Om Servicekonto

På Servicekontot förvarar du värdepapper. Kontot ingår i tjänsten Värdepapperstjänst Bas (nyöppnas inte).

  • Du förvarar dina svenska värdepapper, till exempel aktier, premieobligationer och Nordeas kapitalskyddade strukturerade placeringar.
  • Du ser ditt innehav i nätbanken.
Mer fakta
Kontoutdrag
Pris

Mer fakta om Servicekonto

Till ditt Servicekonto kopplas ett likvidkonto där räntor, utdelningar med mera sätts in.

När du förvarar utländska värdepapper har du inte möjlighet att delta i frivilliga bolagshändelser, som nyemissioner och uppköpserbjudanden. 

Kontoutdrag

Nordea är så kallat kontoförande institut för ditt servicekonto. Det betyder att det alltid är Nordea du ska kontakta om du har frågor, vill beställa nya avier eller årsbesked.

Euroclear är värdepappersförvarare och clearingorganisation, och står under tillsyn av Finansinspektionen. Varje gång det sker en förändring på ditt Servicekonto skickar Euroclear ut en elektronisk avi. Avin kan gälla innehavsförändring, adressändring eller liknande. Du hittar avierna i nätbanken, under Spara och placera, välj E-avi servicekonto i menyn till höger.

Pris

Servicekonto är avgiftsfritt.