Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Nordea Innovation Stars

En fond som investerar i innovativa bolag inom hälsovård, teknik och hållbarhet och följer Nordeas etablerade STARS-koncept

Kombinerar innovation och hållbarhet

En aktivt förvaltad fond som investerar i innovativa bolag framför allt i Sverige och Norden men även globalt

• Fokus på investeringar inom Hälsovård, Teknik, Konsument och Hållbarhet 

• Inriktad på att hitta innovativa bolag med tillväxtpotential som kan ta sig in på nya marknader och utkonkurrera gamla affärsmodeller

• Investerar ca 70 procent av fonden i Norden och 30 procent globalt

• Följer Nordeas etablerade STARS-koncept och använder en utvärdering av företagens ESG-arbete som underlag i investeringsbesluten (frågor som handlar om miljö, socialt ansvar och affärsetik)

Vilka bolag väljs in till portföljen? 

Fonden investerar i mellan 30-60 bolag och förvaltas av Nordeas erfarna förvaltningsteam som förvaltar nordiska aktier. Förvaltarna anser att Norden är en mycket bra marknad för innovativa bolag eftersom det finns många bolag här som också går bra internationellt. Fokus för förvaltarna handlar om att hitta affärsmodeller med hög potentiell avkastning som har både konkurrensfördelar och en lång tillväxtbana.

Läs mer om Nordea Innovation Stars i vår FondinformationstjänstÖppnas i nytt fönster

Spara i Nordea Innovation Stars

Kontakta oss på 0771-22 44 88 eller logga in i vår Internetbank genom att klicka på länken nedan och söka fram Nordea Innovation Stars

Börja spara i Nordea Innovation Stars Öppnas i nytt fönster

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Se webbinarium om fonden Nordea Innovation Stars med förvaltarna Carl Mattiasson och Niklas Kristoffersson

Historisk avkastning är ingen garanti

Tänk på att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Att placera i fonder innebär en risk. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Faktablad, informationsbroschyrer, hel- och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns på nordea.se/fondinfoÖppnas i nytt fönster och på Nordeas bankkontor.  

Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer.