Låna till köp av attefallshus

Kostnaden för att bygga ett attefallshus kan skilja sig mycket beroende på om du exempelvis tänkt använda det som permanentbostad eller om du tänkt använda det som en enklare gäststuga. Vi går igenom vilka finansieringsalternativ som passar beroende på hur mycket du behöver låna och dina ekonomiska förutsättningar.

Höj bolånen för att finansiera köpet     

Om det finns utrymme att höja bolånen på ditt befintliga boende så kan det vara ett alternativ för att finansiera köp av attefallshus. Bolån har oftast lägre ränta än ett privatlån men tänk på att det kan tillkomma kostnader för pantbrev om du ska belåna en fastighet. Det kan också innebära att du måste amortera mer enligt amorteringskravet

Vi kontaktar gärna dig för att se över möjligheten att höja dina bolån och besvara dina frågor. Minsta belopp för att ansöka om bolån är 100 000 kronor. Om du vill låna mindre än det så är alternativet privatlån. 

Finansiera attefallshus med privatlån 

Ett annat alternativ för att finansiera ditt köp av attefallshus är att ansöka om privatlån. Du ansöker online och får svaret direkt. Med ett privatlån har du en något högre ränta än om du belånar bostaden men samtidigt undviker du eventuella kostnader för pantsättning. Du kan maximalt ansöka om 500 000 kronor i privatlån. 

Kontakta mig om att höja bolån