Vi vill vara en positiv kraft i samhället

En grundpelare i vårt engagemang är våra medarbetare och den kunskap de besitter. Alla medarbetare uppmuntras att varje år engagera sig under två arbetsdagar (16 timmar) i aktiviteter, program och mentorskap som syftar till att ge kunskaper inom ekonomi och entreprenörskap, kunskap som stannar kvar för livet. 

Vi tror att goda ekonomiska färdigheter hjälper dig att lyckas, både i ditt privat- och yrkesliv.

Egna initiativ och samarbetspartners

Vi har valt att satsa på program och samarbeten som rör kunskap om ekonomi och entreprenörskap. Det är två områden där vi har kunskap att bidra med och där vi kan engagera oss lokalt. 

Ekonomipejl

Ekonomipejl är vårt initiativ där medarbetare besöker svenska högstadie- och gymnasieklasser för att prata om ekonomi. Ekonomipejl finns med tre olika inriktningar.

Läs mer om Ekonomipejl

Digital coachning

Vi arbetar för att öka kunskapen kring digitala tjänster och inkludera de som känner ett digitalt utanförskap. På träffar på våra kontor och på utvalda bibliotek i Stockholm kan de som vill få hjälp med exempelvis Mobilt BankID och Swish.

Läs mer om Digital coachning

Våra samarbetspartners

Vi samarbetar med flera olika organisationer med fokus på entreprenörskap: Norrsken, Ung Företagsamhet, Prins Daniel Fellowship, Ashoka, Techarenan och Nyföretagarcentrum.

Läs mer om samarbeten inom entreprenörskap

Vill du samarbeta med oss?

Exempel på samarbeten som vi har idag är läxläsning, föreläsningar och utbildningar kring entreprenörskap och ekonomi. Vi har också utbildningar för nyanlända kring hur bank och finans fungerar i Sverige. Vi anordnar även olika typer av hackathons d.v.s. engagemang där flera träffas för att ta del av varandras kunskaper, bakgrunder och färdigheter för att hitta lösningar på olika frågeställningar.   

Så här ansöker du om partnerskap

Ansökan görs via vårt ansökningsformulär på nordea.comÖppnas i nytt fönster. Vi tar emot tusentals ansökningar varje år. Därför har vi tydliga riktlinjer för att ta emot och bedöma ansökningar om att bli partner med oss, oavsett om det rör ett samarbete kopplat till samhällsengagemang, ett sponsoravtal eller en donation.