Vad är en underhållsplan?

En underhållsplan beskriver vilket behov av underhåll ett hus har. Den sträcker sig vanligtvis cirka 10 till 30 år framåt och innehållet kan sammanfattas i tre punkter: 

 • vad som behöver göras
 • när det ska göras 
 • hur mycket varje åtgärd beräknas kosta.

Vi bad Jenny Rudslätt, ansvarig för egendomsskador hos vår samarbetspartner If, gå igenom varför det är viktigt att ha en egen underhållsplan som husägare. 

Fokus på planerat underhåll 

En underhållsplan ska endast innehålla husets planerade underhållsbehov som exempelvis fönsterbyten, fasadmålning eller dränering. 

– Åtgärderna som tas upp bör också innefatta mindre saker som att byta ut förbrukade köksmaskiner, rensa  stuprör eller se till så takpannor ligger rätt, säger Jenny Rudslätt. 

Varför ska man ha en underhållsplan?

Det finns flera fördelar med en underhållsplan, bland annat:

 • Ökad trygghet som husägare när du kan ligga ”steget före”
  Du har möjlighet att ligga ”steget före”, och hinner förhoppningsvis upptäcka och reparera pågående skador innan de blivit för omfattande och kostsamma. Eller till och med undvika dem helt. 
 • Minskad risk för oförutsedda kostnader
  Genom att planera för ditt underhåll blir det enklare att förutse vilka kostnader som kommer uppstå. Det gör att risken för oförutsedda utgifter minskar.
 • Möjlighet att spara ihop pengar
  En längre tidshorisont gör att du har större möjlighet att spara ihop pengarna för det du behöver åtgärda. 
 • Lägre underhållskostnader
  Den totala kostnaden för underhåll minskar eftersom en tidig underhållsinsats oftast är billigare än en senare. 

– Ju längre tidshorisont din underhållsplan har, desto bättre kontroll får du över framtida åtgärder och har en god möjlighet att budgetera utgifterna kopplat till ditt hus, säger Jenny Rudslätt. 

Checklista – så gör du en underhållsplan

– Om du initialt tycker det är svårt att bedöma husets skick är det smart att ta hjälp av en besiktningsman som besiktigar huset. Vid en besiktning får du både reda på vad som måste åtgärdas omgående och vad som behöver göras längre fram, säger Jenny Rudslätt.

I din underhållsplan listar du sedan följande: 

Åtgärdens namn
När åtgärden ska göras
Kostnad för varje åtgärd

Åtgärdens namn

Börja med att lista allt som behöver åtgärdas på ditt hus, exempelvis ”måla fönster”, ”byta ut köksspis” eller "lägga om taket". 

När åtgärden ska göras och hur ofta den ska upprepas

Skriv sedan när (vilket år) respektive åtgärd ska genomföras, gärna i kronologisk ordning. Det bör också framgå hur ofta varje åtgärd ska upprepas (intervall). Exempelvis att fönstren behöver målas om vart tionde år. Planera sen åtgärderna efter en prioriteringslista. 

– Börja med det som är mest kritiskt, vilket kan vara något som redan är skadat eller där risken för skada är stor. Om så inte är fallet bör du utgå från normal livslängd på de olika delarna i kombination med risken för skada, säger Jenny Rudslätt.

Se också till att göra sakerna i rätt ordning. 

– Att måla innertaket kan vara bortkastade pengar, om det börjar läcka in vatten genom det gamla taket för att det inte bytts i tid. Samma sak om man kaklar om ett badrum men inte byter de gamla dolda rören och de börjar läcka inne i väggen, avslutar Jenny Rudslätt.

Kostnad för varje åtgärd

En underhållsplan är inte enbart en guide för att ta hand om ditt hus. Det är även ett viktigt underlag för ekonomisk planering, så du kan spara ihop tillräckligt med pengar. Se därför till att också lista en uppskattad kostnad för samtliga saker som behöver åtgärdas. Ett bra tips är att ringa till olika hantverkare och ta in offerter. 

Starta ett underhållssparande

När du har koll på vad som behöver göras och vad det kommer att kosta kan du planera ditt sparande därefter. 

Beräkna kostnaden för respektive åtgärdspunkt genom att uppskatta hur många år det är kvar till åtgärden behöver genomföras. Om du exempelvis behöver renovera dina fönster om tio år till en uppskattad kostnad av 20 000 kronor, behöver du lägga undan ca 200 kronor per månad för att finansiera åtgärden när det väl är dags.

Beroende på när du behöver använda pengarna rekommenderar vi att du investerar ditt underhållssparande på olika sätt. Ett tips är att sätta upp ett automatiskt månadssparande, så du bygger upp din buffert steg för steg.

Pengar du behöver inom 3 år 

De pengar du behöver inom de närmsta tre åren rekommenderar vi att du sparar på ett av våra sparkonton med ränta. Ett sparkonto är en trygg sparform, där du vet precis hur mycket pengar du kommer ha på kontot om ett år.

Pengar med längre sparhorisont 

De pengar du inte behöver inom de närmsta tre åren rekommenderar vi istället att du investerar i fonder. Låt vår sparrobot Nora rekommendera en fond, eller ta fram en fondportfölj med Fondväljaren

Gratis hälsocheck av huset med If:s hemförsäkring

Som Nordeakund får du alltid 10 procent rabatt på försäkringar via vår samarbetspartner If. I If:s hemförsäkring Stor VillaförsäkringÖppnas i nytt fönster ingår Huskollen – en kostnadsfri hälsocheck av ditt hus. Med Huskollen får du konkreta tips och en underhållsplan som gäller för de kommande fyra åren.

Uppdatera din underhållsplan löpande

När du gjort en underhållsplan gäller det att följa den. Det är också viktigt att uppdatera planen löpande, eftersom faktorer som inflation och prisutveckling kan påverka planens kostnadsuppskattningar.

Jenny Rudslätt på If

Jenny Rudslätt If

Jenny Rudslätt är ansvarig för egendomsskador på If.