Var femte minskar sitt sparande

  • 60 procent sparar till sitt/sina barn i en eller annan form.  
  • Var femte, alltså 20 procent, har minskat sitt sparande sen förra året. 
  • Fler än 10 procent har nyligen slutat att barnspara.

Prioriterar konsumtion framför sparande 

Flera undersökningar som Nordea låtit göra under våren visar att konsumtionen alltjämt förblivit hög, men att svenskarna dragit in på vad somliga kanske upplever som onödiga kostnader. 

– Det kan vara svårt att motivera sig till att fortsätta spara lika mycket som tidigare när allt blivit dyrare, säger Anders Stenkrona

En betydande andel av barnfamiljerna har prioriterat att fortsätta konsumera på bekostnad av barnens framtida ekonomi.

– Om minskad konsumtion innebär förändrad livsstil så minskar vi hellre på vårt sparande, konstaterar Anders Stenkrona. Men har man råd ska man absolut prioritera sparandet framför konsumtion. Inte minst när det kommer till sparande till barnen. Det kan vara en viktig startplåt för barnen senare i livet.

Vad kostar ditt barns boende om 20 år?

Att spara till barnen finns det naturligtvis många rationella skäl till. Ett återkommande för många är att bidra till en kontantinsats till ett framtida boende. Sett till att bostadspriserna ökat med drygt 7 procent per år i Sverige under de senaste 15-20 åren kan en bostad som idag kostar cirka 1 miljon kronor komma att kosta närmare 3,5 miljoner om 20 år. Det betyder att en kontantinsats på 15 procent av bostadens värde sannolikt bli närmare 500 000 kronor när det är aktuellt.

– För att uppnå ett långsiktigt sparmål och fullt ut dra nytta av ränta på ränta-effekten är det viktigt att spara regelbundet och kontinuerligt, även när det är svårt. Det är bättre att spara lite grann än inget alls, säger Anders Stenkrona. 

Om undersökningen

Nordea gav Kantar i uppdrag att fråga 1 046 personer i åldern 18–79, om de sparar till sitt/sina barn idag och om de sparar mer, mindre eller lika mycket till sitt/sina barn än för ett år sen. Intervjuperioden pågick mellan 22–26 maj 2023. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder, inkomst, utbildning, boendeform och region.

Sparbelopp per månad för att uppnå 500 000kr

Antal årSpara per månadSparmålEget sparandeAvkastningAndel eget sparandeAndel avkastning
5 år7022 kr500 000 kr421 320 kr78 680 kr84 %16 %
10 år2 923 kr500 000 kr
350 760 kr149 240 kr70 %30 %
20 år985 kr500 000 kr
236 400 kr263 600 kr47 %53 %

Om du börjar spara när barnet är ungt och håller dig till planen, kan det räcka med att spara 1 000kr i månaden i fonder för att få ihop 500 000kr. Om du till exempel sparar regelbundet i 20 år behöver du bara spara ihop lite mindre än hälften av sparmålet eftersom strax över hälften kommer adderas till ditt sparande under tiden i form av marknadsavkastning. I räkneexemplen ovan har vi räknat med ett årlig avkastning på 7 procent. 

Historisk avkastning är ingen garanti

Tänk på att fonders historiska avkastning inte är en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. Att spara i fonder innebär en risk, eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde. Det är alltså inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in.

Ge ditt barn en trygg start

Börja barnspara Öppnas i nytt fönster