Aktielikvidkonto

Kontot för dina värdepappersaffärer. Aktielikvidkonto ingår automatiskt till tjänsten Värdepapperstjänst Bas, som är en kostnadsfri tjänst för dig som vill handla med svenska aktier, Nordeas kapitalskyddade strukturerade placeringar och premieobligationer.

Om Aktielikvidkonto

Med Aktielikvidkonto håller du dina värdepappersaffärer åtskilda från dina övriga konton, och får därmed bättre överblick och kontroll.

Dina fördelar:

  • Kontot kan föras i SEK, EUR, USD och de vanligaste valutorna som banken erbjuder.
  • Kontot har inga uttagsavgifter. Du har fritt antal uttag.
  • Du kan ansöka om att få en kredit kopplad till kontot.

Mer fakta om Aktielikvidkonto

Du som använder vår aktiehandelstjänst Värdepapperstjänst Bas (nyöppnas inte) kan ansöka om Aktielikvidkonto.

Med Aktielikvidkonto är det enkelt att hålla ordning på värdepappersaffärerna eftersom likviden inte blandas med dina andra pengar. Du kan hantera ditt konto via Internetbanken.

Ett aktielikvidkonto kan ha upp till 15 kontohavare och kan användas av aktiesparklubbar.

Det finns möjlighet att välja bland flera olika valutor för kontot.

Det går att ha en kredit kopplad till kontot. Om du är ensam kontohavare kan du ansöka om krediten via Internetbanken.

Priser och räntor
Villkor

Information om den statliga insättningsgarantin

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kunden för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. 

Utöver detta kan kunden få ersättning för vissa särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, avgångsvederlag, försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor.

Följande insättare, eller utländska motsvarigheter, kan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse (SFS 2004:297), värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, pensionsstiftelser, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.

Läs mer om insättningsgarantin på nordea.se och på Riksgäldens hemsidaÖppnas i nytt fönster.

Öppna Aktielikvidkonto

Öppna ett konto i Internetbanken