Vad betyder volatilitet?

Måttet volatilitet visar svängningarna av en akties kurs under de senaste 30 dagarna. Svängningarna, alltså avvikelserna i kursen, mäts alltid i förhållande till aktiens medelvärde under samma period, och visas som ett procenttal.

En aktie som har kraftiga upp- och nedgångar har hög volatilitet, medan en aktie vars kurs ligger mer stabilt har låg volatilitet.

Vad visar volatilitet?

När du tittar på en akties volatilitet är måttet inte alls kopplat till aktiens långsiktiga avkastning. Volatiliteten visar bara hur svängig kursen förväntas bli på kort sikt.

Under en längre tid, till exempel ett år, kan en aktie alltså ha perioder med både hög och låg volatilitet. Kom ihåg att volatiliteten mäts och visas i 30-dagarsperioder.

Vad påverkar en akties volatilitet?

En akties pris, och därmed dess volatilitet, kan påverkas av flera faktorer. Rapporter eller andra viktiga nyheter om bolaget är information som kan påverka kursen.

Den viktigaste faktorn för aktiekursen är investerarnas uppfattning om bolagets framtida resultat. Generellt kan man säga att ju högre osäkerhet det finns runt bolaget, desto mer volatil blir aktien.

Varför är volatilitet viktigt för mig som investerare?

Volatilitet är framför allt ett nyckeltal som är viktigt att titta på om du investerar på kort sikt. Eftersom volatiliteten visar en akties kortsiktiga svängningar, är det ett mått du bör ha med dig i din riskbedömning när du väljer vilken aktie du vill satsa på.

Investerar du på kort sikt vill du då kanske ha lite mer svängningar i kursen, eftersom det kan ge dig större möjlighet till högre avkastning snabbt, jämfört med en mer stabil aktie. Men tänk då på att aktiekursen lika gärna kan gå neråt, så det är en bedömning du får göra innan du investerar.

Fundamentala nyckeltal viktigare för långsiktiga investerare

Vår rekommendation är generellt att du bör ha en längre tidshorisont när du investerar i både fonder och aktier. Sparar du på lång sikt blir volatiliteten inte lika viktig att titta på.

Då bör du istället fokusera på mer fundamentala nyckeltal när du väljer vilken aktie du vill investera i. Med fundamentala nyckeltal menas faktorer som påverkar aktiekursen långsiktigt, som bolagets försäljning, vinst och tillväxt.

Här kan du läsa mer om vad du ska tänka på när du väljer aktier och bygger en aktieportfölj.

VIX-index mäter den förväntade volatiliteten

VIX-index är ett volatilitetsindex som mäter marknadens förväntningar på volatiliteten de kommande 30 dagarna. Det ger alltså en fingervisning om hur svängig – eller volatil – marknaden generellt kommer vara på kort sikt.

Är VIX-indexet högt betyder det att volatiliteten förväntas bli hög, och om marknaden förväntar sig en låg volatilitet kommer VIX-indexet också vara lägre.

VIX-indexet kan vara bra att ha som hjälpmedel om du funderar på att investera i en ny aktie, men är osäker på om det är läge att köpa just nu. Men kom ihåg att det här bara är marknadens förväntningar, och inte ett facit på hur det kommer gå.

Vanliga frågor om volatilitet