Ägarstyrning inom Nordea Funds

Vad är ägarstyrning?

Ägarstyrning handlar om förhållandet mellan aktieägare och företagens styrelse och dess företagsledning.

Nordea Funds Ab, Svensk Filial är aktiva ägare 

Som aktiv ägare är vi med och påverkar de bolag vi investerar i. Det sker exempelvis genom att vi deltar i valberedningar när styrelser ska väljas eller genom att använda vår rösträtt som aktieägare på bolagsstämman.

Syftet är att säkerställa en god långsiktig utveckling i de företag som vi investerar i. Det gynnar både aktieägare, anställda och andra intressenter.

Fyra områden i fokus för ägarstyrning

Dessa fyra områden är i fokus i vårt arbete med ägarstyrning:

  • Nominering av styrelseledamöter, det vill säga vilka personer som ska sitta i företagens styrelse.
  • Ställningstaganden i samband med strukturförändringar, ofta köp av företag eller delar av företag.
  • Frågor om kapitalstrukturen, exempelvis om företag ska ge ut nya aktier eller låna pengar om man har behov av kapital, men även återköp av aktier eller utdelningspolitik i företag med starka balansräkningar.
  • Frågeställningar kring incitamentsprogram (ofta kallade bonusprogram) - samt principer för ersättning till företagsledningen.

Du kan också läsa mer i Principer för ÄgarstyrningÖppnas i nytt fönster (eng) 

Se hur vi har röstat

Vi har nu lanserat en "voting portal", en portal där kan du se statistik över hur vi röstat på bolagsstämmor.

Nordea Voting PortalÖppnas i nytt fönster

Kontakt

För mer information om ägarstyrning i Nordeas fonder, kontakta:

Richard Torgerson
Tel: 070-3679959
 E-post: richard.torgerson@nordea.com