Så förvaltas fonden

Nordea Hållbarhetsfond Aktier Global  placerar i aktier i ca 250 bolag över hela världen. Fonden väljer bort bolag med lågt betyg när det gäller hållbarhetsfrågor, det vill säga bolag som är  dåliga på att hantera risker och möjligheter när det gäller miljö, sociala frågor samt bolagsstyrning (ESG). Vilka bolag som väljs bort baseras på hållbarhetsbetyg från MSCI och från Nordeas team för ansvarsfulla investeringar.

Fonden har som mål att ha ett koldioxidavtryck som är 25 procent lägre än fondens jämförelseindex. Dessutom undviks bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning kommer från varor och tjänster i kategorierna

  • Kol
  • Alkohol
  • Tobak
  • Kommersiell spelverksamhet
  • Pornografi
  • Vapen och krigsmateriel

Fonden tillämpar även Nordeas policy för fossila bränslen.Öppnas i nytt fönster Det innebär att fonderna utesluter bolag inom branschen fossila bränslen, som inte har en tydlig strategi för att ställa om till fossilfri energi i linje med klimatmålen i FN:s Parisavtal. 

En Enhanced-fond

Nordea Hållbarhetsfond Aktier Global förvaltas mer indexnära, vi på Nordea kallar förvaltningen Enhanced. Det innebär att den inte avviker lika mycket från sitt jämförelseindex som en aktivt förvaltad fond och att den därmed bara kan ge något högre eller något lägre avkastning än sitt jämförelseindex. Den har också ett lägre pris jämfört med våra aktivt förvaltade fonder. 

Läs mer om fondens priser, utveckling och innehav i FondinformationstjänstenÖppnas i nytt fönster

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Historisk avkastning är ingen garanti

Tänk på att fonders historiska avkastning inte är en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. Att spara i fonder innebär en risk, eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde. Det är alltså inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in.

Faktablad, informationsbroschyrer och prospekt samt hel- och halvårsrapporter finns under respektive fond på vår fondinformationstjänst.  

Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer. 

Börja spara i Nordea Hållbarhetsfond Aktier Global

Logga in och börja spara! Öppnas i nytt fönster