Far med barn på brystet

Villaförsäkring

Med din villa försäkrad hos If är din villabyggnad och övriga byggnader på tomten försäkrade. Även tomtmarken, trädgård, mur, staket och flaggstång omfattas av försäkringen. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ).

Om villaförsäkring

I samarbete med If erbjuder Nordea en villaförsäkring i tre nivåer: Villaförsäkring, Villaförsäkring Extra och Stor Villaförsäkring.

Dina fördelar:

 • Du väljer själv vilken omfattning du vill ha på din villaförsäkring.
 • Villabyggnadsförsäkringen skyddar ditt hus och tomtmarken.
 • Försäkringen gäller även för brand, läckage och naturskador.

Läs mer om villaförsäkring, vad den omfattar, självrisk och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Mer fakta

Mer om villaförsäkring

Villaförsäkringen gäller för skador på byggnader och tomtmark. Den gäller också om du blir krävd på skadestånd eller hamnar i en tvist i egenskap av ägare till den försäkrade fastigheten.

Villaförsäkring Extra

Väljer du Villaförsäkring Extra ingår dessutom allriskförsäkring för ditt hus och tomtmark samt skydd för hussvamp i det försäkrade huset. 

Stor Villaförsäkring

Väljer du Stor Villaförsäkring får du även:

 • Begränsat åldersavdrag vid skada, det uppgår maximalt till 10.000 kronor.
 • Ersättning för sanering och reparation om det försäkrade huset angrips av hussvamp. Skadereglering sker i samarbete med Anticimex.
 • Utökat skydd om huset skadas av vatten som oberäknat rinner in genom tak eller väggar (ovan mark). Du får inte ersättning för själva skadan varigenom det runnit in.
 • If Huskollen – en hälsocheck av ditt hus vart fjärde år i samarbete med Anticimex.

Vill du bara försäkra huset – välj Villabyggnadsförsäkring

Om du till exempel hyr ut ditt hus omöblerat kan det passa med bara en Villaförsäkring för själva byggnaden och tomtmarken. Välj 0 kronor i lösöre när du tecknar försäkringen. Här ingår även skydd om du som ägare blir skadeståndsskyldig eller hamnar i en rättslig tvist. Läs mer om Villaförsäkring, vad den omfattar, självrisk och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor. 

Byggrådgivning

Du som har ditt hus eller fritidshus försäkrat hos If kan kostnadsfritt få hjälp av en byggrådgivare hos Ifs samarbetspartner Anticimex. Byggrådgivningen kan underlätta när du ska bygga om eller renovera. Du får konkreta tips och kunskaper som gör att du kan känna dig tryggare inför och under ditt byggprojekt. Vidare får du också skadeförebyggande råd men även instruktioner för vad du ska göra om du misstänker en skada. Rådgivningen sker via telefon och du blir uppringd senast nästkommande vardag. För telefon och öppettider se If:s hemsidaÖppnas i nytt fönster

 

Anticimex kan inte svara på frågor om försäkringar eller rekommendationer om hantverkare, men byggrådgivaren kan hjälpa dig med allt detta:

 

 • Vilket material som är bra att välja.
 • Lämplig konstruktion och andra byggtekniska frågor.
 • Tips på vad du ska tänka på när du anlitar hantverkare, exempelvis vilka kvalitetsdokument du kan be om efter att arbetet är klart.
 • Vilka byggnormer, lagar och regler du ska hålla dig till.
 • Hur du ska göra om du misstänker till exempel fukt- eller vattenskada.
 • Åtgärder för att minska risken för skador.
 • Rådgivning kring energiförbrukning, om du till exempel funderar på att installera solceller.  
Översikt
Ersättning och självrisk
Tillägg
Id-stöld
Förköpsinformation och villkor
Priser
Om försäkringsförmedling

Mer om villaförsäkring

Villaförsäkringen gäller för skador på byggnader och tomtmark. Den gäller också om du blir krävd på skadestånd eller hamnar i en tvist i egenskap av ägare till den försäkrade fastigheten.

Villaförsäkring Extra

Väljer du Villaförsäkring Extra ingår dessutom allriskförsäkring för ditt hus och tomtmark samt skydd för hussvamp i det försäkrade huset. 

Stor Villaförsäkring

Väljer du Stor Villaförsäkring får du även:

 • Begränsat åldersavdrag vid skada, det uppgår maximalt till 10.000 kronor.
 • Ersättning för sanering och reparation om det försäkrade huset angrips av hussvamp. Skadereglering sker i samarbete med Anticimex.
 • Utökat skydd om huset skadas av vatten som oberäknat rinner in genom tak eller väggar (ovan mark). Du får inte ersättning för själva skadan varigenom det runnit in.
 • If Huskollen – en hälsocheck av ditt hus vart fjärde år i samarbete med Anticimex.

Vill du bara försäkra huset – välj Villabyggnadsförsäkring

Om du till exempel hyr ut ditt hus omöblerat kan det passa med bara en Villaförsäkring för själva byggnaden och tomtmarken. Välj 0 kronor i lösöre när du tecknar försäkringen. Här ingår även skydd om du som ägare blir skadeståndsskyldig eller hamnar i en rättslig tvist. Läs mer om Villaförsäkring, vad den omfattar, självrisk och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor. 

Byggrådgivning

Du som har ditt hus eller fritidshus försäkrat hos If kan kostnadsfritt få hjälp av en byggrådgivare hos Ifs samarbetspartner Anticimex. Byggrådgivningen kan underlätta när du ska bygga om eller renovera. Du får konkreta tips och kunskaper som gör att du kan känna dig tryggare inför och under ditt byggprojekt. Vidare får du också skadeförebyggande råd men även instruktioner för vad du ska göra om du misstänker en skada. Rådgivningen sker via telefon och du blir uppringd senast nästkommande vardag. För telefon och öppettider se If:s hemsidaÖppnas i nytt fönster

 

Anticimex kan inte svara på frågor om försäkringar eller rekommendationer om hantverkare, men byggrådgivaren kan hjälpa dig med allt detta:

 

 • Vilket material som är bra att välja.
 • Lämplig konstruktion och andra byggtekniska frågor.
 • Tips på vad du ska tänka på när du anlitar hantverkare, exempelvis vilka kvalitetsdokument du kan be om efter att arbetet är klart.
 • Vilka byggnormer, lagar och regler du ska hålla dig till.
 • Hur du ska göra om du misstänker till exempel fukt- eller vattenskada.
 • Åtgärder för att minska risken för skador.
 • Rådgivning kring energiförbrukning, om du till exempel funderar på att installera solceller.  

Detta ingår i villabyggnadsförsäkring

SpecifikationVillaVillaExtraStorVilla
Ansvars- och rättsskydd
Id-stöld
Brand och explosion
Läckage
Hushållsmaskin, glas och sanitet
Översvämning och storm
Skadedjur i bostadshuset
Otur byggnad
Utökat läckageskydd
Maximerat åldersavdrag
Hussvamp
StorskadeXtra
Underförsäkringsgaranti byggnad
If Huskollen 
Du får 1 års garanti
Byter du till Stor Villaförsäkring från ett annat försäkringsbolag garanterar vi att försäkringen ersätter även en skada som normalt inte omfattas, om du kan visa att din gamla försäkring hade ersatt skadan (spara villkoret för den tidigare försäkringen). Det enda undantagen är händelser som ersätts av tilläggsförsäkringarna Småbåt och Special. Garantin gäller i ett år från försäkringens startdatum.
Läs mer om villaförsäkring, vad den omfattar, självrisker och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen och i de fullständiga försäkringsvillkoren under fliken Villkor.

Självrisk

Självrisk är den del av skadeersättningen som du som försäkringstagare själv får svara för, och som dras av från försäkringsersättningen. Du väljer själv vilken nivå på självrisk du vill ha. Ju högre självrisk du väljer, desto lägre pris får du på försäkringen.

Vid läckage är självrisken 3.000 kr. Om läckaget beror på frysning är den 3.000 kr. Vid översvämning är självrisken 3.000 kronor.

För rättsskydd är självrisken 20 procent av kostnaden, men lägst den självrisk som i övrigt gäller för försäkringen. Vilken självrisk du har valt ser du på ditt försäkringsbrev.

Flera skadehändelser vid samma tillfälle – endast en självrisk

Inträffar flera skadehändelser vid samma tillfälle och ersättning kan betalas från flera moment i Villaförsäkring, eller från flera av dina privatförsäkringar hos If, dras bara av en självrisk – den högsta – från det sammanlagda ersättningsbeloppet. Läs mer om villaförsäkring, vad den omfattar, självrisk och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor. 

Skador på byggnad

Du får ersättning för vad det kostar att med moderna material och metoder reparera skadorna på huset. If avgör om du ska få kontanta pengar eller om de ska svara för återuppbyggnaden. Ersättningen minskas med ett åldersavdrag för vissa byggnadsdelar. Det gäller främst delar med begränsad livslängd som till exempel maskiner, tapeter och golvmattor. Avdragets storlek beror på byggnadsdelens ålder och beräknade livslängd. En fullständig tabell över hur avdragen görs finns i försäkringsvillkoren.

I Stor Villaförsäkring är åldersavdraget begränsat till 10.000 kronor (maximerat åldersavdrag). För badrum och hushållsmaskiner som är så gamla att de enligt avskrivningstabellen skulle vara helt avskrivna gäller inte detta.

Skadade och stulna saker

Stulna eller skadade saker ersätts som regel med marknadsvärdet, det vill säga vad det skulle kosta att köpa motsvarande föremål i begagnat skick. För föremål som är relativt nya – där marknadsvärdet är minst 70 procent av vad motsvarande nytt kostar – får du ersättning med vad det nya kostar om du köper det inom 6 månader. I de fullständiga villkoren finns en tabell för hur marknadsvärdet beräknas för vissa föremål. Läs mer om villaförsäkring, vad den omfattar, självrisk och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Special

Special är en otursförsäkring (allrisk) för ett visst angivet föremål, till exempel ett smycke eller dyr cykel (cykel värd över 35.000 kronor), försäkrat till ett angivet belopp. Special gäller om föremålet skadas vid en plötslig och oförutsedd yttre händelse.

Småbåt

Du kan försäkra en mindre motor-, segel- eller roddbåt (högst sex meter lång och två meter bred, segelyta högst tio kvadratmeter, motorstyrka högst 15 hästkrafter). Högsta ersättning är 25.000 kronor.

Id-stöld – att få sin identitet kapad

Att få sin identitet kapad innebär att en bedragare stjäl dina personuppgifter och använder dem till exempel för att köpa varor och tjänster, utnyttja krediter och teckna abonnemang i ditt namn och för dina pengar. Bedragaren kan till och med komma över lagfarten till en fastighet med hjälp av dina stulna personuppgifter. Skyddet id-stöld ingår i hemförsäkringen.  

Skyddet Id-stöld innehåller dessa tre moment

 • Rådgivning för att förebygga identitetsstöld.
 • Assistans för att begränsa skadan när en id-stöld ägt rum. 
 • Juridisk hjälp för att avvisa krav eller rätta till fel till följd av id-stöld.

Att tänka på före en resa:

 1. Skriv ner viktiga telefonnummer till din bank, spärrcentral, försäkringsbolag etc. Det är viktigt att du vet hur du spärrar dina kreditkort och id-handlingar från utlandet.
 2. Tänk på vad du skriver i sociala medier och hur synlig du är för omvärlden. Berätta inte på Facebook eller andra sociala medier hur länge du ska vara bortrest.
 3. Om du bor i eget hus, byt ut din brevlåda till en låsbar och be grannen eller en vän att med jämna mellanrum tömma brevlådan.
 4. Ta inte med alla identitetshandlingar och kreditkort när du går ut på stan eller till stranden. Lås in viktiga handlingar i kassaskåpet på hotellrummet eller i receptionen.
 5. Se över din reseförsäkring och kolla om den gäller vid stöld av identitet.

Vid köp

Ofta används fejkade sajter som ser ut som om de tillhör etablerade företag med gott rykte för att lura till sig personnummer.

Kontrollera att sajten känns och ser riktig ut. Varningssignalen är: 

 • Om det saknas information om hur du kan reklamera en köpt vara.
 • Om priserna är för låga. Om något verkar för bra för att vara sant så är det oftast inte sant.
 • Om språket är konstigt eller om sidan innehåller stavfel är risken stor att det är en falsk sida.

Så skyddar du dig

 • Lämna inte ut ditt personnummer utan att veta vad det ska användas till.
 • Var uppmärksam på post du får, till exempel e-bekräftelser på beställningar eller nya bankengagemang, besked om adressändring eller liknande.

Byt till en låsbar brevlåda eller postfack.

Lämna inte ut alltför detaljerad information om dig själv på Facebook och liknande sociala nätverk.

Om du tappat bort en identitetshandling ska du spärra den hos utfärdaren, anmäla det till polisen och kreditupplysningsföretag.

Pris

Det är många faktorer som påverkar priset på just din försäkring. Om du begärt eller begär en offert så framgår priset för din försäkring av denna. Av offerten framgår också de uppgifter som din premie är beräknad utifrån. Läs mer om vad som påverkar priset i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Ifs förmånsprogram

Rabatt på försäkringarna
När du har tecknat en av försäkringarna: bil-, hem- eller personförsäkring10 %
När du har tecknat två av försäkringarna: bil-, hem- eller personförsäkring
15 %

* Personförsäkringarna som ingår i förmånsprogrammet är barnförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring, Vuxen 50+, olycksfallsförsäkring och sjukvårdsförsäkring.

Det lönar sig att ha flera försäkringar

Som Nordeakund har du 10 % rabatt på hem- och villaförsäkring och 5 % på bilförsäkring (personbil) utöver Ifs förmånsprogram. Du får också en årlig försäkringsgenomgång för att se till att du är rätt försäkrad.

Försäkringsförmedling

Nordea är försäkringsförmedlare av skadeförsäkringar för If Skadeförsäkring Ab (publ) ("If") och har eget tillstånd som försäkringsförmedlare hos den finska Finansinspektionen avseende försäkringsprodukterna livförsäkring och skadeförsäkring. Registreringen kan kontrolleras hos Finansinspektionen i Finland, Snellmansgatan 6, PB 103, FI-00101 Helsingfors, Finland, e-post fiva@fiva.fi, www.fiva.fi, telefon +358 (0)9 18351. 

För förmedlandet av denna försäkring har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka alla kostnader som Nordea har för personal, administration, marknadsföring med mera förknippade med försäkringen.

För sin distribution av försäkringarna har Nordea rätt till ersättning från If. Ersättningen består av försäljningsprovision på nytecknad och betald försäkring (mellan 17 och 18 procent av premien) och provision på förnyad och betald försäkring (2 procent av premien årligen). Därutöver kan Nordea vara berättigat till ersättning motsvarande 50 procent av eventuell vinst som genereras på Nordeas kunders försäkringar hos If (det positiva resultatet av intjänade premier, efter avdrag för den ersättning Nordea erhållit, administrations-, skadereglerings- och skadekostnader).

Från försäljningsprovision som utbetalas från If till Nordea görs avdrag från ersättningen motsvarande premiebelopp som inte har inbetalats av kund, både avseende ny försäljning samt förnyelse av befintligt försäkringsavtal. Detta sker vanligtvis inom en kalendermånad.

Förmedlingen

Den eller de personer hos Nordea som deltagit i försäkringsdistributionen uppfyller de i lagen om försäkringsdistribution (2018:1219) uppställda kvalifikationer. De som är ansvariga för distributionen finns angivna i försäkringsförmedlarregistret som förs av den finska Finansinspektionen (se kontaktuppgifter ovan). Nordea tillhandahåller inte sådan rådgivning som avses i lagen om försäkringsdistribution.

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ), org nr 516401-8102, 106 80 Stockholm, telefon 0771-655 655. 

Teckna villaförsäkring

Gå vidare till if.se för att teckna din villaförsäkring.

Teckna villaförsäkring hos If Öppnas i nytt fönster