Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice
Far med barn på brystet

Villaförsäkring

Med din villa försäkrad hos If är din villabyggnad och övriga byggnader på tomten försäkrade. Även tomtmarken, trädgård, mur, staket och flaggstång omfattas av försäkringen. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ).

Om Villaförsäkring

I samarbete med If erbjuder Nordea en villaförsäkring i tre nivåer: Villaförsäkring, Villaförsäkring Extra och Stor Villaförsäkring.

Dina fördelar:

  • Du väljer själv vilken omfattning du vill ha på din villaförsäkring.
  • Villabyggnadsförsäkringen skyddar ditt hus och tomtmarken.
  • Försäkringen gäller även för brand, läckage och naturskador.

Läs mer om Villaförsäkring, vad den omfattar, självrisk och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Mer fakta

Mer om Villaförsäkring

Villaförsäkringen gäller för skador på byggnader och tomtmark. Den gäller också om du blir krävd på skadestånd eller hamnar i en tvist i egenskap av ägare till den försäkrade fastigheten.

Villaförsäkring Extra

Väljer du Villaförsäkring Extra ingår dessutom allriskförsäkring för ditt hus och tomtmark.

Stor Villaförsäkring

Väljer du Stor Villaförsäkring får du även:

  • Begränsat åldersavdrag vid skada, det uppgår maximalt till 15.000 kronor.
  • Ersättning för sanering och reparation om det försäkrade huset angrips av hussvamp. Skadereglering sker i samarbete med Anticimex.
  • Utökat skydd om huset skadas av vatten som oberäknat rinner in genom tak eller väggar (ovan mark). Du får inte ersättning för själva skadan varigenom det runnit in.

Vill du bara försäkra huset – välj Villabyggnadsförsäkring

Om du till exempel hyr ut ditt hus omöblerat kan det passa med bara en Villaförsäkring för själva byggnaden och tomtmarken. Välj 0 kronor i lösöre när du tecknar försäkringen. Här ingår även skydd om du som ägare blir skadeståndsskyldig eller hamnar i en rättslig tvist. Läs mer om Villaförsäkring, vad den omfattar, självrisk och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Översikt
Ersättning och självrisk
Tillägg
Id-stöld
Förköpsinformation och villkor
Priser
Om försäkringsförmedling

Köp via Internetbanken

Du kan enkelt köpa din försäkring via Internetbanken.

Logga in och köp via Internetbanken Öppnas i nytt fönster