Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Fusion påverkar fondhandel

Information till andelsägare i Nordea Nordic Fund och Nordea Global

Nordea Private Banking Focus kommer att fusioneras med Nordea Nordic Fund den 14 april 2018. I och med detta är Nordea Nordic Fund stängd för handel den 13 april. 

Nordea Aktieportfölj kommer att fusioneras med Nordea Global den 14 april 2018. I och med detta är Nordea Global stängd för handel den 13 april. 

Köp och försäljning av andelar i fonderna senareläggs till påföljande bankdags kurs. Detta gäller vid all handel i fonden, såväl direktsparande och ISK som sparande inom försäkrings- och pensionsprodukter med fondanknytning.