Chatta med oss Öppnas i nytt fönster

Om Nordea Liv och Pension

Vi erbjuder spar- och riskrelaterade produkter för både privat- och företagssegmenten.

Nordea Liv & Pension är ett dotterbolag i Nordea. Vi erbjuder pensionssparande, kapitalförsäkringar, sjuk- och livförsäkringar. Vi riktar oss till både privatpersoner och företag och finns i Norden, Baltikum och Polen. I Sverige har vi närmare en halv miljon kunder och är cirka 165 anställda. Verksamheten startade 1988.

Under hösten 2014 undertecknade Nordea Liv & Pension FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, United Nations Principles for Responsible Investment (UN PRI). Undertecknandet är en viktig del av vårt engagemang för hållbara investeringar och att leverera ett långsiktigt värde till våra kunder.  

Ta del av rapporten Responsible Investments at Nordea Life & Pensions (pdf, 561 KB)Öppnas i nytt fönster

Läs mer om Nordeas arbete med hållbara finanserÖppnas i nytt fönster  

Nordea Liv & Pensions finansiella styrka

Solvenskvoten är ett mått på försäkringsbolagets förmåga att uppfylla sina åtaganden. Nordea Liv & Pensions solvenskvot var 2,45 per den 31 oktober 2018, vilket uppfyller EU:s krav på kapitalbuffert i förhållande till verksamhetens omfattning och sammansättning. Enligt EU:s stadgar ska kvoten vara lägst 1.

Finansiell information hittar du på www.nordea.comÖppnas i nytt fönster

Lägesrapport om solvens och finansiell ställning 2017 (pdf, 614 KB)Öppnas i nytt fönster

Lägesrapport om solvens och finansiell ställning 2016 (pdf, 681 KB)Öppnas i nytt fönster

Kontakt

Nordea Liv & Pension
105 71 Stockholm  

Tel: 0771-470 470

Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ)
Org.nr: 516401-8508