Två vanliga frågor till familjerättsjuristen i coronatider

Spridningen av coronaviruset gör att många känner sig oroliga. Här besvarar vår familjerättsjurist Caroline Törnquist de två vanligaste frågorna hon har fått den senaste tiden.

Vad händer om jag blir allvarligt sjuk?

Allvarlig sjukdom kan göra att du själv inte har möjlighet att fatta beslut om din ekonomi och personliga omsorg. Genom att upprätta en framtidsfullmakt kan du själv utse någon som tar över och sköter dina privata och ekonomiska ärenden den dag du själv inte kan det. Framtidsfullmakten kan bland annat innefatta att sköta placeringar, sälja bostad eller fastighet. 

Genom att du upprättar en fullmakt för framtida behov ser du till att själv behålla kontrollen om du skulle behöva hjälp och då från någon eller några du litar på. Att förbereda sig och informera nära och kära om hur man vill ha det gör också livet enklare för alla. 

Framtidsfullmakten börjar gälla först den dag då du som fullmaktsgivare inte längre kan hantera dina privata och ekonomiska ärenden på grund av exempelvis sjukdom. Det är fullmaktshavaren, och inte du själv, som avgör när fullmakten börjar gälla. Enligt lag krävs inget läkarintyg men om du önskar att så ska vara fallet anger du det som krav i framtidsfullmakten. 

Läs mer om framtidsfullmaktÖppnas i nytt fönster och jag rekommenderar att du tar hjälp av en jurist när du ska upprätta en framtidsfullmakt för att säkerställa att den blir giltig.  

Läs mer om familjejuridik och framtidsfullmakt för bankärenden

Vad händer om jag dör? 

Det är alltid viktigt att ha koll på vem som ärver dig, alltså inte bara kopplat till den situation vi står inför nu. Genom att sätta dig in i det kan du undvika stora konsekvenser med osäkerhet, oro och framtida konflikter.  

I Sverige har vi en relativt ålderdomlig familjejuridisk lagstiftning som många gånger inte stämmer överens med den familjesituation som vi lever i. Vi har idag kärnfamiljer, regnbågsfamiljer, samboförhållanden och gifta med både gemensamma och särkullbarn, och lagstiftningen har inte riktigt hängt med. 

Sätt dig in i vad som gäller för just dig och agera utifrån det. Skriv ett testamente där du klart och tydligt anger vad du vill ska hända med dina tillgångar vid din bortgång. Viktigt att komma ihåg är att det finns begränsningar i lagen, till exempel har barn en starkt skyddad rätt till arv. Läs mer och se exempel på vem som ärver vemÖppnas i nytt fönster enligt svensk lag i olika familjesituationer. 

Kom också ihåg att se över vem som står som förmånstagare till dina pensions- och kapitalförsäkringar. Många gånger är det standardförordnanden, det vill säga make/maka/sambo i första hand och barn i andra hand. Gör aktiva val så det passar för just din familjesituation.   

Familjerättsjurist Caroline Törnquist

Caroline Törnquist 560x360

Caroline Törnquist är vår talesperson i familjejuridiska frågor. Hon är expert på familjerätt och ger tips och råd för att undvika de fallgropar som kan få konsekvenser för privatekonomin.

Familjejuristen svarar: Vad händer om jag blir sjuk?

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Familjerättsjuristen Caroline Törnquist svarar på två av de allvarligaste och vanligaste frågor som hon får just nu i coronatider.