Så gör ni om ditt barn ska ta över ert gemensamma bolån

Har du hjälpt ditt barn köpa bostad genom att ta ett gemensamt bolån och gå in som delägare? Är planen att barnet ska äga bostaden och stå själv för lånen själv på sikt? Här kan du läsa om hur ni kan planera för det.

Planera för hur barnet ska ta över bolånet

Det är bra att tidigt göra en plan för när och hur barnet ska kunna ta över bolånet själv. Planen kan till exempel innehålla sparande till buffert, avbetalning på lånet eller olika sätt att få fast anställning. Se över planen regelbundet och justera om det behövs.  

När barnet tar över bolånet görs en ny kreditprövning

För att barnet ska kunna ta över bolånet måste banken först godkänna det. Eftersom lånevillkoren utformades efter era gemensamma ekonomiska förutsättningar kan barnet inte ta över samma lån, utan behöver ansöka om ett nytt. 

Det innebär att banken gör en ny kreditprövning där hela bolånet räknas om utifrån barnets ekonomi. Om banken bedömer att barnet kan betala av lånet flyttas det över till barnet. I samband med detta uppdateras även lånevillkoren. 

Övertagandet kan medföra skattekonsekvenser för dig 

Ta också reda på om det blir några skattemässiga konsekvenser för dig när barnet tar över bolånet och ägandet av bostaden. Det kan exempelvis trigga en kapitalvinstskatt. Läs mer om detta hos Skatteverket.

Glöm inte att meddela bostadsrättsföreningen 

Om bostaden är en bostadsrätt behöver ni också meddela bostadsrättsföreningen om att ägarförhållandet förändras.