Dina lagliga rättigheter för personuppgifter

Du har en rad lagliga rättigheter när det gäller dina personuppgifter:

 • begära åtkomst till dina personuppgifter
 • begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter
 • begära radering
 • begränsning av behandling av personuppgifter
 • begära invändning mot behandling  
 • begära dataportabilitet

Nordea värnar skyddet av dina enskilda rättigheter och dina personuppgifter. Vår dataskyddspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och delar personuppgifter. Läs mer om hantering av personuppgifter i Nordeas dataskyddspolicyÖppnas i nytt fönster

Begära åtkomst till dina personuppgifter

Du har rätt att få åtkomst till de personuppgifter som vi har om dig. I många fall finns dessa uppgifter redan i de onlinetjänster vi erbjuder dig. Din rätt till åtkomst kan emellertid begränsas av lagstiftning, skydd av annan persons privatliv samt hänsyn till skydd av Nordeakoncernens affärskoncept och affärsrutiner. 

Begär åtkomst till personuppgifter
Begär dataportabilitet
Övriga lagliga rättigheter kring personuppgifter
Begär detaljerade personuppgifter
Statistik över kortköp

Begär åtkomst till personuppgifter via nätbanken

1. Logga in i nätbankenÖppnas i nytt fönster för privatkunder.

2. Klicka på "Meddelande- och chatthistorik" till höger.

3. Klicka på "Nytt meddelande".

4. I ämnesraden väljer du "Kontakt med min rådgivare".

 • Ange om du önskar få information via en digital fil (säker e-post) eller om du önskar få papperskopior
 • Ange om du även är företagskund i Nordea (uppge namn och organisationsnummer)
 • Begäran om åtkomst till dina personuppgifterÖppnas i nytt fönsterOm du inte vill ange ovan information direkt i kundpostmeddelandet kan du fylla i och bifoga blanketten 

Vi svarar på din förfrågan inom 30 dagar efter att din begäran ankommit till oss. Om du valt en papperskopia så skickas uppgifterna till din folkbokföringsadress. 

Begär åtkomst till personuppgifter från ett annat land

För att få åtkomst till dina personuppgifter från Nordea i ett annat land hänvisar vi dig till våra lokala hemsidor alternativt till vår kundtjänst i respektive land.

Dataportabilitet

Du har rätt att få ut personuppgifter som du har lämnat till oss, i ett maskinläsbart format. Detta gäller endast personuppgifter som behandlas automatiserat med stöd av samtycke eller för att fullgöra ett avtal.

Begär dataportabilitet via nätbanken

1. Logga in i nätbankenÖppnas i nytt fönster för privatkunder.

2. Klicka på "Meddelande- och chatthistorik" till höger.

3. Klicka på "Nytt meddelande".

4. I ämnesraden så väljer du "Kontakt med min rådgivare”. I fritextfältet skriver du: "Rätt till dataportabilitet".

Den digitala filen kommer att skickas till dig via den elektroniska brevlådan Avtal och meddelandenÖppnas i nytt fönster som du når via nordea.se. 

Begär dataportabilitet från ett annat land

För att få åtkomst till dataportabilitet från Nordea i ett annat land hänvisar vi dig till våra lokala hemsidor eller att du kontaktar vår kundtjänst i respektive land.

Ta del av övriga lagliga rättigheter kring personuppgifter

För att ta del av de övriga lagliga rättigheterna (begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter, radering, begränsning av behandling av personuppgifter eller invändning mot behandling) följer du instruktionerna nedan:

1. Logga in i nätbankenÖppnas i nytt fönster för privatkunder.

2. Klicka på "Meddelande- och chatthistorik" till höger.

3. Klicka på "Nytt meddelande".

4. I ämnesraden väljer du "Kontakt med min rådgivare". I fritextfältet skriver du den rättighet du önskar begära: 

 • Ange om du även är företagskund i Nordea (uppge namn och organisationsnummer)
 • Vänligen specificera i detalj vilka personuppgifter du önskar radera/korrigera/begränsa behandling av eller invända mot behandling.

Om du inte har tillgång till vår nätbank för privatkunder kan du kontakta vår kundtjänst via telefon.

Anställd i Nordea

Om du är anställd i Nordea eller har varit anställd kan du läsa mer om hur du begär åtkomst till dina personuppgifter från Nordea som arbetsgivare på Nordeas Intranät eller på How we recruitÖppnas i nytt fönster.

Begär detaljerade personuppgifter

För att kunna begära detaljerade personuppgifter måste du först ha begärt åtkomst till dina personuppgifter (se information under fliken "Begär åtkomst till personuppgifter"), samt fått dessa uppgifter i retur från oss. Därefter kan du skicka in en begäran om detaljerad/specifika personuppgifter.

1. Fyll i blanketten Begäran om detaljerade/specifika personuppgifterÖppnas i nytt fönster och spara den på din dator. 

2. Logga in i Avtal och meddelandenÖppnas i nytt fönster.

3. När du är inloggad hittar du rubriken "Öppna avtal och dokument". Här finner du tidigare meddelanden Nordea skickat till dig angående dina personuppgifter.  

 • Klicka på "Svara" till höger om meddelandet avseende din begäran om åtkomst till personuppgifter.
 • Klicka på "Bifoga" för att lägga till blanketten med din nya begäran om specificerade personuppgifter.
 • Skriv: "Se bifogad begäran" i meddelandefältet.
 • Klicka på "Skicka".

Vi svarar på din förfrågan inom 30 dagar efter att din begäran ankommit till oss.

Statistik över kortköp

För att kunna utveckla nya produkter och tjänster anonymiserar vi kortdata i syfte att ta fram statistik och analysera konsumtionsmönster och hur de utvecklas. De statistiska uppgifterna kan inte kopplas till enskilda individer eller dig personligen.

Läs mer om statistik över kortköp och dina rättigheter