Ung kvinne i leilighet i Paris

Svar på de vanligaste frågorna kring boende och bolån

Det är många som har frågor kring boende och bolån till följd av coronavirusets påverkan på ekonomin. Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna Bolånecenter får just nu.

Ska jag avvakta med att köpa eller sälja min bostad?

Vår rekommendation är att man aldrig ska köpa eller sälja med utgångspunkten att försöka göra ett klipp på bostadsmarknaden. Det är i första hand de egna behoven och den egna ekonomin som ska avgöra. Men det är alltid bra att veta vad man får för sin nuvarande bostad innan man söker efter en ny.

När det är oroliga tider är det klokt att sälja före man köper ny bostad, och även att försöka få så litet tidsglapp som möjligt mellan försäljningen och köpet av ny bostad, för att så långt det är möjligt kunna sälja och köpa under samma förutsättningar på marknaden.  

Här finns mer information om hur du kan värdera din bostad.  

Ska jag sälja mina fonder som jag tänkt använda till egna insatsen?

Det beror på när du ska köpa din bostad. Att spara via fonder är sett som en långsiktig sparandeform, men planerar du att betala insatsen på kort sikt kan det vara bättre att ha insatsen på ett sparkonto. Det gäller både om börsen går bra eller dåligt. Via ett sparkonto är pengarna snabbt tillgängliga och påverkas inte av börsens svängningar.

Om du behöver sälja av en del av dina fonder är Nordeas generella råd att sköta försäljningen på ett ordnat sätt, spritt över flera tillfällen. Detta då det är svårt att pricka rätt och sälja vid ”rätt” tillfälle. 

Innan du tar ett beslut kan du boka ett rådgivningsmöte för att se över din ekonomi.

Hur ser ni på bolåneansökan för de som har projekt/vikariat och anställningar i branscher som riskerar att påverkas av ex. varsel?

Vi följer våra ordinarie instruktioner för att bevilja lånelöftes- och bolåneansökan och gör alltid en individuell kreditprövning. Vid en bolåneansökan gör vi alltid en individuell bedömning där vi tar vi hänsyn till flera parametrar, vilket gör det svårt att svara på ovanstående scenario. Vi är i exceptionella tider och vi följer utvecklingen i samhället noggrant.

Har du en sådan typ av anställning är det viktigt att ha ordning på sin ekonomi, att månadsspara och att ha en buffert. Se också över dina försäkringar så att du är medlem i en a-kassa, gärna kompletterad med en inkomstförsäkring. Du bör också ha en sjukförsäkring.

Gäller beviljade lånelöften fortfarande? 

Ja, beviljade lånelöften gäller fortfarande om de förutsättningar som ligger till grund för beslutet fortfarande gäller, det vill säga om din ekonomiska situation är densamma som vid ansökningstillfället. 

Om din ekonomiska situation har förändrats behöver du kontakta banken för att skapa ett nytt lånelöfte baserat på din nya ekonomiska situation. Ett lånelöfte är giltigt i sex månader.

Jag har budat på en bostad – kan jag ta tillbaka mitt bud? Dra mig ur bostadsaffären?

Ett bud är aldrig bindande, vare sig för köparen eller säljaren, vilket innebär att man alltid kan dra sig ur en budgivning. Affären blir bindande först när man har skrivit köpekontrakt. Det är dock viktigt att komma ihåg att skulle man dra sig ur förlorar man den handpenning man lagt, ofta 10 % av köpeskillingen samt kostnader för till exempel mäklare, fördröjning och hyra. Naturligtvis är det bästa att tänka igenom sitt beslut/bud noga i förväg så att man inte hamnar i den situationen.

Om du planerar att köpa en nyproducerad bostad rekommenderar vi att du hör med mäklaren eller byggherren om vilka möjligheter det finns att dra sig ur köpet, samt att läsa avtal/ villkor extra noggrant. Det kan till exempel vara så att du betalar en avgift när du ska köpa nyproduktion, som du kanske inte får tillbaka.

Vad händer om jag inte kan sälja innan tillträde?

Varje kunds individuella kreditbeslut reglerar om nuvarande bostad måste vara såld innan tillträdet eller inte. Det handlar om kundens ekonomi klarar av kostnader för dubbelt boende eller inte. 

En generell rekommendation i dessa tider är att det kan vara klokt att sälja före man köper ny bostad, och även försöka få så litet tidsglapp som möjligt mellan försäljningen och köpet av ny bostad. Detta för att så långt som möjligt kunna sälja och köpa under samma förutsättningar på marknaden.

Vad händer med er bolåneränta? Kommer den gå upp?

Det är för tidigt att säga då situationen med coronaviruset utvecklas varje dag. Det vi generellt kan säga är att vi löpande ser över vår prissättning, och vi fortsätter att noga följa ränteutvecklingen. Vi kommunicerar alltid förändringar i boräntan först när de är beslutade.

Vi jobbar med individuell prissättning för våra kunder, vilket innebär att vi ser till bland annat belåningsgrad och sparande.

Vågar jag köpa nyproduktion i dessa tider?

Det är för tidigt att säga hur bostadsmarknaden ser ut på längre sikt, då situationen med coronaviruset utvecklas varje dag. 

Några generella tips:

  • Se över ekonomin redan nu, även om det är lång tid kvar till inflyttningsdatum. Använd bolånekalkylen för att räkna ut din boendekostnad per månad om du exempelvis flyttar till ett dyrare boende, får lägre inkomst med mera.
  • Om du planerar att flytta till ett dyrare boende – börja leva efter den högre boendekostnaden redan nu och spara mellanskillnaden till en buffert.  
  • Lägg ut din nuvarande bostad till försäljning i god tid, så att du har en rimlig tid för försäljning.