Här är förslagen som kan påverka dig

Förstärkt jobbskatteavdrag
Pausad höjning av brytpunkten för statlig inkomstskatt
Sänkt skatt för pensionärer
Tillfälligt höjt tak för rotavdrag
Sänkt skatt på drivmedel
Sänkt skatt på snus men höjd skatt på cigaretter

Förstärkt jobbskatteavdrag

Regeringen vill få ner den höga arbetslösheten och att det ska bli ännu mer lönsamt att jobba. Därför föreslår de att skatten på arbete ska sänkas. Skattesänkningen är mest fördelaktig för de med låga och medelhöga inkomster. Förslaget finansieras av att man pausar den automatiska höjningen av brytpunkten för statlig inkomstskatt. Läs mer om det nedan.

Ett förstärkt jobbskatteavdrag skulle ge så här mycket mer i plånboken per månad: 

Månadslön: 25 000 kr
Lägre skatt: –113 kr

Månadslön: 35 000 kr
Lägre skatt: –230 kr

Månadslön: 50 000 kr
Lägre skatt: –271 kr

Beräkningarna fokuserar enbart på det förstärkta jobbskatteavdraget.

Pausad höjning av brytpunkten för statlig inkomstskatt

Brytgränsen för när man ska börja betala statlig inkomstskatt indexeras automatiskt upp varje år i samband med prisökningarna. Detta hopp skulle bli extra stort i år, från en månadslön på 51 000 kronor till 57 000 kronor. Regeringen vill dock pausa den automatiska höjningen för 2024 och låta brytpunkten ligga kvar på samma nivå som för 2023, det vill säga på en månadslön på 51 000 kronor. Förslaget innebär att fler kommer att betala statlig inkomstskatt.

– För den som har en lön på till exempel 54 000 kronor i månaden ökar skatten med cirka 6 000 kronor per år, eller 500 kronor per månad, i och med att brytpunkten för statlig inkomstskatt inte höjs. Men sedan får denne person också ta del av det förstärkta jobbskatteavdraget så ökningen blir inte precis lika stor, förklarar vår privatekonom Anders Stenkrona. 

Sänkt skatt för pensionärer

Regeringen vill lägga sammanlagt två miljarder kronor på sänkt skatt för alla pensionärer. Detta skulle innebära att en pensionär med en pension på 25 000 kronor i månaden får 3 400 kronor mer i plånboken varje år.

Tillfälligt höjt tak för rotavdrag

Regeringen föreslår att taket för rotavdraget tillfälligt höjs från 50 000 kronor till 75 000 kronor per person under 2024. Detta för att främja sysselsättningen i byggsektorn och öka efterfrågan på ROT-arbeten.

Sänkt skatt på bensin och diesel

Regeringen föreslår att skatten på bensin och diesel sänks med 5,64 miljarder kronor 2024. 

– Det innebär att skatten på bensin blir 75 öre lägre per liter jämfört med 2023 års skattenivå, säger Anders. 

Skatten på diesel sänks ner mot EU:s minimiskattenivå, vilket innebär en sänkning på närmare 43 öre per liter jämfört med den nivå som skulle gälla 2024. 

– Dieselskatten landar ändå i en viss höjning jämfört med nivåerna för 2023, förklarar Anders.

Sänkt skatt på snus men höjd skatt på cigaretter

Regeringen kommer att se över skatterna för tobak och nikotin. De föreslår att skatten på snus ska sänkas medan skatten för bland annat cigaretter och röktobak höjs. Detta innebär att priset på en dosa snus sänks med 3 kronor och priset på ett paket cigaretter höjs med 4 kronor.

En balanserad budget

– I stora, generella drag skulle jag säga att det är en balanserad och rätt så återhållsam budget som regeringen presenterat. För att inte elda på inflationen vill man undvika en alltför expansiv finanspolitik samtidigt som man vill stötta hushållen som har det kämpigt. Det tycker jag att man manövrerar bra med att pausa höjningen av brytpunkten för statlig skatt och därmed kunna finansiera ett förstärkt jobbskatteavdrag, säger Anders Stenkrona.  

Vilka är vinnare och förlorare i budgeten?

– Privatekonomiskt gynnas låg och medelinkomsttagare över 66 år som är beroende av bilen. Statistiskt sett är det i huvudsak kvinnor och de som bor på landsbygden som hamnar i dessa kategorier. Billigare transportkostnader av varor borde dessutom minska på inflationen, säger Anders.

– Den grupp som inte gynnas är i huvudsak de som omfattas av pausad höjning av brytpunkten för statlig inkomstskatt. Bland de som har en månadslön mellan 50 000–55 000 kronor är det statistiskt sett en övervikt av medelålders män som bor i storstadsregioner.