Vad är en aktiesplit?

En aktiesplit innebär att ett bolag delar upp sina aktier i fler, mindre delar. Detta betyder att ditt innehav som ursprungligen till exempel bestod av 1 aktie, nu blivit till 10 aktier. Det totala aktievärdet är fortfarande detsamma före och efter split, bara att det fördelas på fler aktier.

Exempel på hur en aktiesplit kan se ut

Du har 100 aktier i Bolag A värda totalt 1 000 kronor. Bolaget utför en split 10:1, vilket innebär att du får 10 nya aktier för varje gammal aktie. I detta fall kommer du därför att ha 1 000 stycken aktier i bolaget efter spliten.

Trots att antalet aktier har ändrats kommer ditt nya innehav på 1 000 aktier att ha samma värde som dina 100 aktier innan spliten, det vill säga 1 000 kronor. Priset per aktie har därför gått från 10 kronor styck till 1 krona styck.

Varför gör man en aktiesplit?

Den främsta anledningen till att utföra en aktiesplit är att göra aktien mer tillgänglig för investerare. Om priset per aktie är högt, kan det vara svårt för investerare att köpa just den enskilda aktien.

Om bolaget istället genomför en aktiesplit blir priset per aktie lägre, och därför mer tillgänglig och lättare att handla med. Det är en fördel för dig som investerare men även för bolaget, då det blir enklare för dig att handla med aktien och intresset för bolaget kan öka.

Vad är en omvänd aktiesplit?

En omvänd aktiesplit innebär till skillnad från en vanlig aktiesplit att bolaget slår ihop flera aktier till en. Det betyder att ditt innehav som ursprungligen till exempel bestod av 10 aktier, nu har blivit 1 aktie. Det totala aktievärdet är fortfarande detsamma före och efter en omvänd split, bara att det fördelas på färre aktier.

Exempel på hur en omvänd aktiesplit kan se ut

Du har 1 000 aktier i Bolag B värda totalt 1 000 kronor. Bolaget utför en split 1:10 vilket innebär att 10 gamla aktier blir till en ny. I detta fall kommer du att ha 100 aktier efter den omvända spliten till samma värde som dina 1 000 aktier innan spliten, det vill säga 1 000 kronor. Priset per aktie har därför gått från 1 krona styck till 10 kronor styck.

Varför gör man en omvänd aktiesplit?

Den främsta anledningen till att göra en omvänd aktiesplit är att aktiekursen har blivit för låg. Det kan ses som oseriöst för bolaget och omständligt för investerarna när de ska handla med aktien.

Vanliga frågor om aktiesplittar