Vår fondförvaltning

Vi är det största fondbolaget i Norden och mer än två miljoner kunder har gett oss förtroendet att förvalta deras pengar.

Vi har ett av marknadens bredaste fondutbud och förvaltar ett sammanlagt kapital på 850 miljarder svenska kronor.  

Vi erbjuder aktivt förvaltade fonder som integrerar marknadsinsikter, djup företagsanalys tillsammans med hållbarhetsfaktorer. 

Vi tror att det är grunden för en god och stabil avkastning samtidigt som det är en nyckel för att skapa en hållbar framtid. För dig, för oss och för de företag som vi investerar i.

Norden – vår hemmaplan

Norden är vår hemmaplan och förvaltningen av Nordeas fonder sköts av Nordea Investment Management, som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Till detta kommer även Nordea i Luxemburg.

Genom förvaltning av aktier och räntor lokalt i respektive land parallellt med ett gränsöverskridande samarbete säkerställer vi god analytisk kompetens och marknadskännedom.

Aktiefonder

Bergen – norska aktier 

Köpenhamn – globala aktier, danska aktier, emerging markets 

Stockholm – svenska aktier, finska aktier, nordiska aktier, europeiska aktier 

Luxemburg – förvaltning valuefonder

Blandfonder, fond-i-fonder 

I huvudsak i Stockholm

Räntefonder

Bergen – norska räntor 

Köpenhamn – danska räntor, euroförvaltning (i huvudsak) 

Stockholm – svenska räntor