Starsfonderna - hållbara fonder

Senaste tillskottet - European Stars

Med Nordeas Starsfonder får du möjlighet till god avkastning på ditt sparande samtidigt som du sparar i fonder som placerar i företag som är finansiellt starka och verkliga stjärnor inom området för miljö, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor. Nu lanserar vi även en fond med hållbar inriktning som placerar på de europeiska aktiemarknaderna - Nordea European Stars.

Om Stars-fonderna De olika Stars-fonderna Priser och villkor Om Stars-fonderna

Det här karaktäriserar Stars-fonderna

I alla Nordeas aktivt förvaltade fonder är frågor kring miljö, socialt ansvar och affärsetik en viktig del av förvaltningen men Starsfonderna omfattas av ytterligare en noggrann analys som leder fram till att bara de mest ansvarsfulla företagen kommer i fråga för fonderna. Det vill säga stjärnorna eller ”the Stars”. 

Fokuserar på framtidens vinnare  

Vi tror att framtidens vinnare i en värld med minskade resurser och högre krav på hållbarhet är företag som agerar ansvarsfullt. Stars-fonderna ska därför ses som en långsiktig placering i företag som visar prov på stort ansvarstagande idag och som förväntas dra nytta av det i framtiden. 

Omfattas av en extra analys   

Alla företag som kan komma i fråga för våra Stars-fonder genomgår en mer omfattande analys där tyngdpunkten ligger på miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik. 

Finansiellt starka bolag som har kommit långt i sitt hållbarhetsarbete väljs

De företag som väljs till fonderna är de som är starka både ur ett finansiellt perspektiv och är duktiga inom i sitt arbete kring miljö, socialt ansvar och affärsetik.  

Inkluderar snarare än exkluderar 

Våra Stars-fonder försöker aktivt placera i företag som agerar ansvarsfullt istället för att exkludera företag som inte gör det. 

Observera att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning, den marknad eller de marknader som fonden är exponerad mot och de förvalt­ningsmetoder förvaltaren använder sig av.

De olika Stars-fonderna

Nordea Emerging Stars 

Nordea Emerging Stars investerar uteslutande i tillväxtländerna, bland annat Indien, Kina och Sydafrika. Portföljen innehåller betydligt färre bolag än de flesta andra tillväxtmarknadsfonder och placerar normalt i ca 40-60 bolag. 

Se fondens utveckling och få mer information i FondinformationstjänstenÖppnas i nytt fönster.

Nordea European Stars

En aktiefond som placerar på de europeiska aktiemarknaderna. I fonden baseras urvalet av aktier på en kombination av finansiell analys och analys av hur företagen hanterar risker och möjligheter när det gäller miljö, sociala frågor samt affärsetik. Fonden har innehav i ca 45 företag. 

Nordea Global Stars

Nordea Global Stars placerar globalt i bolag som agerar ansvarsfullt och som förväntas skapa god avkastning på sikt. Nordea Global Stars undviker innehav i bolag där mer än 50 procent av omsättningen kommer från produktion inom kategorin fossila bränslen. Fonden har innehav i ca 50-70 bolag. 

Se fondens utveckling och få mer information i FondinformationstjänstenÖppnas i nytt fönster.

Nordea Nordic Stars

Nordea Nordic Stars investerar i bolag från Danmark, Finland, Norge och Sverige, och strävar efter en portfölj med de 50 bolag som har de allra mest hållbara affärsmodellerna. Den nordiska marknaden representeras av en rad olika branscher vilket gör den intressant, allt från Shipping, Finans och Industri. Många är globalt starka bolag med globala positioner. 

Se mer om fondens utveckling och få mer information i FondinformationstjänstenÖppnas i nytt fönster

Nordea Swedish Stars

Nordea Swedish Stars placerar på den svenska marknaden, som domineras av bolag inom verkstadsindustrin och detaljhandel. Många av dessa bolag har stor export, framför allt till tillväxtländerna. Fonden investerar i 30-50 svenska bolag. 

Se fondens utveckling och få mer information i FondinformationstjänstenÖppnas i nytt fönster

Nordea Swedish Bond Stars

En räntefond som huvudsakligen placerar i svenska räntebärande värdepapper utgivna främst av staten, bostadsinstitut och företag med hög kreditvärdighet. Fonden får även placera en mindre del i europeiska räntebärande värdepapper. Nordea Swedish Bond Stars undviker innehav i bolag där mer än 50 procent av omsättningen kommer från produktion inom kategorin fossila bränslen. 

Se fondens utveckling och få mer information i FondinformationstjänstenÖppnas i nytt fönster

Övrig information

Nordea Emerging Stars, Nordea European Stars, Nordea Global Stars och Nordea Nordic Stars förvaltas av Nordea Investment Funds S.A. Nordea Swedish Stars och Nordea Swedish Bond Stars förvaltas av Nordea Funds Ab.


Observera att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning, den marknad eller de marknader som fonden är exponerad mot och de förvalt­ningsmetoder förvaltaren använder sig av.

Priser och villkor

Priser för Starsfonderna

FondFörvaltningsavgift
Nordea Emerging Stars1,50 %*
Nordea European Stars1,50 %*
Nordea Global Stars1,50 %*
Nordea Nordic Stars1,50 %*
Nordea Swedish Stars1,50 %**
Nordea Swedish Bond Stars0,3 %**

Det är ingen avgift vid insättning eller uttag i en Starsfond.

Minsta sparbelopp i våra Starsfonder är 100 kronor.

* Utöver förvaltningsavgiften tillkommer i SICAV-fonden avgift för administration och förvaring (maximalt 0,375 procent) samt övriga kostnader och skatt. Det gäller bland annat kostnader för information och rapporter till andelsägarna, avgifter till statliga myndigheter och fondbörser.

**Utöver förvaltningsavgiften tillkommer övriga kostnader. Där ingår courtage, leverans- och räntekostnader, premier betalda via aktielån samt skatter. Dessa kostnader belastas fonden vid den tidpunkt då de uppstår och är inte kända i förväg.

Läs mer om fondavgifter

Villkor för Starsfonderna

Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer, och ska inte användas som underlag för placeringsbeslut. Du bör alltid läsa Basfakta för investerare och Informationsbroschyr/Prospectus, samt kontakta ett Nordeakontor innan du börjar spara i en fond.

Om fonder

Jordglob med lysande punkter  

Ansvarsfulla investeringar

Läs mer om hur vi investerar med ansvar för miljö, samhälle och mänskliga rättigheter.

Bild på fondmagasinet  

Läs Fondmagasinet

Ett e-magasin för dig som är intresserad av fonder. Läs artiklar och se filmer om intressanta marknader och fonder.