Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Stratega 30 vinner Lipper Fund Awards

Nordea Stratega 30 har återigen vunnit Lipper Fund Awards för bästa försiktiga blandfond. Lipper belönar fonder med högst riskjusterad avkastning under de senaste tre och fem åren. Stratega 30 har även fem stjärnor hos det oberoende ratingbolaget Morningstar i motsvarande kategori.

Stratega – fonder som gör det lätt att spara

Nordea Stratega 30 ingår i vår familj med Strategafonder. Med dessa får du ett komplett fondsparande i en fond. De passar dig som vill ha ett enkelt fondsparande som är aktivt förvaltat av oss.

Nordea Stratega 30 placerar ungefär 30 procent av fonden i aktierelaterade placeringar vilket också namnet indikerar, resterande delar av fonden placerar i räntebärande placeringar. 

Fonden har belönats med pris från Lipper Fund AwardsÖppnas i nytt fönster även 2015, 2018 och 2019. Lipper ägs idag av Refinitiv,  tidigare finansdelen av nyhetsbyrån Thomson Reuters. I över 30 år har de utsett de fonder som har haft bäst riskjusterad avkastning i olika kategorier.

Fördelar med att spara i en Strategafond
  • Fördelningen mellan aktier och räntor bibehålls över tid vilket innebär att du alltid behåller samma risknivå.
  • Förvaltarna ser till att aktivt placera på de marknader de anser vara mest attraktiva för att kunna utnyttja möjligheter i marknaden för att skapa bästa möjliga avkastning. 
  • Med hjälp av taktiska strategier utnyttjar förvaltarna även kortsiktiga svängningar på marknaderna för att skapa högre avkastning. Det innebär att fonden under perioder kan ha en något högre eller lägre andel aktier än det långsiktiga riktvärdet på 30 procent. Över tid är dock risknivån alltid fast. 
  • Förvaltas av ett erfaret team som är flerfaldigt belönade för sina goda förvaltningsresultat. Nordea Stratega 30 har t.ex. vunnit Lipper Fund Awards åren 2015, 2018 och 2019.

Läs mer om Nordea Stratega 30 i vår FondinformationstjänstÖppnas i nytt fönster.

Historisk avkastning är ingen garanti

Tänk på att fonders historiska avkastning inte är en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. Att spara i fonder innebär en risk, eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde. Det är alltså inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in.

Faktablad, informationsbroschyrer, hel- och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns på nordea.se/fondinfoÖppnas i nytt fönster.  

Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer. 

Nordea Stratega 30 förvaltas av Nordea Funds Ab.