Avtalspension ITP

Efter sista maj 2013 sker ingen nyteckning av ITP i Nordea. Har du valt att placera dina pengar i pensionssparande med garanti eller pensionssparande i fonder kan du fortsätta vara kvar hos oss både med befintligt kapital och framtida inbetalningar.

Om ITP Mer fakta Priser, utbetalning och villkor Om ITP

Om avtalspension ITP hos Nordea

Du som har valt Nordea som förvaltare av din ITP kan fortsätta att placera din avtalspension i fonder eller med 100 % garanti. Efter sista maj 2013 sker ingen nyteckning. Fondalternativet ger dig möjlighet att själv välja fonder, men vill du ha hjälp kan våra experter ta hand om det. Sparande med 100 % garanti ger dig alltid tillbaka minst det belopp som din arbetsgivare har sparat till dig.

  • Har du mer än 20 år kvar till du går i pension?

För dig som har mer än 20 år kvar till pensionen rekommenderar vi sparande i fonder och att ditt sparande består mest av aktiefonder. Då har du en större chans att få högre avkastning på lång sikt.

Fondsortiment för ITP 

  • Går du i pension om mindre än 20 år?

För dig som har mindre än 20 år kvar till pensionen och vill känna dig trygg rekommenderar vi 100% garanti där vi tar hand om förvaltningen. Då är du garanterad minst det belopp din arbetsgivare har sparat åt dig, inklusive avgifter.

Portföljer och värdeutveckling för pensionssparande med garanti 

Mer fakta

Spara i fonder

  • Har du mer än 20 år kvar till pension rekommenderar vi att ditt sparande består mest av aktiefonder, oavsett risknivå. Detta för att få så bra avkastning som möjligt.

Fondsortiment för ITP 

  • Har du mindre än 20 år kvar till pension bör du minska risken genom att ha en viss del räntebärande placeringar i ditt sparande.

Svårt att välja?

Oavsett hur lång tid du har kvar till pension kan du alltid välja Nordea Pensionsportfölj. Med Nordea Pensionsportfölj anpassas ditt sparande efter din ålder.


Återbetalningsskydd

Om din familj ska få dina pengar om du går bort behöver du komplettera med ett återbetalningsskydd. Väljer du att inte ha återbetalningsskydd går dina pengar till andra försäkringstagare om du går bort. Att inte ha något återbetalningsskydd innebär att du får en något högre pension.

Fonder och avkastning

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Det här materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd, och ska inte användas som underlag för placeringsbeslut, läs mer. 

Nordeas pensionsportfölj

Målet med Nordea pensionsportfölj är att du ska få en så bra och stabil pension som möjligt. Du kan välja att placera i Nordea Pensionsportfölj via din Internetbank eller på närmaste Nordeakontor. 

Basfaktablad för Nordea Pensionsportfölj ITP (pdf, 334 KB)Öppnas i nytt fönster 

Priser, utbetalning och villkor

Priser för sparande med garanti

Priser ITP, sparande med garanti
SpecifikationPris
Försäkringsavgift, i % av kapitalets värde per år0,22 %
Kapitalavgift, i % av kapitalets värde per år0,09 %
Premieavgift, i % av inbetald premie0,00 %
Flyttavgift1 %, lägst 49 kronor, högst 500 kronor

Utbetalning

När du bestämt dig för att starta utbetalningen av ditt pensionssparande, kontaktar du oss på telefon 0771-22 44 88. Det kan du göra tidigast två månader innan du önskar utbetalning ända fram till den 15 dagen i den månad din utbetalning ska starta. 
Exempel: Om du vill ha din första pensionsutbetalning i slutet på september kan du kontakta oss tidigast i slutet på juli och senast den 15 september.

Du kommer att behöva legitimera dig och svara på några frågor för att starta dina utbetalningar. Det är bra om du har din personliga kod eller BankID när du ringer. Här finns information om hur du skaffar BankIDÖppnas i nytt fönsterÖppnas i nytt fönsterSaknar du personlig kod eller BankID när du kontaktar oss hjälper vi dig vidare.

Pris för sparande i fonder

Priser ITP, sparande i fonder
Specifikation Pris
Fondförvaltningsavgift0,12 - 1,00 % beroende på val av fond

Utbetalning

När du bestämt dig för att starta utbetalningen av ditt pensionssparande, kontaktar du oss på telefon 0771-22 44 88. Det kan du göra tidigast två månader innan du önskar utbetalning ända fram till den 15 dagen i den månad din utbetalning ska starta. 
Exempel: Om du vill ha din första pensionsutbetalning i slutet på september kan du kontakta oss tidigast i slutet på juli och senast den 15 september.

Du kommer att behöva legitimera dig och svara på några frågor för att starta dina utbetalningar. Det är bra om du har din personliga kod eller BankID när du ringer. Här finns information om hur du skaffar BankIDÖppnas i nytt fönsterÖppnas i nytt fönsterSaknar du personlig kod eller BankID när du kontaktar oss hjälper vi dig vidare.

Om pension

Women looking at documents sunny day  

Pensionstips

Bra tips till dig som vill pensionsspara. Här finns tips för olika tider i livet.

Bild som visar det svenska pensionssystemets struktur  

Pensionssystemet

Så här fungerar pensionssystemet i Sverige.