Prata igenom era ekonomiska förutsättningar innan ni köper

Många som köper boende ihop fördelar ägandet lika i kontraktet. Men har man olika ekonomiska förutsättningar inför ett bostadsköp, kan det vara bra att prata igenom hur ägandeskapet ska se ut så tidigt som möjligt. Kanske bör ni överväga att äga i proportion till er ekonomiska insats, såväl bolån som kontantinsats, för att göra det ekonomiskt rättvist. 

– Börja med att kartlägga er gemensamma ekonomi och se över förutsättningarna för ett bostadsköp. Hur mycket kontantinsats går ni in med vardera? Hur mycket har ni råd att låna? Ska ni renovera, hur stor buffert behöver ni ha för det? Om ni äger boendet lika, men endast en av er bekostar all renovering, kan ni behöva reglera det med ett skuldebrev eller gåvobrev, säger Caroline Törnquist.  

Äg i proportion till hur mycket ni går in med

Om ni är gifta eller sambor som köper bostad ihop, fördelas nettovärdet på bostaden i regel lika vid en framtida bodelning eller försäljning. 

– Väljer ni att äga bostaden med hälften vardera, och den ena av er går in med hela kontantinsatsen eller handpenningen själv, bör ni reglera det med ett skuldebrev eller gåvobrev ihop med ett äktenskapsförord eller samboavtal, säger Caroline.  

När ni köper boende som sambo  

När du och din sambo flyttar in i en bostad ni köpt ihop träder sambolagen in automatiskt. Sambolagen innehåller framförallt bestämmelser om vad som händer om ni flyttar isär eller om en av er två avlider.  

– I korthet innebär sambolagen att om ni flyttar isär så fördelas alla pengar från försäljningen lika. Om ni däremot har gått in med olika stor kontantinsats kan en av riskera att gå med förlust om ni går skilda vägar, säger Caroline och fortsätter: 

– För att lösa detta behöver ni skriva ett skuldebrev eller gåvobrev, kombinerat med ett samboavtal som reglerar skulden mellan er. Är ni osäkra på hur ni går till väga, kan ni ta hjälp av en familjejurist. 

Läs mer om vad som gäller när ni blir sambo.   

När ni köper boende som gifta  

Gifta par äger sin egendom och svarar för sina skulder under äktenskapet. Vid en eventuell skilsmässa delas i regel nettovärdet av all egendom mellan makarna med hälften, den så kallade giftorätten. Har ni gått in med olika stor kontantinsats kommer alltså halva värdet tillfalla er båda vid en skilsmässa eller ett dödsfall. 

– För att undvika detta bör ni reglera det med ett skuldebrev och oftast även ett äktenskapsförord. Ta då hjälp av en familjejurist för att få hjälp att upprätta dokumenten och få hjälp med just er situation, avslutar Caroline Törnquist.   

Caroline Törnquist, familjerättsjurist

Caroline Törnquist 640X360

Caroline Törnquist är vår talesperson i familjejuridiska frågor. Hon är expert på familjerätt och ger här råd om vad du bör tänka på för att fördela ägandet av boendet ekonomiskt rättvist.

Behöver du hjälp av en familjerättsjurist?

Som Nordeakund kan du få hjälp med dina familjejuridiska frågor och behov genom vår samarbetspartner Familjens Jurist.Öppnas i nytt fönster De erbjuder möjligheten att kostnadsfritt gå igenom din situation med en jurist och teckna de vanligaste avtalen online till ett rabatterat pris.