Start – nytecknas ej

Startförsäkring nytecknas inte och If rekommenderar att du tecknar någon av de andra hemförsäkringarna som erbjuds, exempelvis Hemförsäkring Extra som har liknande omfattning som Start.

Om Start

En hemförsäkring för dig som är mellan 18 och 30 år, nytecknas ej.

Dina fördelar:

 • Du kan själv välja till olika tilläggsförsäkringar för att skräddarsy din hemförsäkring.
 • Försäkringen gäller i den försäkrade bostaden, saker du äger privat eller som du hyr eller lånat.
 • Försäkringen gäller inom Norden och vid resa i hela världen under de första 45 dagarna av resan.

Vill du få med avbeställningsskyddet som ingick i Startförsäkring tecknar du Stor Hemförsäkring. Komplettera gärna hemförsäkringen med en olycksfallsförsäkring. Befintliga Startförsäkringar påverkas inte av denna förändring.

Läs mer om Start, vad den omfattar, självrisker och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor. Där hittar du också fullständiga försäkringsvillkor.

Mer fakta

Hemförsäkringspaket för unga

En hemförsäkring för dig mellan 18 och 30 år med samma innehåll som Ifs ordinarie Hemförsäkring. Försäkringsbeloppet är fast till 100.000 kronor och du får även olycksfallsförsäkring och avbeställningsskydd vid resa.

Egendom i bostaden – dina saker i hemmet

Du får ersättning vid till exempel inbrott, stöld, skadegörelse i bostaden. Skydd vid vattenläckage, brand och blixtnedslag ingår också. Försäkringsbeloppet är 100.000 kronor.

Egendom utanför bostaden

Försäkringen gäller också för saker du har med dig utanför bostaden, till exempel när du är på resa, på jobbet eller i skolan. Tänk på att du måste vara extra försiktig med saker som är stöldbegärliga, till exempel pengar, smycken och elektronik. Annars gäller inte försäkringen fullt ut. Maximal ersättning utanför bostaden är 30.000 kronor. Även saker du förvarar på annan plats än hemma är försäkrade upp till 30.000 kronor. Det kan gälla saker i bilen, på hotellrum eller på jobbet.

Ansvars- och rättskydd

Skadar du någon annan eller någon annans saker och blir skadeståndsskyldig kan din ansvarsförsäkring vara en hjälp. Rättsskyddsförsäkringen kan betala advokat och rättegångskostnader om du hamnar i tvist. Gäller inte vid brottmål eller skilsmässa.

Överfallsskydd

Om du skadas vid ett överfall eller annan brottslig misshandel kan din försäkring betala det skadestånd du har rätt till, upp till 1.000.000 kronor, om gärningsmannen inte kan betala eller är okänd.

Undantag då försäkringen inte gäller

Försäkringen gäller inte för skador i specifika situationer, som exempelvis skador som har samband med krig, skador som inträffar i land eller område dit UD på grund av säkerhetsläget avråder från att resa, olycksfallsskada som orsakas av att du utför eller medverkar till brottslig handling eller skada som inträffar vid, och orsakas av, en risk som är typisk för vissa typer av idrotts- eller fritidssysselsättningar.

Läs mer om Start, vad den omfattar, självrisker och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor. Där hittar du också fullständiga försäkringsvillkor.

Tillägg
Självrisk
Id-stöld
Villkor
Priser
Om försäkringsförmedling

Hemförsäkringspaket för unga

En hemförsäkring för dig mellan 18 och 30 år med samma innehåll som Ifs ordinarie Hemförsäkring. Försäkringsbeloppet är fast till 100.000 kronor och du får även olycksfallsförsäkring och avbeställningsskydd vid resa.

Egendom i bostaden – dina saker i hemmet

Du får ersättning vid till exempel inbrott, stöld, skadegörelse i bostaden. Skydd vid vattenläckage, brand och blixtnedslag ingår också. Försäkringsbeloppet är 100.000 kronor.

Egendom utanför bostaden

Försäkringen gäller också för saker du har med dig utanför bostaden, till exempel när du är på resa, på jobbet eller i skolan. Tänk på att du måste vara extra försiktig med saker som är stöldbegärliga, till exempel pengar, smycken och elektronik. Annars gäller inte försäkringen fullt ut. Maximal ersättning utanför bostaden är 30.000 kronor. Även saker du förvarar på annan plats än hemma är försäkrade upp till 30.000 kronor. Det kan gälla saker i bilen, på hotellrum eller på jobbet.

Ansvars- och rättskydd

Skadar du någon annan eller någon annans saker och blir skadeståndsskyldig kan din ansvarsförsäkring vara en hjälp. Rättsskyddsförsäkringen kan betala advokat och rättegångskostnader om du hamnar i tvist. Gäller inte vid brottmål eller skilsmässa.

Överfallsskydd

Om du skadas vid ett överfall eller annan brottslig misshandel kan din försäkring betala det skadestånd du har rätt till, upp till 1.000.000 kronor, om gärningsmannen inte kan betala eller är okänd.

Undantag då försäkringen inte gäller

Försäkringen gäller inte för skador i specifika situationer, som exempelvis skador som har samband med krig, skador som inträffar i land eller område dit UD på grund av säkerhetsläget avråder från att resa, olycksfallsskada som orsakas av att du utför eller medverkar till brottslig handling eller skada som inträffar vid, och orsakas av, en risk som är typisk för vissa typer av idrotts- eller fritidssysselsättningar.

Läs mer om Start, vad den omfattar, självrisker och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor. Där hittar du också fullständiga försäkringsvillkor.

Extraförsäkringar för bättre skydd

Ibland kan det behövas mer skydd än vad som ingår i en försäkrings grundskydd. Inom Start kan du välja tilläggsförsäkringarna nedan.

Otur

Allriskförsäkring som ersätter dina saker upp till 50.000 kronor vid plötslig oförutsedd händelse.

Special

Har du någon dyrbar sak som behöver egen försäkring? En klocka, ett smycke? En cykel värd mer än 15.000 kronor? Special är en allriskförsäkring för ett visst angivet föremål.

Bostadsrätt

För dig som bor i bostadsrätt är det här ett viktigt tillägg. Gäller vid skada på fast egendom i lägenheten. En försäkring som kompletterar föreningens fastighetsförsäkring. 

Krisskydd

Ersättning för psykologhjälp efter traumatisk skadehändelse.

Småbåt

En mindre motor-, segel-, eller roddbåt kan tilläggsförsäkras. Högsta ersättning 25.000 kronor och båten får vara högst fem meter lång och två meter bred, motorstyrka 15 hästkrafter och segelyta högst tio kvadratmeter.

Självrisk

Självrisk är den del av skadeersättningen som du som försäkringstagare själv får svara för, och som dras av från försäkringsersättningen. ​Du väljer själv vilken nivå på självrisk du vill ha. Det lägsta självriskbeloppet du kan välja är 1.500 kronor. Ju högre självrisk du väljer, desto lägre pris får du på hemförsäkringen. För rättsskydd är självrisken 25 procent av kostnaden, men lägst den självrisk som i övrigt gäller för hemförsäkringen.

Den självrisk du valt ser du på försäkringsbrevet

Vilken självrisk du har valt ser du på ditt försäkringsbrev. 

Flera skadehändelser vid samma tillfälle – en självrisk

Inträffar flera skadehändelser vid samma tillfälle och ersättning kan betalas från flera moment i hemförsäkringen, eller från flera av dina privatförsäkringar hos If dras bara av en självrisk – den högsta – från det sammanlagda ersättningsbeloppet.

Id-stöld – att få sin identitet kapad

Att få sin identitet kapad innebär att en bedragare stjäl dina personuppgifter och använder dem till exempel för att köpa varor och tjänster, utnyttja krediter och teckna abonnemang i ditt namn och för dina pengar. Bedragaren kan till och med komma över lagfarten till en fastighet med hjälp av dina stulna personuppgifter. Skyddet id-stöld ingår i hemförsäkringen.

Skyddet Id-stöld innehåller dessa tre moment

 • Rådgivning för att förebygga identitetsstöld.
 • Assistans för att begränsa skadan när en id-stöld ägt rum. 
 • Juridisk hjälp för att avvisa krav eller rätta till fel till följd av id-stöld.

Att tänka på före en resa:

 1. Skriv ner viktiga telefonnummer till din bank, spärrcentral, försäkringsbolag etc. Det är viktigt att du vet hur du spärrar dina kreditkort och id-handlingar från utlandet.
 2. Tänk på vad du skriver i sociala medier och hur synlig du är för omvärlden. Berätta inte på Facebook eller andra sociala medier hur länge du ska vara bortrest.
 3. Om du bor i eget hus, byt ut din brevlåda till en låsbar och be grannen eller en vän att med jämna mellanrum tömma brevlådan.
 4. Ta inte med alla identitetshandlingar och kreditkort när du går ut på stan eller till stranden. Lås in viktiga handlingar i kassaskåpet på hotellrummet eller i receptionen.
 5. Se över din reseförsäkring och kolla om den gäller vid stöld av identitet.

Vid köp

Ofta används fejkade sajter som ser ut som om de tillhör etablerade företag med gott rykte för att lura till sig personnummer.

Kontrollera att sajten känns och ser riktig ut. Varningssignalen är: 

 • Om det saknas information om hur du kan reklamera en köpt vara.
 • Om priserna är för låga. Om något verkar för bra för att vara sant så är det oftast inte sant.
 • Om språket är konstigt eller om sidan innehåller stavfel är risken stor att det är en falsk sida.

Så skyddar du dig

 • Lämna inte ut ditt personnummer utan att veta vad det ska användas till.
 • Var uppmärksam på post du får, till exempel e-bekräftelser på beställningar eller nya bankengagemang, besked om adressändring eller liknande.

Byt till en låsbar brevlåda eller postfack.

Lämna inte ut alltför detaljerad information om dig själv på Facebook och liknande sociala nätverk.

Om du tappat bort en identitetshandling ska du spärra den hos utfärdaren, anmäla det till polisen och kreditupplysningsföretag.

Pris

Det är många faktorer som påverkar vad priset blir på just din försäkring. Det beror bland annat på vilken självrisk du väljer, din ålder, var i landet du bor, din boendeform med mera. För mer information om vad som påverkar priset, se produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Ifs förmånsprogram
 SpecifikationRabatt alla försäkringar hos IfInsättning självriskkonto per skadefritt år
Hem eller Bilförsäkring med pappersfri betalning10 %200 kr
Hem och Bilförsäkring15 %300 kr


Det lönar sig att ha flera försäkringar

Som Nordeakund har du 10% rabatt på hem- och villaförsäkring och 5% på bilförsäkring (personbil) utöver Ifs förmånsprogram. Du får också en årlig försäkringsgenomgång för att se till att du är rätt försäkrad. Dessutom får du pengar insatta på ett självriskkonto för varje skadefritt år.

Självriskkonto ger dig hjälp med självrisken 

Självrisker är tråkigt men nödvändigt. Därför är det extra skönt att ha pengar sparade till självrisken. Det gör det tråkiga lite enklare om en skada inträffar. För varje år du är skadefri på din hem-, villa- eller bilförsäkring får du pengar avsatt till ett självriskkonto på If. 

Du får 200 eller 300 kronor beroende på hur många försäkringar du har hos If. Det är pengar som du kan använda för att betala delar eller hela självrisken vid en eventuell skada. Du kan som mest ha 3.000 kronor på självriskkontot. För att du ska kunna använda pengarna på självriskkontot behöver skadekostnaden överstiga självrisken för skadehändelsen.

Som kund i Nordea får du en extra insättning på 200 kr till ditt självriskkonto redan när du köper första försäkringen. Om du är Premium- eller Private Bankingkund får du en insättning på 500 kr. Insättningen till ditt självriskkonto sker cirka en månad efter att försäkringen har blivit registrerad.

Försäkringsförmedling

Nordea är försäkringsförmedlare av skadeförsäkringar för If Skadeförsäkring Ab (publ) ("If") och har eget tillstånd som försäkringsförmedlare hos den finska Finansinspektionen avseende försäkringsprodukterna livförsäkring och skadeförsäkring. Registreringen kan kontrolleras hos Finansinspektionen i Finland, Snellmansgatan 6, PB 103, FI-00101 Helsingfors, Finland, e-post fiva@fiva.fi, www.fiva.fi, telefon +358 (0)9 18351. 

För förmedlandet av denna försäkring har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka alla kostnader som Nordea har för personal, administration, marknadsföring med mera förknippade med försäkringen.

För sin distribution av försäkringarna har Nordea rätt till ersättning från If. Ersättningen består av försäljningsprovision på nytecknad och betald försäkring (mellan 17 och 18 procent av premien) och provision på förnyad och betald försäkring (2 procent av premien årligen). Därutöver kan Nordea vara berättigat till ersättning motsvarande 50 procent av eventuell vinst som genereras på Nordeas kunders försäkringar hos If (det positiva resultatet av intjänade premier, efter avdrag för den ersättning Nordea erhållit, administrations-, skadereglerings- och skadekostnader).

Från försäljningsprovision som utbetalas från If till Nordea görs avdrag från ersättningen motsvarande premiebelopp som inte har inbetalats av kund, både avseende ny försäljning samt förnyelse av befintligt försäkringsavtal. Detta sker vanligtvis inom en kalendermånad.

Förmedlingen

Den eller de personer hos Nordea som deltagit i försäkringsdistributionen uppfyller de i lagen om försäkringsdistribution (2018:1219) uppställda kvalifikationer. De som är ansvariga för distributionen finns angivna i försäkringsförmedlarregistret som förs av den finska Finansinspektionen (se kontaktuppgifter ovan). Nordea tillhandahåller inte sådan rådgivning som avses i lagen om försäkringsdistribution.

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ), org nr 516401-8102, 106 80 Stockholm, telefon 0771-655 655.