Aktielikvidkonto (nyöppnas inte)

Kontot för värdepappersaffärer. Aktielikvidkonto ingår automatiskt till tjänsten Värdepapperstjänst Bas (nyöppnas inte), som är en kostnadsfri tjänst för dig som vill handla med svenska aktier, Nordeas kapitalskyddade strukturerade placeringar och premieobligationer. (Aktielikvidkonto nyöppnas inte).

Om Aktielikvidkonto

Med Aktielikvidkonto håller du dina värdepappersaffärer åtskilda från dina övriga konton, och får därmed bättre överblick och kontroll.

  • Kontot kan föras i SEK, EUR, USD och de vanligaste valutorna som banken erbjuder.
  • Kontot har inga uttagsavgifter. Du har fritt antal uttag.
  • Du kan ansöka om att få en kredit kopplad till kontot.

Mer fakta om Aktielikvidkonto

Med Aktielikvidkonto är det enkelt att hålla ordning på värdepappersaffärerna eftersom likviden inte blandas med dina andra pengar. Du kan hantera ditt konto via Internetbanken.

Ett Aktielikvidkonto kan ha upp till 15 kontohavare och kan användas av aktiesparklubbar.

Det finns möjlighet att välja bland flera olika valutor för kontot.

Det går att ha en kredit kopplad till kontot. Om du är ensam kontohavare kan du ansöka om krediten via Internetbanken.

Priser och räntor

Konto omfattas av den finska insättningsgarantin

Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 100 000 euro eller, för det fall motvärdet av 100 000 euro i kronor är mindre än 1 050 000 kronor, 1 050 000 kronor. Ansvarig insättningsgarantimyndighet är det Finska Verket för Finansiell Stabilitet. Utbetalning under garantin verkställs av Riksgälden på uppdrag av ansvarig insättningsgarantimyndighet. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kunden inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller ansvarig insättningsgarantimyndighet fattat beslut om ersättningsskyldighet. Utöver detta belopp kan kunden få ersättning för vissa särskilt angivna händelser, till exempel försäljning av privat bostad, avgångsvederlag, försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor.

Följande insättare, eller utländska motsvarigheter, kan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse (SFS 2004:297), värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, pensionsstiftelser, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.

Läs mer om insättningsgarantin på nordea.se och på Riksgäldens hemsidaÖppnas i nytt fönster.