Räntealternativ

Du kan välja mellan tre olika räntealternativ för ditt bolån. Du kan också välja att dela upp lånet och kombinera de olika alternativen för att sprida dina risker och få ökad flexibilitet.

Rörlig ränta, bunden ränta eller räntetak?

Hur ser ränteläget ut idag? Hur ser prognosen ut för de kommande åren? Hur ser din ekonomiska situation ut? De här frågorna har betydelse när du väljer hur länge du vill binda ränta på ditt bolån.

De tre räntealternativen som du kan välja mellan eller kombinera är rörlig ränta, bunden ränta och räntetak. Du läser mer om respektive alternativ nedan.

Räkna på olika alternativ

Många väljer att dela upp sitt bolån i flera delar och kombinerar de olika räntealternativen. Fördelen med det är att du kan välja olika typer av räntebindningar för de olika delarna. Det ger dig en större flexibilitet och du undviker att dina lån förfaller vid samma tidpunkt.

Testa vilket eller vilka räntealternativ som passar dig i vår Boränteväljare eller prata gärna med oss så hjälper vi till.    

Du hittar våra räntebindningstider under Aktuella räntor.

Rörlig ränta

Våra 3 bolån - Rörlig ränta +/- 159x303

När du väljer rörlig ränta kopplas kostnaden till utvecklingen på 3-månadersräntan. När räntan stiger ökar din lånekostnad, och när den faller minskar kostnaden. Har du valt rörlig ränta kan du när som helst kontakta oss för att byta till bunden ränta eller räntetak. 

Har du små marginaler i din ekonomi bör du fundera över hur högre räntekostnader skulle påverka din ekonomiska situation.

Bunden ränta

Våra 3 bolån - Bunden ränta +/- 159x303

När du väljer bunden ränta har du samma lånekostnad varje månad, under den tid räntan är bunden, oavsett hur marknadsräntorna utvecklas. Nordea erbjuder bundna räntebindningstider på 1, 2, 3, 4, 5 och 8 år. 

Om du vill extraamortera ditt bundna lån gör du det kostnadsfritt på villkorsändringsdagen. Vill du göra det under räntebindningstiden kan du få betala en så kallad ränteskillnadsersättning.

Räntetak

Våra 3 bolån - Räntetak +/- 159x303

När du väljer räntetak har du den rörliga räntans fördelar, samtidigt som du har den bundna räntans trygghet. Det innebär att din lånekostnad minskar när räntan faller, samtidigt som det finns ett tak för hur hög kostnaden kan bli när räntan stiger. 

För denna garanti, som kan liknas vid en försäkring, betalar du en liten avgift varje månad som inkluderas i räntekostnaden. Räntan är kopplad till Nordeas 3-månadersränta, vilket innebär att den justeras var tredje månad. Bolån med räntetak kan tecknas med 2- eller 5 års räntebindningstid.

Läs mer om Räntetak