Byggnadskredit – för dig som ska bygga nytt hus eller bygga om

Byggnadskredit, som också kallas byggnadskreditiv, är en smidig och enkel lösning för dig som vill bygga nytt hus eller för dig som ska bygga om din befintliga bostad. Med byggnadskreditiv har du hela finansieringen klar och du betalar bara ränta för den del du använder vartefter bygget framskrider.

Om byggnadskreditiv

Byggnadskreditiv är en tillfällig finansieringslösning som du använder under tiden du bygger om eller bygger nytt hus. Du kan använda pengarna allt eftersom fakturorna från bygget kommer in. Utöver en fast engångskostnad betalar du ränta för det belopp du har använt. 

När ditt nya hus eller din ombyggnad är klart, slutbesiktigat och försäkrat lägger vi om krediten till ett bolån.

För att lägga upp ett byggnadskreditiv behöver du ett entreprenadkontrakt och/eller ett bygglov. Eventuellt behövs även en förhandsvärdering. Det är viktigt att det är samma person eller personer som äger tomten som står på entreprenadkontraktet för huset.

Fördelarna med byggnadskreditiv: 

  • En kredit du använder i samma takt som ditt bygge fortskrider.
  • Ingen amortering under byggtiden.
  • Du kan sätta in pengar så att utnyttjad kredit minskar när du vill.

Få råd av våra specialister

Hos oss på Nordea finns ett helt specialistteam med lång erfarenhet av att finansiera nybyggnationer. Våra specialister finns tillgängliga för dig under hela din byggprocess – redo att hjälpa till med frågor och administration.

Så använder du en byggnadskredit

Löpande kostnader betalas med krediten.

Du använder din byggnadskredit till att betala kostnader som finns upptaget i din produktionskostnadskalkyl. Det kan till exempel vara material, exploateringskostnader eller anslutningskostnader.

När du får fakturor kopplade till husbygget skickar du dem till vår avdelning Bygga nytt. De ser till att betalningen görs på fakturans förfallodag. Då belastas din byggnadskredit och du behöver bara betala ränta på det belopp du utnyttjar.

Det är vanligt att husleverantörer önskar en spärrförbindelse innan husleverans. Det innebär att du avsätter ett bestämt belopp av din byggnadskredit till en viss leverantör som betalning för leverans av material eller utfört arbete.

Priser och räntor

Priser för byggnadskreditiv

SpecifikationPris
Uppläggningsavgift0,00 kr
Handläggning av byggnadskreditiv*4 000,00 kr

*Avgifter för besiktning och värdering samt inskrivningsmyndighetens avgifter eller eventuell avgift för fastighetsvärdering tillkommer.

Ränta

För byggnadskreditiv gäller individuell räntesättning.

Räkneexempel byggnadskreditiv 

För en byggnadskredit om 1.000.000 kronor med en rörlig räntesats på 2,89 procent, en kredittid på 12 månader och där hela kreditbeloppet utnyttjas uppgår den effektiva räntan, beräknad per den 16 april 2018 enligt Konsumentverkets riktlinjer och inklusive eventuella avgifter och kostnader enligt vad som angivits ovan, till 3,33 procent. 

Det totala beloppet att betala blir, baserat på aktuell räntesats, 1.033.300 kronor, vilket motsvarar 86.108 kronor per månad. Om beräkningen istället görs på halva kreditbeloppet blir den effektiva räntan 3,74 procent och det totala beloppet att betala 518.700 kronor, vilket motsvarar 43.225 kronor per månad. Observera att det inte finns något krav på amortering av byggnadskreditiv.

Förberedelser
Samarbetspartners

Vill du bli prata med oss om byggnadskredit?

Ja, jag vill bli kontaktad