Man calculating on tablet

Sparkalkylator – räkna på hur ditt sparande kan växa

Med vår sparkalkylator kan du räkna på hur ditt sparande kan växa över tid. Fyll i eventuellt startbelopp, hur länge du vill spara, förväntad avkastning (räkna med 7 %*) och hur mycket du vill spara varje månad. Kalkylatorn tar inte hänsyn till inflation.

Kom igång med ditt sparande

Läs mer och börja månadsspara

Tänk på det här innan du räknar

  • 2 000 kronor/månad är det genomsnittliga sparbeloppet bland våra kunder. 
  • Är du osäker på vad du ska fylla i som utveckling per år i kalkylen? Det är vanligt att räkna med en förväntad avkastning på 7 %*. Men för att vara på den säkra sidan rekommenderar vi att du räknar med en avkastning på 5 %.

*7 % kommer från en förväntad långsiktig BNP tillväxt på 3 % + aktieutdelningar på 2 % + inflation på 2 % = 7 %

Historisk avkastning är ingen garanti

Även om det historiskt sett har visat sig lönsamt att spara i fonder, så vill vi ändå påminna om att det alltid tillkommer en viss risk när man investerar i värdepapper. Bara för att en fond har gått bra historiskt, finns det ingen garanti för att den ska ge bra avkastning framöver.

Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska, och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du har satt in.