Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Vad händer efter du köpt bostad tillsammans med ditt barn

Ska ditt barn äga bostaden och stå själv för lånen senare? Planera i så fall för detta redan nu!

Planera för hur barnet ska ta över lån och ägande

De flesta unga vuxna vill vara självständiga och sköta sin egen ekonomi. Det kan vara jobbigt att inse att det inte går när det gäller boendet. Gör en plan tillsammans för hur ditt barn ska kunna ta över gemensamma bolån och äga bostaden själv. Planen kan till exempel innehålla sparande till buffert, avbetalning på lån och sätt att få fast anställning eller öka inkomsten. Se över planen regelbundet och justera om det behövs.  

Övertag av bolån kräver ny kreditprövning

För att barnet ska kunna ta över bolånen själv måste banken godkänna detta. En ny kreditprövning görs där hela lånen räknas utifrån barnets ekonomi. Klarar barnet detta och uppfyller andra krav som banken har, kan lånen oftast tas över utan problem. 

Övertag av ägande kan ge skattekonsekvenser

Om du äger hela eller delar av barnets bostad behöver du också ta reda på om det blir några skattemässiga konsekvenser av att skriva över bostaden på barnet. Det kan exempelvis trigga en kapitalvinstskatt. Läs mer om detta hos SkatteverketÖppnas i nytt fönster.

Om det är en bostadsrätt behöver ni också meddela bostadsrättsföreningen om att ägarförhållandet förändras. 

Skapa trygghet med försäkringar

Passa på att se över försäkringar i samband med flytten. Det behövs försäkringar för bostaden och ditt barn, men kanske också för dig. En livförsäkring i ditt namn som betalas ut till barnet om du avlider kan ge barnet större möjlighet att kunna behålla sitt boende. 

Här är några exempel på försäkringar som kan ge er mer trygghet:

  • Hemförsäkring och eventuell bostadsrättsförsäkring, ersättning för skador på hem och fastighet.
  • Sjuk- och olycksfallsförsäkring, ersättning vid sjukdom eller olycka.
  • Utgiftsskydd, ersättning för boendekostnader vid sjukskrivning eller arbetslöshet.
  • Livförsäkring, ersättning till efterlevande om du avlider. 
  • Inkomstförsäkring, ersättning för förlorad inkomst vid arbetslöshet. 
  • A-kassa, ersättning vid arbetslöshet. 

Bo Kvar – ett samlingspaket med försäkringar

I försäkringspaketet Bo Kvar finns flera av de olika försäkringarna ovan samlade. Läs mer om Bo Kvar

Prata med en rådgivare

Boka ett möte