Chatta med oss Öppnas i nytt fönster

Bra att veta om avkastning i fondsparande

Detta är viktigt att veta om historisk och framtida avkastning

Observera att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning.

Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning, den marknad eller de marknader som fonden är exponerad mot och de förvalt­ningsmetoder förvaltaren använder sig av. 

Fullständig information om Nordeas fonder finner du i fondernas faktablad och i fondernas informationsbroschyrer. Faktablad, informationsbroschyrer, samt hel- och halvårsrapporter finns, förutom på dessa sidor, även på Nordeas bankkontor.

Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer, och ska inte användas som underlag för placeringsbeslut. Du bör alltid läsa fondens Faktablad och Informationsbroschyr/Prospectus, samt kontakta ett Nordeakontor innan du börjar spara i en fond.