Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Så har vi räknat

Information om din pension

Pensionsprognosen

Om din pensionsprognos

Hur mycket du får i pension beror i huvudsak på:

  • Hur länge du jobbar
  • Din lön
  • Villkoren för din tjänstepension (den pension du får från jobbet)
  • Den ekonomiska utvecklingen i Sverige
  • Värdeökningen på dina pensionsförsäkringar

Pensionsprognosen utgår från:

  • att månadssparandet är oförändrat fram till vald utbetalningstidpunkt
  • att utbetalningen följer den tidsperiod som du angett.
  • en inflation på två procent per år
  • en värdeökning på i genomsnitt fem procent per år

Pensionsprognosen kan förändras, exempelvis om du ändrar ditt sparande. Beloppen är avrundande till närmaste 100-tal kronor och redovisas i dagens penningvärde.

Den beräknade pensionsprognosen bygger på antaganden och schablonberäkningar och är inte ett löfte. För en mer exakt beräkning av din pension, kontakta närmaste Nordeakontor för en rådgivning.

Hela branschen ska räkna på samma sätt

Hela pensionsbranschen har tillsammans kommit överens om ett gemensamt sätt för hur din pension ska beräknas. Det innebär att du som kund kommer få en likvärdig prognos oavsett hos vem du väljer att göra beräkningen. Vi kommer att införa den branschgemensamma beräkningen under 2014. Fram till dess kan tyvärr den prognos du gör hos oss skilja något från den du får hos andra.