Med ett Investeringssparkonto (ISK) kan du spara pengar enkelt

Investeringssparkonto är ett sparande där du kan placera i både fonder, aktier och olika börshandlade värdepapper. Du behöver inte tänka på att deklarera vid vinst och förlust eftersom kontot schablonbeskattas.

Dina fördelar

 • Möjlighet att spara både i fonder och enskilda värdepapper. 
 • Inget krångel med deklarationen.
 • Det kostar inget att öppna ISK
 • Du slipper fundera på skattekonsekvensen när du gör omplaceringar
Om Investeringssparkonto Mer fakta Priser och villkor Om Investeringssparkonto

Om Investeringssparkonto, ISK

Investeringssparkonto, ISK, är en sparform som passar de flesta. Du kan kombinera ditt sparande i fonder och enskilda värdepapper hur du vill. När du önskar kan du göra omplaceringar och försäljningar inom ramen för ditt ISK utan att fundera på skattekonsekvenser.

Nordea erbjuder ett ISK med möjlighet att handla med ett brett utbud av fonder. Vill du handla med värdepapper ansluter du enkelt Värdepapperstjänst Depå till din ISK.

Information om statlig insättningsgaranti

Likvidkontot inom Investeringssparkonton i Nordea omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kunden för utbetalningen inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.  

Utöver detta belopp kan kunden få ersättning för vissa särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privatbostad, avgångsvederlag, försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor.

Investerarskydd

För andelar i extern fond och andelar i Nordeas SICAV-bolag gäller investerarskyddet, vilket ger kund ersättning för förlorade tillgångar vid en konkurssituation upp till 250 000 kronor per institut. 

Investerarskyddet gäller också för finansiella instrument som Nordea tagit emot för kunds räkning och som förtecknas i depå, vilket är fallet för ISK med Värdepappertjänst Depå (f.d. Aktiehandel Trader).

Kund som vill ha ersättning från investerarskyddet ska senast ett år från dagen för konkursbeslutet framställa sitt krav till Riksgälden.

Investerarskyddet omfattar inte tillgångar som är kontoförda på servicekonto, vilket är fallet vid ISK med Aktiehandel Classic och ISK med Värdepapperstjänst Bas, eller andelar i fonder som förvaltas av bolag i Nordeakoncernen, då dessa inte berörs om Nordea skulle gå i konkurs.

Mer fakta

För dig som vill handla med fonder

Nordea erbjuder ett ISK med möjlighet att handla med ett brett utbud av fonder. Du samlar ditt fondsparande och får en bra överblick. Dessutom slipper du deklarera när du köper och säljer fonder.

För dig som vill handla med aktier och andra värdepapper

Vill du utöver fonder även spara i svenska och utländska aktier och andra värdepapper behöver du ansluta Värdepapperstjänst Depå till ditt ISK. Det gör du enkelt i Internetbanken.

ISK

ISK är en sparform som passar de allra flesta. Här samlar du ditt sparande i fonder på ett och samma ställe.

Fakta om ISK
Specifikation
Pris0 kr per år
Utbud

ISK med Värdepapperstjänst Depå

Du som vill ha möjlighet att spara i både svenska och utländska aktier, och även i andra värdepapper såsom certifikat och warranter kan ansluta Värdepapperstjänst Depå till ditt ISK. Då får du dessutom tillgång till affärsförslag och tekniska analyser.

Fakta ISK med Värdepapperstjänst Depå
Specifikation
Pris0,00 kr kronor per månad
Utbud
 • Nordeas fondsortiment
 • Ett urval av externt förvaltade fonder . 
 • Svenska värdepapper inkl OM-derivat (kräver OM-avtal).
 • Nordiska aktier och ETF:er.
 • Ett brett utbud av värdepapper noterade på europeiska och nordamerikanska marknader.
Förvar av värdepapperDina värdepapper är förvaltarregistrerade i en depå hos Nordea. Emissionsbevakning ingår.
Analys

Långa och korta affärsförslag samt omfattande analysmaterial från Nordea Markets och Consensus reports i samarbete från Nordea Markets och Thomson Reuters.

Nordeas syn på marknaden och enskilda värdepapper via publikationerna: 

 • Morgonrapport
 • Veckobrev
 • Aktiemarknadsnytt 
AktiehandelstjänstVärdepapperstjänst Depå
Tillval
 • Handel med OM-derivat
 • Börsmäklartjänsten

ISK med Värdepapperstjänst Bas

ISK med Värdepapperstjänst Bas nyöppnas inte. Du som redan har tjänsten kan använda den på samma sätt som tidigare.

Fakta om ISK med Värdepapperstjänst Bas
Specifikation
Pris0 kr per år
Utbud
Förvar av värdepapperDina värdepapper är registrerade i ditt namn på ett Servicekonto hos Euroclear
Analys

Aktiemarknadsnytt ger dig Nordeas syn på marknaden och enskilda värdepapper, 11 gånger/år

AktiehandelstjänstVärdepapperstjänst Bas

Beräkning av schablonintäkt och beskattning

Ett Investeringssparkonto, ISK är en schablonbeskattad sparform. Skatten baseras på en förväntad genomsnittlig avkastning, en schablonintäkt, och tas ut oavsett om värdet på investeringssparkontot ökat eller minskat.

För att räkna fram schablonintäkten multipliceras kapitalunderlaget med statslåneräntan 30 november året innan plus 0,75 procent. Kapitalunderlaget är värdet på kontots innehav den 1 januari, 1 april, 1 juli och 1 oktober tillsammans med årets insättningar/överföringar, alltså allt nya pengar som kommit in, delat med fyra. På schablonintäkten betalas sedan 30 procent skatt.

Så här kan det se ut:

Du sätter in 3.000 kronor i mars och sedan ytterligare 4.000 kronor i juni. I september tar du ut 2.000 kronor. Om vi räknar bort eventuell värdeförändring i tillgångarna får vi följande saldon vid ingången av varje kvartal. Statslåneräntan per den 30 november 2016 var 0,27 procent. Räntan för 2017 blir då 0,27 procent + 0,75 procent = 1,02 procent. Eftersom miniminivån för skatteunderlaget är 1,25 procent så kommer denna att användas istället.

DatumSaldo
Saldo 1 jan0 kr
Saldo 1 april3.000 kr
Saldo 1 juli7.000 kr
Saldo 1 oktober5.000 kr

Kapitalunderlaget blir då: (0 + 3.000 + 7.000 + 5.000 + 7.000 ) / 4 = 5.500 kronor. 
Schablonintäkten blir: 5.500 * 0,0125 = 69 kronor

På detta betalas 30 procent skatt: 69 kr * 0,3 = 21 kronor

Priser och villkor

Priser ISK

ISK kostar ingenting. Däremot tas det ut sedvanlig fondförvaltningsavgifter för underliggande fonder. Avgiften beror på val av fond, läs mer på sidan vårt fondutbud.

Ränta
SpecifikationRänta (för närvarande)
Investeringssparkonto Aktielikvidkonto0,00 % (2014-07-09)

Priser ISK med Värdepapperstjänst Depå

ISK med Värdepappersjänst Depå i sig kostar ingenting. Däremot tas det ut sedvanliga kostnader för underliggande produkter som exempelvis courtage vid köp av enskilda värdepapper enligt prislistan nedan. Placerar du i fonder tas en fondförvaltningsavgift ut, storleken beror på val av fond. Avgifter för fonder samt fondkurser hittar du på sidan vårt fondutbud.

Priser för Värdepapperstjänst Depå

Värdepapperstjänst Depå
Specifikation RäntaRänta            
Depålikvidkonto0,00 %
Specifikation PrisPris 
ISK med Värdepapperstjänst Depå0 kr
Svenska och nordiska värdepapper 0,06 %
Nasdaq OMX Nordic, Oslo Börs och First North0,06 %: min 1 kr, max 99 kr
NGM, NGM MTF och Aktietorget0,06 %: min 19 kr, inget maxbelopp
Utländskt noterade värdepapper 0,06 %
Frankrike, Portugal, Holland, Belgien, Tyskland, Spanien, Italien, Storbritanien, Schweiz, Kanada, USAmin 1 €, 1 $, 1, £, 1 CHF, 1 CAD, inget maxbelopp
Stamp duty / FTT tillkommer vid köp av aktier i Storbritannien, Italien och Frankrike
Den här prislistan gäller när du handlar online. För fullständig prislista för värdepappershandel på nätet och handel med värdepapper via kontor, kundcenter eller Värdepappersdesken, se denna prislista (pdf, 134 KB)Öppnas i nytt fönster .

Priser ISK med Värdepapperstjänst Bas

ISK med Värdepapperstjänst Bas i sig kostar ingenting. Däremot tas det ut sedvanliga kostnader för underliggande produkter som exempelvis courtage vid köp av enskilda värdepapper enligt prislistan nedan. Placerar du i fonder tas en fondförvaltningsavgift ut, storleken beror på val av fond. Avgifter för fonder samt fondkurser hittar du på sidan vårt fondutbud.

Svenska aktier, Nasdaq OMX
SpecifikationPris
Årsavgift0 kr
Nasdaq OMX Nordic, Oslo Börs och First North0,06 %: min 1 kr, max 99 kr
NGM, NGM MTF och Aktietorget0,06 %: min 19 kr, inget maxbelopp
Överföring av aktieinnehav mellan VP-konton0 kr
Den här prislistan gäller när du handlar online. För fullständig prislista för värdepappershandel på nätet och handel med värdepapper via kontor, kundcenter eller Värdepappersdesken, se denna prislista (pdf, 134 KB)Öppnas i nytt fönster  (pdf, 100 KB).

Om placeringar

Man looking through magnifying glass  

Prislista för handel med värdepapper

Med vår prislista för värdepapper kan du handla ett brett utbud av aktier till schyssta priser och du slipper krångel med att välja courtageklass.

Korg med kantareller  

Kom igång och börja spara

Med ett månadssparande i fonder eller konton kan du bygga upp en buffert eller ett större kapital för ekonomisk trygghet och valfrihet i vardagen.