Nordea Debit - ett kort från Visa med kompletterande reseförsäkring

Nordea Debit från Visa är kopplat till ditt konto. Dina uttag och kortköp dras från kontot när du använder kortet.

Dina fördelar:

 • Betala med kortet när du beställer din resa så får du en kompletterande reseförsäkring med bland annat avbeställningsskydd på köpet
 • När du handlar med kortet kan du enkelt följa och kontrollera dina kortköp och uttag via Internet- eller Mobilbanken
 • Kortet är kostnadsfritt för dig som är under 18 år
 • Kortet fungerar för kontaktlösa betalningar 
Om Bankkort Reseförsäkring Emergency Service Priser och villkor Om Bankkort

Om Nordea Debit

Nordea Debit ny igenDu kan betala med ditt Bankkort över hela världen. Kortet fungerar på drygt 44 miljoner inköpsställen.

Du kan ta ut kontanter i svenska uttagsautomater, utländska automater med Visas symbol och på bankkontor.

För att kunna ansöka om Nordea Debit behöver du:

 • Ha fyllt 16 år och ha båda föräldrarnas godkännande på ansökan, om båda är förmyndare. Läs mer om Ungdom 16-17 år.
 • Ha ett konto i Nordea
Reseförsäkring

Kompletterande reseförsäkring

Om du betalar mer än hälften av din resa med ditt Nordea Debit ingår en kompletterande reseförsäkring som gäller i 60 dagar samt avbeställningsskydd. 

Försäkringen ersätter inte kostnader för sjukvårds- och läkekostnader samt hemtransport. Inför varje resa är det därför viktigt att du ser över ditt försäkringsskydd. Kortförsäkringen utgör ett komplement till hemförsäkringens reseskydd som vanligtvis ersätter kostnader för sjukvård, olycksfall och hemtransport. Du som har bokat enkel biljett bör särskilt se över ditt reseskydd inför din resa, då din kortförsäkring i dessa fall endast gäller fram till resmålet.

Om du inte har ett fullgott reseskydd i din hemförsäkring som ersätter bland annat läkekostnader under resan eller om du helt saknar hemförsäkring, bör du teckna en separat reseförsäkring. Vid tjänsteresa gäller inte hemförsäkringens reseskydd. 

För att ta del av försäkringarna måste du ha kvar ditt giltiga kort vid skadetillfället.  

Gäller även för familjemedlemmar

Försäkringen gäller även för medresande familjemedlem, det vill säga make/maka/sambo/registrerad partner samt hemmavarande barn under 23 år. Försäkringen gäller även om de reser på egen hand. 

I den kompletterande reseförsäkringen ingår ersättning för:

 • Avbeställningsskydd
 • Bagage- och transportmedelsförseningar
 • Invaliditet och dödsfall genom olycksfall
 • Självrisk på eget hem och egen bil (lämnad hemma eller medtagen på resan)
 • Självrisk på hyrbil

Det här omfattar avbeställningsskyddet

Om den försäkrade, närstående person, medresenär, eller person du ska besöka råkar ut för olycksfallsskada, akut sjukdom eller dödsfall. Ersättning lämnas för avbeställningskostnader för resa och boende upp till det maxbelopp som anges i det fullständiga villkoret.

Det här omfattar inte avbeställningsskyddet

 • Matkostnader i en s k all inclusiveresa
 • Observera att graviditet inte räknas som en sjukdom och att du därför inte får ersättning vid avbeställning på grund av graviditet, komplikationer i samband med graviditet eller förlossning.

Så här betalar du resan för att försäkringen ska gälla

 • Betala med kort direkt hos resebyrån
 • Uppge kortnummer per telefon, fax eller på resebyråns hemsida
 • Betala via Internet/giro- eller telefontjänst i Nordea

Undantag från ovanstående betalningssätt

 • Om resebyrån inte tar emot kort ska det styrkas med ett intyg från resebyrån.

Vid flygbolagskonkurs

Vid flygbolagskonkurs gäller inte din reseförsäkring. Om du betalat din resa med kort kan du göra en kortreklamation som sedan prövas. Läs mer om kortreklamation.

Kontakt för reseförsäkringen

Vid frågor om försäkringen kontakta Telefonbanken 0771-22 44 88. 

Skadeanmälan och försäkringsvillkor

Skador som inträffar den 1 januari 2018 eller senare

Från och med den 1 januari och framåt anmäler du skadan till vår nya partner Moderna Försäkringar.

Skador som inträffar före den 1 januari 2018 

 • Skadeanmälan online på erv.se Öppnas i nytt fönster
 • Skadeanmälan via telefon direkt till Europeiska ERV på 0770-456 903. Denna tjänst är tillgänglig måndag-torsdag 8.30 - 16.30 och fredag 8.30 - 16.00  

Försäkringsvillkor och förköpsinformation

Moderna Försäkringar

Europeiska ERV

Kontakt för reseförsäkringen

Vid frågor om försäkringen kontakta Telefonbanken 0771-22 44 88. 

Emergency Service

Förlust av kort utomlands

Du kan snabbt få hjälp om du råkar förlora ditt kort utomlands. Tjänsten Emergency Service hjälper dig att få tillgång till pengar igen. Du når Emergency Service dygnet runt genom att ringa +46 8 402 57 10.

I vissa länder kan du inte använda den här tjänsten. Ring oss innan resan och se om tjänsten finns på ditt resmål.

Tjänsten kostar bara när du väljer att utnyttja den. Priset är 500 kronor per tillfälle plus eventuell avgift för kontantuttag (för nödkontanter).
Priser och villkor

Premium

Nordea Debit
SpecifikationPremiumOrdinarie pris
Pris vid månadsbetalning      
24,00 kr24,00 kr
Pris vid årsbetalning  288,00 kr288,00 kr
Extrakort (kort kopplat till huvudkortets konto)288,00 kr288,00 kr
Automatuttag i Sverige i SEK0,00 kr0,00 kr
Uttag av utländsk valuta i Bankomats automater**  i Sverige
0,00 kr0,00 kr
Automatuttag i Nordeas automater i Norden*0,00 kr0,00 kr
Automatuttag av euro i EU-land*0,00 kr0,00 kr
Övriga automatuttag*40,00 kr40,00 kr
Manuellt uttag på bankkontor i Sverige och utomlands*40,00 kr40,00 kr
Betalning av postförskott hos Postombud och Företagscenter40,00 kr40,00 kr
Köp av utländsk valuta i Sverige40,00 kr40,00 kr
Köp av utländsk valuta hos Forex, X-change och Svea Ekonomi0,00 kr0,00 kr
Saldobesked i automat0 kr3,00 kr
Emergency Service500 kr per tillfälle plus eventuell avgift för kontantuttag500 kr per tillfälle plus eventuell avgift för kontantuttag
Kopia av inköpsnota120,00 kr120,00 kr
Förtida utbyteskort (nytt kort innan giltighetstiden gått ut)100 kr100 kr


*  På köp/uttag utomlands ingår valutaväxlingspåslag motsvarande 1,55 % av det svenska beloppet.

** På uttag av utländsk valuta i Bankomat AB's uttagsautomater i Sverige ingår valutaväxlingspåslag motsvarande 4,03% av det svenska beloppet.

Förmånskund

Nordea Debit
SpecifikationFörmånskundOrdinarie pris
Pris vid månadsbetalning   24,00 kr24,00 kr
Pris vid årsbetalning   288,00 kr288,00 kr
Extrakort (kort kopplat till huvudkortets konto)288,00 kr288,00 kr
Automatuttag i Sverige i SEK0,00 kr0,00 kr
Uttag av utländsk valuta i Bankomats automater**   i Sverige
0,00 kr0,00 kr
Automatuttag i Nordeas automater i Norden* 0,00 kr0,00 kr
Automatuttag av euro i EU-land*  0,00 kr0,00 kr
Övriga automatuttag*  40,00 kr40,00 kr
Manuellt uttag på bankkontor i Sverige och utomlands*  40,00 kr40,00 kr
Betalning av postförskott hos Postombud och Företagscenter40,00 kr40,00 kr
Köp av utländsk valuta i Sverige40,00 kr40,00 kr
Köp av utländsk valuta hos Forex, X-change och Svea Ekonomi0,00 kr0,00 kr
Saldobesked i automat0 kr3,00 kr
Emergency Service500 kr per tillfälle plus eventuell avgift för kontantuttag500 kr per tillfälle plus eventuell avgift för kontantuttag
Kopia av inköpsnota120,00 kr120,00 kr
Förtida utbyteskort (nytt kort innan giltighetstiden gått ut)100 kr100 kr  


* På köp/uttag utomlands ingår valutaväxlingspåslag motsvarande 1,55 % av det svenska beloppet.

** På uttag av utländsk valuta i Bankomat AB's uttagsautomater i Sverige ingår valutaväxlingspåslag motsvarande 4,03% av det svenska beloppet.

Pluskund

Nordea Debit
SpecifikationPluskundOrdinarie pris
Pris vid månadsbetalning  24,00 kr24,00 kr
Pris vid årsbetalning 288,00 kr288,00 kr
Extrakort (kort kopplat till huvudkortets konto)288,00 kr288,00 kr
Automatuttag i Sverige i SEK0,00 kr0,00 kr
Uttag av utländsk valuta i Bankomats automater**  i Sverige
0,00 kr0,00 kr
Automatuttag i Nordeas automater i Norden* 0,00 kr0,00 kr
Automatuttag av euro i EU-land*0,00 kr0,00 kr
Övriga automatuttag* 40,00 kr40,00 kr
Manuellt uttag på bankkontor i Sverige och utomlands* 40,00 kr40,00 kr
Betalning av postförskott hos Postombud och Företagscenter40,00 kr40,00 kr
Köp av utländsk valuta i Sverige40,00 kr40,00 kr
Köp av utländsk valuta hos Forex, X-change och Svea Ekonomi0,00 kr0,00 kr
Saldobesked i automat0 kr3,00 kr
Emergency Service500 kr per tillfälle plus eventuell avgift för kontantuttag500 kr per tillfälle plus eventuell avgift för kontantuttag
Kopia av inköpsnota120,00 kr120,00 kr
Förtida utbyteskort (nytt kort innan giltighetstiden gått ut) 100 kr100 kr  


* På köp/uttag utomlands ingår valutaväxlingspåslag motsvarande 1,55 % av det svenska beloppet.

** På uttag av utländsk valuta i Bankomat AB's uttagsautomater i Sverige ingår valutaväxlingspåslag motsvarande 4,03% av det svenska beloppet.

Check-in kund

Nordea Debit
SpecifikationCheck-inOrdinarie pris
Pris vid månadsbetalning12,00 kr24,00 kr
Pris vid årsbetalning144,00 kr288,00 kr
Extrakort (kort kopplat till huvudkortets konto)144,00 kr288,00 kr
Automatuttag i Sverige i SEK0,00 kr0,00 kr
Uttag av utländsk valuta i Bankomats automater** i Sverige0,00 kr0,00 kr
Automatuttag i Nordeas automater i Norden*0,00 kr0,00 kr
Automatuttag av euro i EU-land*0,00 kr0,00 kr
Övriga automatuttag*40,00 kr40,00 kr
Manuellt uttag på bankkontor i Sverige och utomlands*40,00 kr40,00 kr
Betalning av postförskott hos Postombud och Företagscenter40,00 kr40,00 kr
Köp av utländsk valuta i Sverige40,00 kr40,00 kr
Köp av utländsk valuta hos Forex, X-change och Svea Ekonomi0,00 kr0,00 kr
Saldobesked i automat0 kr3,00 kr
Emergency Service500 kr per tillfälle plus eventuell avgift för kontantuttag500 kr per tillfälle plus eventuell avgift för kontantuttag
Kopia av inköpsnota120,00 kr120,00 kr
Förtida utbyteskort (nytt kort innan giltighetstiden gått ut)100 kr100 kr

* På köp/uttag utomlands ingår valutaväxlingspåslag motsvarande 1,55 % av det svenska beloppet.

** På uttag av utländsk valuta i Bankomat AB's uttagsautomater i Sverige ingår valutaväxlingspåslag motsvarande 4,03% av det svenska beloppet.

Ordinarie pris

Nordea Debit
SpecifikationOrdinarie pris
Pris vid månadsbetalning24,00 kr
Pris vid årsbetalning288,00 kr
Extrakort (kort kopplat till huvudkortets konto)288,00 kr
Automatuttag i Sverige i SEK0,00 kr
Uttag av utländsk valuta i Bankomats automater** i Sverige0,00 kr
Automatuttag i Nordeas automater i Norden*0,00 kr
Automatuttag av euro i EU-land*0,00 kr
Övriga automatuttag*40,00 kr
Manuellt uttag på bankkontor i Sverige och utomlands*40,00 kr
Betalning av postförskott hos Postombud och Företagscenter40,00 kr
Köp av utländsk valuta i Sverige40,00 kr
Köp av utländsk valuta hos Forex, X-change och Svea Ekonomi0,00 kr
Saldobesked i automat3,00 kr
Emergency Service500 kr per tillfälle plus eventuell avgift för kontantuttag
Kopia av inköpsnota120,00 kr
Förtida utbyteskort (nytt kort innan giltighetstiden gått ut)100 kr

* På köp/uttag utomlands ingår valutaväxlingspåslag motsvarande 1,55 % av det svenska beloppet.  

** På uttag av utländsk valuta i Bankomat AB's uttagsautomater i Sverige ingår valutaväxlingspåslag motsvarande 4,03% av det svenska beloppet.