tips kring vad du ska tänka på när du renoverar badrummet.

Få gratis byggrådgivning hos If

Har du villa- eller fritidshusförsäkring hos If får du kostnadsfri rådgivning om ditt byggprojekt.

Boka rådgivning med If Öppnas i nytt fönster
Tillstånd och regler
Undvik vanliga misstag
Hur gäller försäkringen?

Tillstånd och regler vid badrumsrenovering

Innan du startar projektet bör du undersöka om det finns några lokala byggregler som kan gälla för badrumsrenoveringar där du bor. Vissa kommuner kan ha specifika krav på tillstånd och bygglov. Bor du i bostadsrätt kan du även behöva stämma av renoveringen med din bostadsrättsförening.

Känner du till alla regler, och har fått alla tillstånd på förhand, kan du undvika problem och förseningar längs vägen.

Vissa delar av renoveringen kräver professionell hjälp

Även om du planerar att renovera själv, finns det vissa delar av arbetet som måste göras av en professionell yrkesman. VVS-installationer och elektriska arbeten är jobb som kräver att en behörig fackman utför dem.

Att försöka utföra det arbetet själv kan leda till säkerhetsrisker eller problem längre fram.

Undvik vanliga misstag under renoveringen

En badrumsrenovering kan vara en komplex process, och det finns vissa vanliga misstag som många gör. Här är några exempel som kan spara dig tid, pengar och göra att du undviker framtida problem.

Underskattning av tidsåtgången

Ett vanligt misstag är att underskatta tiden som krävs för en badrumsrenovering. Renoveringar kan ta längre tid än förväntat på grund av olika faktorer. Till exempel leveranstider för material, problem som upptäcks under arbetets gång eller väntetider för hantverkare.

Se till att planera in tillräckligt med tid för att undvika stress och förseningar.

Felaktig vattenisolering

Ett annat vanligt misstag är bristande eller felaktig vattenisolering. Vattenisolering är avgörande för att skydda ditt badrum mot fukt- och vattenskador. I badrum krävs det normalt vattentätt skikt på golvet och de delar av väggen som utsätts för vatten.

Se till att använda rätt material. Följ Boverkets regler för vattenisolering för att undvika dyra reparationer i framtiden.

Brister i ventilation

Dålig ventilation kan leda till fukt- och mögelproblem i badrummet. Se över ventilationssystemet och säkerställ att det är tillräckligt för att hantera fukt och upprätthålla god luftcirkulation.

Installera en effektiv fläkt, eller fönster som kan öppnas, för att minska fuktighet och förbättra luftkvaliteten.

Hur gäller försäkringen vid en badrumsrenovering?

De generella reglerna för att din hemförsäkring ska gälla när du renoverar badrummet, är att jobbet  ska vara fackmannamässigt gjort. Det innebär att arbetet ska uppfylla Boverkets byggregler och aktuella branschregler. Det gäller oavsett om du gör jobbet själv eller anlitar hantverkare. 

Prata med ditt försäkringsbolag

Innan du påbörjar badrumsrenoveringen är det alltid klokt att kontakta ditt försäkringsbolag för att diskutera dina planer. De kan ge dig specifik information om hur din försäkring påverkas, och om det finns några särskilda krav eller rekommendationer du bör följa under renoveringen.

På så sätt är du på den säkra sidan, och ser till att du har rätt försäkringsskydd från början.

Be om kvalitetsdokument och intyg

Om du anlitar hantverkare, be då om att få kvalitetsdokument som visar att badrummet är utfört enligt gällande branschregler. Exempel på dokument som är bra att ha:

  • kvalitetsdokument från Byggkeramikrådet (BKR)
  • våtrumsintyg från AB Svensk Våtrumskontroll (GVK)
  • intyg om säker vatteninstallation från ett auktoriserat VVS-företag.

Vissa försäkringsbolag kan kräva dessa intyg för att du ska få ersättning vid eventuell vattenskada. Du bör också göra en slutbesiktning av utfört arbete. Det gör du tillsammans med entreprenören ihop med den som eventuellt är kvalitetsansvarig.

Finansiera din renovering

Hur du väljer att finansiera din renovering beror bland annat på hur omfattande renoveringen är och hur din ekonomiska situation ser ut. Här kan du läsa mer om att låna till renovering eller hur du kan tänka när du sparar till något på kort sikt.

Försäkringsdistribution

Försäkringsdistribution

Nordea är försäkringsdistributör av skadeförsäkringar för If Skadeförsäkring Ab (publ) ("If") och har eget tillstånd som försäkringsdistributör hos den finska Finansinspektionen avseende försäkringsprodukterna livförsäkring och skadeförsäkring. Registreringen kan kontrolleras hos Finansinspektionen i Finland, Snellmansgatan 6, PB 103, FI-00101 Helsingfors, Finland, e-post fiva@fiva.fi, www.fiva.fi, telefon +358 (0)9 18351. 

För distributionen av denna försäkring har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka alla kostnader som Nordea har för personal, administration, marknadsföring med mera förknippade med försäkringen.

För sin distribution av försäkringarna har Nordea rätt till ersättning från If. Ersättningen består av försäljningsprovision på nytecknad och betald försäkring (mellan 17 och 18 procent av premien) och provision på förnyad och betald försäkring (2 procent av premien årligen). Därutöver kan Nordea vara berättigat till ersättning motsvarande 50 procent av eventuell vinst som genereras på Nordeas kunders försäkringar hos If (det positiva resultatet av intjänade premier, efter avdrag för den ersättning Nordea erhållit, administrations-, skadereglerings- och skadekostnader).

Från försäljningsprovision som utbetalas från If till Nordea görs avdrag från ersättningen motsvarande premiebelopp som inte har inbetalats av kund, både avseende ny försäljning samt förnyelse av befintligt försäkringsavtal. Detta sker vanligtvis inom en kalendermånad.

Distributionen

Den eller de personer hos Nordea som deltagit i försäkringsdistributionen uppfyller de i lagen om försäkringsdistribution (2018:1219) uppställda kvalifikationer. De som är ansvariga för distributionen finns angivna i försäkringsförmedlarregistret som förs av den finska Finansinspektionen (se kontaktuppgifter ovan). Nordea tillhandahåller inte sådan rådgivning som avses i lagen om försäkringsdistribution.

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ), org nr 516401-8102, 106 80 Stockholm, telefon 0771-655 655.