Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Årsbesked

Här har vi samlat information du behöver om årsbesked. Du får exempelvis svar på frågor som hur ett investeringssparkonto beskattas och var du hittar dina elektroniska årsbesked.

Hitta dina årsbesked i Internetbanken

Under januari får du flera av dina årsbesked elektroniskt i din internetbank eller hemskickade på papper.

När dina årsbesked blir tillgängliga i Internetbanken får du ett meddelande. Meddelandet visas på startsidan när du loggar in. Du måste logga in med Mobilt BankID eller e-kod för att kunna läsa dina årsbesked. 

Gamla årsbesked hittar du under menypunkten Dokument. Här arkiveras årsbeskeden automatiskt i tio år. Information som hör samman med årsbesked, hittar du också där.

Logga in i InternetbankenÖppnas i nytt fönster

Skaffa Internetbanken

Du som är kund i Nordea kan skaffa Internetbanken genom att ringa 0771-22 44 88.

Är du inte kund hos oss, besök något av våra kontorÖppnas i nytt fönster. Där får du hjälp att beställa det du behöver för att komma igång. 

Följande årsbesked skickas elektroniskt:

 • Bolån
 • Fonder (direktsparande)
 • Individuellt pensionssparande
 • Investeringssparkonto
 • Kapitalförsäkringar
 • Konton
 • Värdepapper (avyttrade och innehav)

Frågor och svar om årsbesked

Här har vi samlat frågor och svar om årsbeskeden för fonder, investeringssparkonto, pension och värdepapper.

Frågor och svar om årsbesked för konton

Var hittar jag årsbesked för konton?

När du loggar in i gamla Internetbanken hittar du ditt årsbesked under ”Vardagsärenden” och ”Dokument”. Där finns årsbesked för konton, lån och investeringssparkonto.

Saknar du internetavtal hittar du dina årsbesked på nordea.se under fliken ”Logga in/Avtal och meddelande”. När du har loggat in klickar du på knappen ”Öppna avtal och dokument”.

Frågor och svar om årsbeskeden för fonder

Var hittar jag mitt årsbesked?

När du loggar in i gamla Internetbanken hittar du ditt årsbesked under ”Vardagsärenden” och ”Dokument”. Där finns årsbesked för konton, lån och investeringssparkonto. Årsbesked för Servicekonto/Depå hittar du under fliken ”Spara och placera”, därefter ”Mitt sparande”, ”Mina affärer” och ”Avi Servicekonto/Depå”.

Hur ser jag vad det kostat att fondspara?

Du ser vad fondsparandet kostat i kronor och ören under året i årsuppgiften för ditt fondsparande som skickas i januari. De visas under rubriken 'Kostnader för fondinnehav'. 

Vi kan tyvärr inte redovisa avgifterna för de Luxemburgregistrerade SICAV-fonderna och för de externa fonderna, där får vi istället hänvisa till informationen på FondinformationstjänstenÖppnas i nytt fönster eller i årsrapporten.

När tas förvaltningsavgiften ut?

Den tas ut från fondens totala förmögenhet med 1/365-del dagligen, vilket gör att man bara betalar så länge man utnyttjar tjänsten. 

Förvaltningsavgiften är redan avdragen från den kurs och värdeutveckling som redovisas av banken och i media. 

Vad ingår i förvaltningsavgiften?

Förvaltningsavgiften är det pris som fondbolaget tar ut. För fonder registrerade i Sverige och Finland ingår, förutom själva förvaltningen av fonden, distribution, administration, information, produktion av hel- och halvårsrapporter samt avier, depåavgifter som kostnader till förvaringsinstitutet och ersättning till Finansinspektionen. 

I fonder registrerade i Luxemburg ingår förvaltning och distribution. Utöver den tillkommer i SICAV-fonder avgift för administration och förvaring (maximalt 0,5 procent) samt skatt. Det gäller bland annat kostnader för information och rapporter till andelsägarna, avgifter till statliga myndigheter och fondbörser.  

Övriga kostnader – vad betyder det?

I övriga kostnader ingår courtage, leverans- och räntekostnader, premier betalda vid aktielån samt skatter. Dessa kostnader belastas fonden vid den tidpunkt då de uppstår och är inte kända i förväg. Även dessa kostnader är avdragna från den kurs ellervärdeutveckling som redovisas.

Hur redovisar jag försäljning av fonder?

Nordea rapporterar uppgift om kapitalvinst eller förlust direkt till Skatteverket och uppgifterna står förtryckta i din deklaration. Läs gärna mer on fonder på Skatteverkets hemsidaÖppnas i nytt fönster.

Ska jag dra av avgiften och kostnaden för att se vad mitt innehav är värt?

Nej. När avkastning och andelskurser visas för fonder är alltid alla avgifter och kostnader bortdragna.

Hur deklarerar jag för schablonintäkten för direktsparande i fonder?

Du som fondandelsägare ska i din självdeklaration ta upp en schablonintäkt som uppgår till 0,4 procent av kapitalunderlaget. Vi redovisar din schablonintäkt på årsuppgiften som skickas ut i januari och den kommer även att förtryckas i deklarationen för dig som privatperson. Schablonintäkten beskattas sedan som andra kapitalinkomster. För dig som privatperson innebär det att skatten blir 30 procent x 0,4 procent = 0,12 procent av innehavet.

Läs mer om schablonintäkt för direktsparande i fonder

Frågor och svar om årsbeskeden för investeringssparkonto

När får jag mitt årsbesked för investeringssparkonto (ISK)?

I januari skickas besked om schablonintäkt till samtliga ISK-kunder. Beskedet finns tillgängligt under Mina Dokument i Internetbanken Privat. I slutet av januari/början av februari skickas ett mer utförligt årsbesked där bland annat innehav per kvartal, transaktioner och fondavgifter redovisas.

Hur beskattas affärer som görs inom Investeringssparkonto?

De affärer som görs inom Investeringssparkontot behöver inte deklareras. Utdelningar och räntor inom Investeringssparkonto beskattas inte heller. Däremot är Investeringssparkonto föremål för schablonbeskattning som redovisas av Nordea till Skatteverket och är förtryckt under inkomst kapital i din deklaration. Läs gärna mer om Investeringssparkonto på Skatteverkets hemsidaÖppnas i nytt fönster.

Hur räknas schablonintäkten ut?

Skatten på ISK beräknas utifrån ett så kallat kapitalunderlag. Kapitalunderlaget beräknas varje år och är en fjärdedel av summan av: 

 • värdet av tillgångarna på kontot vid ingången av varje kvartal, dvs kontots innehav den 1 jan, 1 april, 1 juli och 1 okt.
 • årets insättningar/överföringar (nya pengar in), det vill säga: 
  • belopp som betalats in till investeringssparkontot under året 
  • värdet av finansiella instrument som förts över till investeringssparkontot av kontoinnehavaren under året om överföringen inte sker från ett annat eget ISK 
  • värdet av finansiella instrument som överförts från någon annans ISK under året. 

För att räkna fram schablonintäkten för ett beskattningsår multipliceras kapitalunderlaget med statslåneräntan den 30 november året innan + 1 procentenhet. Detta med förbehåll att schablonintäkten inte kan understiga 1,25 %. 

30 november 2019 var statslåneräntan -0,09 procent. -0,09 + 1 procentenhet är lägre än 1,25 % vilket alltså innebär att schablonintäkten för beskattningsår 2020 blir det lägsta möjliga: 1,25 %.

Även för beskattningsår 2021 blir schablonintäkten 1,25 % då statslåneräntan 30 november 2020 ger än lägre ränta än vad golvet satts till.

 

Exempel:

En kund sätter in 3 000 kronor i mars och sedan ytterligare 4 000 kronor i juni. I september tar hon ut 2 000 kronor. Om vi räknar bort eventuell värdeförändring i tillgångarna får vi följande saldon vid ingången av varje kvartal: 

Saldo 1 januariSaldo 1 aprilSaldo 1 juliSaldo 1 oktober
0 kr3 000 kr7 000 kr5 000 kr

Kapitalunderlaget blir: (0 + 3 000 + 7 000 + 5 000) + 7 000 (totala insättningar under året) / 4 = 5 500 kr 

Schablonintäkten blir: 5 500 * 0,0125 = 68,75 kr 

På detta betalas 30 procent skatt: 68,75 kr * 0,3 = 20,63 kr

Betalar Nordea in skatten åt mig?

Nej, Nordea betalar inte in skatten. Schablonintäkten är förifylld på deklarationsblanketten och du deklarerar för den precis som för andra kapital- och ränteintäkter.

Hur mycket avgifter, dvs courtage och fondavgifter, har jag betalt? Var finns de redovisade?

De finns redovisade i internetbanken Privat. Fondavgifter finns också redovisade på det detaljerade årsbeskedet.

Kan kapitalförluster och räntekostnader utanför ISK kvittas mot schablonintäkten?

Ja, ränteutgifter kan kvittas mot schablonintäkten. Förluster på direktsparande i till exempel aktiefonder och enskilda aktier kan efter viss kvotering kvittas mot schablonintäkten. 

Frågor och svar om årsbeskeden för pension

När får jag mitt årsbesked för pension?

Årsbesked för pension- och kapitalförsäkringar gällande 2020 kan ses i Internetbanken från v 4.

För att se dina årsbesked för pension i gamla Internetbanken:

1. Logga in, gå till "Spara och Placera" och sedan till "Pension och kapitalförsäkring".

2. Klicka på menyn "Årsbesked och kontrolluppgifter" högst upp på sidan.

3. Klicka på - Välj - kalenderår 2020. Årsbeskedet öppnas i pdf.

Om du önskar kontrolluppgifter, klicka på "Visa" ovanför årsbeskeden.

För att se dina årsbesked för pension i nya Internetbanken:

1. Logga in. I översiktsbilden finns en ruta till höger med "Övriga tjänster". Klicka på länken "Pension och Kapitalförsäkring".

2. Klicka på menyn "Årsbesked och kontrolluppgifter" högst upp på sidan.

3. Klicka på - Välj - kalenderår 2020. Årsbeskedet öppnas i pdf.

Om du önskar kontrolluppgifter, klicka på "Visa" ovanför årsbeskeden.

Varför ser jag inte inbetalningen som jag gjorde precis innan årsskiftet i mitt årsbesked?

Detta kan bero på att inbetalningen inte hann bokföras på din försäkring eller IPS innan årsskiftet. Den så kallade kontantprincipen gör att du ändå kan göra avdrag för inbetalningen i deklarationen för 2020 om du har ett kvittounderlag. Ändra i så fall belopp i deklarationen och lägg till den saknade inbetalningen. Tänk dock på att inbetalningen kommer synas i kontrolluppgiften för nästkommande år (2021) och att du då får göra motsvarande minskning i deklarationen. Är du osäker på om din inbetalning kommit in kan du kontrollera detta via Internetbanken.

Vad är avkastningsskatt och hur beräknas den?

Avkastningsskatt är en årlig skatt som Nordea Liv & Pension betalar in och därför behöver den inte deklareras av dig som sparar. Skatten tas ut på schablonmässigt bestämd avkastning i sparförsäkring, dvs pensionsförsäkring (inkl IPS) och kapitalförsäkring (inkl depåförsäkring). Skatten tas ut oavsett om värdet i din försäkring minskat eller ökat under året. För dig som sparar tas skatten ut som en avgift och syns i årsbeskeden. Nordea Liv & Pension tar ut avkastningsskatt för pensionsförsäkring som ett engångsbelopp i början av januari varje år och avkastningsskatt för kapitalförsäkring månadsvis i efterskott med cirka 1/12 av den årliga skatten per månad. Om kapitalförsäkring återköps under året kommer återstående skatt att tas ut i samband med återköpet.

I pensionsförsäkring antas den schablonmässiga avkastningen vara föregående års genomsnittliga statslåneränta och beräknas på försäkringsvärdet vid årsskiftet. Den schablonmässiga avkastningen blir alltid minst 0,5%. Skattesatsen på den schablonmässiga avkastningen är 15%. 

Räkneexempel för 2020: Genomsnittlig statslåneränta 2020 är -0,07%, vilket gör att den schablonmässig avkastningen är bestämd till 0,50 %. Om du har 100 000 kr vid årets ingång kommer du betala 75 kr i avkastningsskatt (100 000 x 0,50% x 15% = 75 kr).

I kapitalförsäkring antas den schablonmässiga avkastningen vara statslåneräntan den 30/11 året före beskattningsåret + 1,00%. Den schablonmässiga avkastningen i kapitalförsäkring blir alltid minst 1,25%. Den schablonmässiga avkastningen beräknas på försäkringsvärdet vid årets början + inbetalt sparande första halvåret + hälften av inbetalt sparande andra halvåret. Skattesatsen på den schablonmässiga avkastningen är 30%. 

Räkneexempel för 2021: Statslåneräntan den 30/11 2020 var -0,10%, vilket gör att den schablonmässiga avkastningen är bestämd till 1,25%. Om du har 100 000 kronor vid årets ingång och inte gör några insättningar kommer kostnaden vara 31,25 kr/månad (100 000 x 1,25 % x 30 % = 375 kr/år).

Vad är förfoganderätt?

Om du har en kapitalförsäkring så har du en uppgift i ditt årsbesked om förmånstagaren har förfoganderätt eller ej. Om förmånstagaren har förfoganderätt så innebär det att han eller hon kan göra ändringar i försäkringsavtalet om du har avlidit.

Fondbyten kan förmånstagaren alltid göra (om du avlidit), oavsett om förmånstagaren har förfoganderätt eller ej.

Vad gör jag om jag har min Pension i Nordea, men inte har tillgång till Nordeas Internetbank?

Så här får du som har din pension i Nordea tillgång till din information i Nordeas internetbank

1. Ta fram ditt Mobilt BankID och en giltig svensk id-handling. Som giltig id-handling räknas pass, körkort eller ID-kort.

2. Besök nordea.se/minförsäkring och fyll i ansökan för att få tillgång till Internetbanken, ansökan tar cirka fem minuter att fylla i.

3. Inom 24 timmar får du tillgång till Internetbanken och kan logga in för att se din information. 

Så här gör du om du saknar Mobilt BankID

För att få hjälp med att skaffa Mobilt BankID är det enklast att kontakta den bank där du utför dina flesta bankärenden. Därefter kan du följa instruktionerna ovanför.

Frågor och svar om årsbeskeden för värdepapper

Var hittar jag mitt årsbesked?

När du loggar in i gamla Internetbanken hittar du ditt årsbesked under ”Vardagsärenden” och ”Dokument”. Där finns årsbesked för konton, lån och investeringssparkonto. Årsbesked för Servicekonto/Depå hittar du under fliken ”Spara och placera”, därefter ”Mitt sparande”, ”Mina affärer” och ”Avi Servicekonto/Depå”.

Var hittar jag information om mitt innehav?

Du som har Depå:

Du får årsbeskedet utskickat per post.

Du som har Servicekonto:

Årssammandrag för Servicekonton hittar du i Internetbanken/Spara och Placera/ Mina affärer/ Fliken Avi Servicekonto

Besked om utdelningar finns i internetbanken under Vardagsärenden / Dokument.  

Information om emissioner, utdelningar, förfall och ränteutbetalningar finns under Spara och placera/ Mitt Sparande/ Mina affärer/ Avi Servicekonto.

Var finns information om köp och försäljningar?

Om du har köpt och sålt värdepapper genom Nordea finns informationen om dina affärer i Internetbanken, under Spara och placera / Mitt sparande / Mina Affärer / Historik eller i Nordea Investor under Mina investeringar / Mina transaktioner.

Vad händer med anskaffningsvärdet vid nyemissioner och splittar med mera?

Som aktieägare bör du vara medveten om att det ofta händer saker med aktierna som förändrar anskaffningsvärdet men inte genererar någon avräkningsnota. Exempel på sådana händelser är nyemissioner, splittar och aktieuppdelningar. 

Ett bra sätt att hitta dessa händelser är att gå in på Skatteverkets hemsida och söka på bolagets namn i sökrutan. Där finns alla händelser registrerade samt eventuella beslut som kan påverka skatten. 

Från den dagen du tecknat avtal med banken om Servicekonto, Värdepappersjänst Bas eller Aktiehandel Classic kan du se vilka förändringar som skett på kontot i Internetbanken, under Spara och placera/ Mitt sparande / Mina affärer / Avi Servicekonto. 

Hur får jag fram anskaffningsvärdet för aktier jag har fått som gåva eller ärvt?

Om du har fått aktier i gåva eller arv måste du själv be att få anskaffningsvärden av personen som gåvan/arvet kom från. Anskaffningsvärden följer inte med vid flytt av värdepapper.

Var finns notor för strukturerade placeringar och premieobligationer?

Du som har tecknat strukturerade placeringar och premieobligationer genom Nordea 2010 eller senare, hittar dina notor i Internetbanken, under Spara och placera / Mitt Sparande / Mina Affärer / Historik.

Hur har det gått för de kapitalskyddade placeringar som förföll under 2020?

Här hittar du utfallet av produkterna som förföll under 2020

Kom igång med Internetbanken

Läs mer och kom igång med Internetbanken