Jag läser i en undersökning* om hur annorlunda kvinnor och män ser på sina kunskaper inom fondsparande. Det verkar som att det fortfarande finns skillnader. Till exempel är mäns självförtroende högre än kvinnors när det gäller att spara i fonder. Varför är det så, kan man fråga sig, och stämmer det verkligen? Kanske har det finansiella självförtroendet ökat bland just män under de senaste åren när aktiemarknaderna i princip bara har stigit? Oavsett, så är läget på marknaden annorlunda nu.

Det är lätt att översätta brist på självförtroende hos kvinnor med att kvinnor också skulle vara mer försiktiga när det gäller att spara i fonder med högre risk. Min erfarenhet är tvärtom att kvinnor är minst lika villiga att spara i fonder med högre risk, så snart de inser sambandet mellan risken du är beredd att ta och möjligheten till bättre avkastning. Kvinnor vill också veta mer, ställa fler frågor, fråga fler och fundera längre innan de fattar ett beslut. Det är ju i grunden sunt.

Våga ta risk!

Varför är det då så viktigt att våga ta risk? Just nu kanske det känns som ganska tryggt och skönt att inte ha sina pengar placerade i rena aktiefonder. Men samtidigt vet vi att över tid och om det är ett långsiktigt sparande så är det viktigt att våga ta risk för att få möjlighet till högre avkastning.

Så varför är det också viktigt för kvinnor? Saken är den att kvinnor lever längre än män. Det kan vara bra att ha ett eget sparande för ett långt liv. Men sen är det så att saker händer i livet. Livssituationer förändras. Då kan det vara bra att ha ett eget sparkapital.

Vad sparar du till?

Undersökningen visar också att fondsparande numera är nästan lika vanligt bland kvinnor som bland män. Det som skiljer är som sagt skillnader i beteenden och viljan att ta risk. Däremot verkar det bli mer och mer lika vad vi sparar till. Det är intressant, bara för några år sedan var bilden annorlunda. Det såg vi inte minst på våra kundträffar där vi informellt ställde frågan. För att vara lite krass: kvinnor verkade då ha familjefokus och sparade till exempelvis semestern, medan män sparade mer till andra drömmar, som den där båten man vill ha. Pension och vikten av ett sådant sparande verkar alla dela.

Långsiktighet öppnar möjligheter

Nu vill jag ju inte vara alltför dyster, för just fondsparande är, som jag ser det, så oerhört passande för dig som vill spara med lite högre risk för de möjligheter som det öppnar, men helst inte vill göra jobbet själv.

Hela vitsen med en fond är att göra det enkelt för dig att nå bredare eller smalare aktie- och räntemarknader. Att hitta det som du är intresserad av och att sedan låta förvaltarna göra jobbet åt dig. Du kan ägna dig åt annat. Och det gäller både för kvinnor och för män.

* Fondbolagens förening/ Kantar Sifo Prospera, 2022. Läs hela undersökningen härÖppnas i nytt fönster

Fondchefens fem tips:

Maria Rengefors - 640x360

  1. ”Det där lämnar jag till gubben”, sa en kvinna till mig om fondsparande för några år sedan. Nej, säger jag. Gör inte det. 
  2. Tänk över ditt eget sparande: Vem sparar du till? Dig själv, dina barn eller familjens gemensamma?
  3. Månadsspara i en fond.  Kom igång, helt enkelt. En liten summa varje månad är bättre än ingen alls.
  4. Var långsiktig och stirra dig inte blind på en kortare tidsperiod. Ett kortsiktigt sparande, eller buffertsparande ska nog inte ligga i en fond. 
  5. Prata med oss! Här kan du läsa mer om hur du har möjlighet att boka ett möte för rådgivning med oss.