Structured Products from Nordea

Reservation

Nordea Markets är det kommersiella namnet på Nordeas internationella kapitalmarknadsverksamhet.

Denna sida innehåller generell bakgrundsinformation som bara får användas av den avsedda mottagaren. Nordea Markets syn och den information som presenteras på denna sida var aktuella då sidan publicerades, och kan ändras utan föregående underrättelse. Denna sida innehåller ingen utförlig beskrivning av obligationer eller företagscertifikat och av riskerna förknippade med dessa. Informationen ska alltså inte betraktas som uttömmande och mottagaren måste göra sin egen bedömning härav.

Denna information är inte avsedd som placeringsråd eller ett erbjudande att köpa och sälja finansiella instrument. Informationen är inte anpassad till den enskilda mottagarens specifika placeringsmål, ekonomiska situation eller personliga behov. Lämplig professionell rådgivning ska alltid inhämtas innan placerings- eller kreditbeslut fattas. Det är viktigt att notera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida avkastning.

Nordea Markets är inte och söker inte uppträda som rådgivare i juridiska frågor eller i skatte- eller bokföringsfrågor.