Utlandsbetalningar

Skicka eller ta emot en betalning till eller från utlandet snabbt och säkert. Du kan i många fall skicka din utlandsbetalning själv via Internetbanken. Det finns möjlighet att välja expressbetalning om du har kort om tid

Om utlandsbetalningar Mer fakta Priser och villkor Om utlandsbetalningar

Om utlandsbetalningar

Du kan enkelt göra en betalning till utlandet genom en insättning på det utländska kontot. Du behöver bara ha uppgifter från kontohavaren gällande kontot.  Vill du ta emot pengar från utlandet ger du dina uppgifter till betalaren.

Dina fördelar:

  • Snabbt och enkelt
  • Välj normal eller expressbetalning
  • Du får uppgifter om genomförd betalning direkt i Internetbanken, eller via avi.
Mer fakta

Gör en utlandsbetalning

Det säkraste och snabbaste sättet att göra en utlandsbetalning är att sätta in pengarna på mottagarens konto.

De uppgifter som behövs är:

  • Mottagarens namn, adress är frivilligt.
  • Kontonummer (IBAN är ett krav inom SEPA*)
  • BIC (SWIFT-adress) för mottagarens bank om mottagarens bank finns utanför SEPA*.

Om någon av dessa uppgifter saknas, tar vi ut ett tilläggspris för manuell komplettering.

För vissa länder behöver vi veta bankkontorets namn och adress, och bankkontorskod.

Läs mer i vår landinformation (pdf, 207 KB)Öppnas i nytt fönster

Vid normal betalning finns pengarna hos mottagarens bank cirka en till tre bankdagar efter det att vi har debiterat ditt konto. Det kan dock ta längre tid, fem till sex bankdagar beroende på hanteringstiden på mottagarbanken. Det finns också möjlighet att göra en expressbetalning.

En så kallad Normalbetalning blir automatiskt en EU-betalning om den skickas i EUR inom SEPA* och om beloppet understiger 50.000 EUR. En EU-betalning är hos mottagarens bank nästkommande bankdag. Avgifterna för en EU-betalning är dessutom lägre och skall kosta som en inrikes betalning både för avsändare och mottagare. 

När betalningen är utförd skickar vi dig en avi med uppgift om sänt belopp, eventuell växlingskurs, pris, den summa vi debiterat och de uppgifter om mottagaren som vi vidarebefordrat. Om du gör betalningen via Internetbanken får du informationen direkt på skärmen när betalningen blivit utförd.

Kontroll mot sanktionslistor

Banken kontrollerar betalningsinformation mot de sanktionslistor som banken enligt lag, myndighetsbeslut eller av annat skäl vid var tid är skyldig eller har rätt att använda. Banken har alltid rätt att skjuta upp eller vägra utföra en betalningsorder om kontrollen mot listorna ger anledning till det. En kontroll kan i vissa fall medföra krav på utökad information och därigenom försena betalningen.

En betalning från eller till Sverige kan på motsvarande sätt försenas eller nekas av en annan bank som utför kontrollen.

*SEPA: EU-länder samt Island, Norge, Liechtenstein, Schweiz, Monaco och San Marino.

Ta emot pengar från utlandet direkt till ditt konto

Bästa sättet att ta emot pengar från utlandet är att få betalt till ditt konto i Nordea.Om du talar om ditt kontonummer i IBAN-format och Nordeas BIC (SWIFT-adress) för avsändaren, kommer uppdraget att hanteras så snabbt och billigt som möjligt. Om vi är tvungna att komplettera uppdraget från den utländska banken för att kunna sätta in pengarna på rätt konto, tar vi ut ett tilläggspris för detta.

Pengarna är normalt sett tillgängliga för dig dagen efter det att vi fått dem från den utländska banken. Om de kommer från en avsändare inom EU/EES  är de normalt sett tillgängliga redan samma dag som vi får dem, förutsatt att valutans stopptid inte har passerats. Nordea processar betalningar endast på bankdagar, vilket kan påverka valuteringen av normalbetalningar.

Kontroll mot sanktionslistor

Banken kontrollerar betalningsinformation mot de sanktionslistor som banken enligt lag, myndighetsbeslut eller av annat skäl vid var tid är skyldig eller har rätt att använda. Banken har alltid rätt att skjuta upp eller vägra utföra en betalningsorder om kontrollen mot listorna ger anledning till det. En kontroll kan i vissa fall medföra krav på utökad information och därigenom försena betalningen.

En betalning från eller till Sverige kan på motsvarande sätt försenas eller nekas av en annan bank som utför kontrollen.

*SEPA: EU-länder samt Island, Norge, Liechtenstein, Schweiz, Monaco och San Marino.

I samband med att vi bokför pengarna på ditt konto skickar vi dig en utförlig avi med information om belopp, pris, eventuell växlingskurs, avsändare och vad betalningen avser (om syftet angivits av avsändaren).

IBAN

IBAN (International Bank Account Number) är en internationell standard för att ange ett kontonummer och används framför allt för utlandsbetalningar.

Ett svenskt IBAN inleds alltid med bokstäverna SE och består totalt av 24 tecken. Läs mer om IBAN på Ecbs hemsidaÖppnas i nytt fönster

För att hitta ditt IBAN-nummer loggar du in i Internetbanken. I menyn väljer du ”Konton”. Klicka sedan på det konto du vill ha uppgifterna för och välj fliken ”Kontoinformation”. 

BIC (SWIFT-adress)

BIC (Bank Identifier Code) är en internationell standard för att identifiera en bank på ett unikt och säkert sätt (kallades tidigare Swift-adress). En BIC består alltid av 8 eller 11 tecken, och de sex första är alltid bokstäver, som anges med versaler. Vid betalningar inom EU samt till Norge, Liechtenstein, Island, Schweiz, Monaco och San Marino är BIC inte obligatorisk och det räcker att ange mottagarens kontonummer i IBAN format.

Nordeas BIC i Sverige är NDEASESS. Du kan söka efter en BIC på SWIFT:s webbplats.Öppnas i nytt fönster

Betalningar inom SEPA-området

För SEPA* länder är IBAN obligatoriskt och en ’IBAN-only princip’ gäller. Detta innebär att du enbart behöver ange mottagarens kontonummer i IBAN-format för att identifiera mottagande bank. BIC är inte längre obligatorisk. Om du anger både IBAN och BIC vid betalning till en bank i ett SEPA* land, kommer Nordea att ignorera BIC och istället via IBAN söka fram korrekt bankuppgifter.

*SEPA: EU-länder samt Island, Norge, Liechtenstein, Monaco, San Marino och Schweiz.

Priser och villkor

Priser för betalningar från utlandet

Specifikation

Pris

EU-betalning*0 kr
Kontoinsättning60 kr
Utbetalningskort60 kr
Köpt check140 kr
Check för inkasso, kuriravgift0,2 procent av checkens belopp plus 400 kr. Minst 1.200 kr och maximalt 3.000 kr.
Manuell komplettering av saknade eller ofullständiga uppgifter90 kr
Köp av check i tredjelandsvaluta190 kr
*Betalning mellan konton inom EU samt Island, Norge, Liechtenstein, Monaco och Schweiz i EUR som innehåller korrekt IBAN. Betalningen skickas som normalbetalning och avsändaren betalar sina kostnader och mottagaren sina

Priser för betalningar till utlandet

Via Internet och telefonPris
Normalbetalning50 kr
EU-betalning*0 kr
Via BankkontorPris
Normalbetalning140 kr
EU-betalning* Premium- och Förmånskunder75 kr**
EU-betalning* PLUS-kunder75 kr**
EU-betalning* övriga Nordeakunder

75 kr**

Checkbetalning150 kr
** Nytt pris gäller fr.o.m. 1 oktober 2016.
TilläggspriserPris
Expressbetalning300 kr
Tredjelandsvaluta (betalning i annan valuta än svenska kronor eller mottagarlandets valuta)50 kr
Mottagarens bankkostnader i utlandet (Inom EU/ESS) 70 kr

Mottagarens bankkostnader i utlandet (övriga länder)**

150 kr
Manuell komplettering av saknade eller ofullständiga uppgifter 90 kr
Hjälp med att fylla i blankett

100 kr

*Betalning mellan konton inom EU samt Island, Norge, Liechtenstein, Monaco och Schweiz i EUR som innehåller korrekt IBAN. Betalningen skickas som normalbetalning och avsändaren betalar sina kostnader och mottagaren sina.

**Priset kan bli högre om mottagande bank tar ytterligare betalt.

Tips om konton och betalningar

Children swinging in the garden  

Hushållsekonomi och budget

Vardagsekonomin handlar om att balansera utgifter mot inkomster. Det gäller att hitta bra rutiner som förenklar dina vardagsärenden

Lady advisor standing by desk  

Utbetalningskort

Så här gör du för att lösa in ett utbetalningskort i Nordea.