Byggnadskredit

Byggnadskredit (Byggnadskreditiv) passar dig som vill bygga ett nytt hus eller ska bygga till eller bygga om din befintliga bostad. Du har hela finansieringen klar och betalar bara ränta för den del du använder vartefter bygget framskrider.

Om Byggnadskredit

Byggnadskredit är en tillfällig finansieringslösning som används under byggtiden. Du kan använda pengarna allt eftersom fakturorna på bygget kommer in. Utöver en fast engångskostnad betalar du ränta för det belopp du använt. 

För att lägga upp en Byggnadskredit behövs ett entreprenadkontrakt och/eller ett bygglov och eventuellt en förhandsvärdering. Det är viktigt att det är samma person/er som äger tomten och som står på entreprenadkontraktet för huset.

Dina fördelar:

  • En kredit du använder i samma takt som ditt bygge fortskrider
  • Ingen amortering under byggtiden
  • Du kan sätta in pengar så att utnyttjad kredit minskar när du vill.

Så här använder du en Byggnadskredit

Löpande kostnader betalas med krediten

Du använder din Byggnadskredit till att betala kostnader som finns upptaget i din produktionskostnadskalkyl (till exempel material, exploateringskostnader, anslutningskostnader med mera).

När du får fakturor kopplade till husbygget, skickar du dem till vår avdelning Bygga nytt som gör betalningen på fakturans förfallodag. Då belastas byggnadskrediten och ränta betalas på det belopp du utnyttjat.

Det är vanligt att husleverantörer önskar en spärrförbindelse innan husleverans. Det innebär att du avsätter ett bestämt belopp av din byggnadskredit till en viss leverantör som betalning för leverans av material eller utfört arbete.

Förberedelser

Förberedelser

Kontakta oss för en rådgivning i god tid innan du ska börja bygga. Vi hjälper vi dig att räkna ut vilket belopp du har möjlighet att låna. 

Innan Byggnadskredit/Bolån beviljas är banken skyldig att göra en kreditprövning. Kreditprövningen innebär att banken gör en bedömning av din återbetalningsförmåga. Ta med dig din produktionskostnadskalkyl.

När ditt nya hus eller din till-/ ombyggnad är färdigställt, har slutbesiktigats och är försäkrat så lägger vi om byggnadskrediten till ett bolån.

Kom ihåg:

  • Gör hushålls- och boendekalkyler tillsammans med oss så att du vet hur din ekonomi påverkas när du lånar och bygger.
  • Tänk på kostnaden för dubbel bosättning under byggtiden.
  • Se till att få fasta priser från de inblandade entreprenörerna.
  • Besök Gar- BoÖppnas i nytt fönster om du vill du lära dig mer om hela byggprocessen - från tomt till färdigt hus.
Samarbetspartners
Priser och räntor

Fyll i intresseanmälan

Jag vill bli kontaktad