Nordea Klimatfond – investera i klimatfrågans lösningar

Idag är världen beroende av olja, gas och kol, men vi kan vara på väg mot en renare och mer hållbar värld. Lösningen ligger i teknisk innovation och effektivare resursanvändning. Nordea Klimatfond investerar i företagen som erbjuder framtidens hållbara lösningar.

Nordea Klimatfond Utveckling och priser Nordea Klimatfond

Mellan 2010 och 2035 förväntas världens kolförbrukning minska med 30 procent. Alternativa energikällor kommer över tid att ersätta fossila bränslen som exempelvis kol. Det öppnar upp för nya investeringsmöjligheter i företag som utmärker sig genom att de tillverkar produkter som bättre utnyttjar världens resurser. 

Det är just dessa företag som Nordea Klimatfond företag placerar i. Det kan vara företag som arbetar med utsläppskontroll, förnyelsebar energi och vatten- och avfallshantering.

Se filmen som berättar mer om Nordeas Klimatfond. 

_________________________________________________________________________
Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om Nordeas fonder finner du i fondernas faktablad och i fondernas informationsbroschyrer. Faktablad, informationsbroschyrer, samt hel- och halvårsrapporter finns, förutom på dessa sidor, även på Nordeas bankkontor.   

Utveckling och priser

Mer information om Klimatfonden

Läs mer om utveckling, priser och innehav i Nordea Klimatfond i FondinformationstjänstenÖppnas i nytt fönster