En aktivt förvaltad fond som investerar i innovativa bolag framför allt i Sverige och Norden men även globalt

• Fokus på investeringar inom områdena Hälsovård, Teknik, Konsumentvaror och Hållbara lösningar.

• Inriktad på att hitta innovativa bolag med tillväxtpotential som kan ta sig in på nya marknader och utkonkurrera gamla affärsmodeller

• Investerar ca 70 procent av fonden i Norden och 30 procent globalt

• Följer Nordeas etablerade STARS-koncept och använder en utvärdering av företagens ESG-arbete som underlag i investeringsbesluten (frågor som handlar om miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning)

Vilka bolag väljs in till portföljen? 

Fonden investerar i mellan 30-60 bolag och förvaltas av Nordeas erfarna förvaltningsteam som förvaltar nordiska aktier. Förvaltarna anser att Norden är en mycket bra marknad för innovativa bolag eftersom det finns många bolag här som också går bra internationellt. Fokus för förvaltarna handlar om att hitta affärsmodeller med hög potentiell avkastning som har både konkurrensfördelar och en lång tillväxtbana.

Läs mer om Nordea Innovation Stars i vår FondinformationstjänstÖppnas i nytt fönster

Historisk avkastning är ingen garanti

Tänk på att fonders historiska avkastning inte är en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. Att spara i fonder innebär en risk, eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde. Det är alltså inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in.

Faktablad, informationsbroschyrer, hel- och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns under respektive fond på vår fondinformationstjänst.  

Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer. 

Spara i Nordea Innovation Stars

Kontakta oss på 0771-22 44 88 eller logga in i vår Internetbank genom att klicka på länken nedan och söka fram Nordea Innovation Stars.

Börja spara i Nordea Innovation Stars Öppnas i nytt fönster