Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Tre frågor till privatekonom Ingela Gabrielsson om bostadsmarknaden

Coronaviruset påverkar ekonomin och här besvarar vår privatekonom Ingela Gabrielsson tre frågor om bostadsmarknaden.

1. Hur är läget på bostadsmarknaden?

Läget på bostadsmarknaden har fram till nu varit övervägande positiv där en stor andel av svenska bostadsägare* har räknat med stigande priser det kommande året. Vi har den senaste tiden också sett uppåtgående priser där vi närmar oss toppnivåerna från 2017. Signalerna om fortsatt låga räntor har gjort att man uppfattar läget på bostadsmarknaden som stabilt. Nu har oron kring coronaviruset kommit in och i och med det också oro för den egna ekonomin hos vissa hushåll, vilket framöver kan få effekt på bostadsmarknaden. 

2. Hur kan bostadsmarknaden påverkas om coronaoron fortsätter?

Om det blir en utdragen period med oro och många som insjuknar kan det påverka jobben och hushållens inkomster negativt. Börsens svängningar påverkar också ekonomin. Skulle börsen fortsätta att gå ner, kommer det slutligen påverka även bostadsmarknaden. Den som måste sälja kan få svårt att hitta köpare som är beredd att betala det pris man förväntar sig.

3. Ska jag avvakta med att köpa eller sälja min bostad?

Min rekommendation är att man aldrig ska köpa eller sälja med utgångspunkten att försöka göra ett klipp på bostadsmarknaden. Det är i första hand de egna behoven och den egna ekonomin som ska avgöra. Men det är alltid bra att veta vad man får för sin nuvarande bostad innan man söker efter en ny. När det är oroliga tider är det klokt att sälja före man köper ny bostad, och även att försöka få så litet tidsglapp som möjligt mellan försäljningen och köpet av ny bostad, för att så långt det är möjligt kunna sälja och köpa under samma förutsättningar på marknaden.  

*Nordeas Boendebarometer nr. 17 våren 2020