Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Ränteändring

Med anledning av ökade upplåningskostnader som en följd av ändrade marknadsräntor och reporäntan som höjs, justerar vi rörliga räntor på lån och krediter. Ändringen sker från och med 8 januari 2020.

Lån och krediter

Vi höjer räntan på lån och krediter med förnärvaranderänta, rörlig ränta (ej 3-månaders bunden ränta), i Nordea Bank Abp, filial i Sverige, Nordea Hypotek AB (publ) och Nordea Finans Sverige AB (publ).  

Räntan höjs med 0,25 procentenheter 8 januari 2020 på nya lån och krediter till privat- och företagskunder.  

För privatkunderna höjs räntan på befintliga lån och krediter 15 januari 2020 med 0,25 procentenheter.

Ändringen gäller inte fasta eller indexerade räntor. 

Utlåning, lån och krediter Ändring i procentenheter

Lån och krediter med rörlig ränta till privat- och företagskunder 

+0,25
Betal- och kreditkort, ändras den 5 februari 2020+0,25
Bolån med rörlig ränta (ej 3 mån) i Nordea Hypotek AB (publ)+0,25

Utlåning med rörlig ränta till privatkunder i Nordea Finans Sverige AB (publ).     

+0,25
Aktuella priser och räntor hittar du här