Barnet måste ha rätt att använda kontot själv

För att ditt barn ska kunna lägga upp ett månadssparande till sitt sparkonto måste hen ha rätt att använda sparkontot som pengarna ska sparas på. Det innebär att kontot måste ha rättigheten ”disponeras av omyndig själv”. Bara konton som har den rättigheten går att välja i Internetbanken. 

Om barnet saknar ett sådant konto kan du som förälder kontakta oss för att öppna ett nytt sparkonto. 

Starta månadssparande så här:

  1. Barnet loggar in på sin nätbank.
  2. I menyn Övriga tjänster till höger, välj Internetbanken Privat.
  3. Du loggas in i Internetbanken Privat.
  4. Välj "Spara och placera" uppe i menyn.
  5. Välj "Mitt sparande" och sedan "Mitt månadssparande"
  6. Klicka på "Börja nytt månadssparande"
  7. Under typ av månadssparande välj ”Mellan egna konton” i rullistan. 
  8. Klicka ”Börja månadsspara”.
  9. Välj från vilket konto pengarna ska dras, fyll i önskat belopp och datum pengarna ska föras över till sparkontot varje månad.
  10.  Klicka "OK" – nu är månadssparandet igång!

Hjälp ditt barn börja månadsspara

Börja månadsspara på sparkonto

Logga in i nätbanken Öppnas i nytt fönster