Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice
Voksen kvinne ser ut av vinduet

Investera och nå dina mål

Hur investerar man, är det svårt och kan alla göra det?

Hur fungerar investeringsmarknaderna?

Bli en bättre investerare.

Beroende på när du planerar att använda dina sparade pengar så påverkar det vilket sorts sparande du bör välja. Om pengarna ska användas först om några år brukar man kalla det för långsiktigt sparande. Den långsiktige spararen bör ha en del aktiebaserade sparformer i sitt sparande, då aktier historiskt sett har gett en bättre avkastning än räntebärande placeringar på lång sikt. 

Man ska dock komma ihåg att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Den vanligaste investeringsformen är i värdepapper, det finns i två olika former; aktier och obligationer. En aktie är en liten andel av ägandet i ett företag och en obligation är ett slags lån som du ger till ett företag, stat eller hypoteksinstitut mot ränta. Både aktier och obligationer går att köpa via din bank på börsen.

Vem kan investera?

Du behöver inte vara intresserad av investeringsmarknaderna eller veta mycket om hur de fungerar för att kunna investera dina pengar.

Egentligen behövs det inga stora kunskaper. Nordea erbjuder olika typer av investeringar i fonder och portföljer där bankens experter fortlöpande övervakar och modifierar dina investeringar baserat på vilken riskprofil du har. 

Du som investerare bestämmer när du behöver pengarna och hur stor risk du vill ta. Hur mycket pengar är du beredd att riskera för att få högre avkastning? Resten hjälper vi på Nordea dig med. 

Självklart kan du även investera på egen hand, men vi rekommenderar alltid att prata med en rådgivare på banken och lägga upp en plan för ditt sparande och risktagande.

Vilken avkastning kan jag få?

Historiskt sett har aktier gett högre avkastning än räntebaserade placeringar på lång sikt.

Sparar du i en aktiefond får du genom andelarna i en aktieportfölj en automatisk riskspridning. Att spara i en aktiefond är ett långsiktigt sparande med viss risk. På kort sikt kan det vara stora svängningar i värdet på andelarna och det finns inte någon garanti för att du får tillbaka hela det insatta kapitalet, men på lång sikt är chansen till värdetillväxt stor.  

En blandning av olika tillgångsslag i din investeringsportfölj hjälper till att minska portföljens totala risk och att ge en mer stabil avkastning. Vi försöker uppnå högsta möjliga avkastning till lägsta möjliga risk. Det handlar om att ta risk för att få avkastning, men inte om att ta onödiga risker. 

Din rådgivare hjälper dig gärna med hur många aktier och obligationer du ska ha i din investeringsportfölj. Det kan variera beroende på när du kommer att behöva de pengar du investerar och hur stor risk du är beredd att ta för att få högre avkastning.