Sjukvårdsförsäkring

Vård och behandling inom 14 arbetsdagar med sjukvårdsförsäkring. I samarbete med If erbjuder Nordea sjukvårdsförsäkring. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ).

Om sjukvårdsförsäkring

I samarbete med If erbjuder Nordea en sjukvårdsförsäkring som gäller dygnet runt.

Dina fördelar:

 • Du får tillgång till ett stort nätverk av privata vårdgivare som erbjuder högkvalitativ vård anpassad efter dina behov.
 • Du får ersättning för dina utlägg för patientavgifter och receptbelagda läkemedel upp till högkostnadsskyddet.
 • Du får tillgång till Ifs Sjukvårdsrådgivning för rådgivning och/eller bokning av läkarbesök, specialistvård och operation.

Mer information om sjukvårdsförsäkring, vad den omfattar, självrisk och begränsningar finns i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Mer fakta

Sjukvård inom 14 arbetsdagar

Sjukvårdsförsäkringen ger dig tillgång till privat vård och du har möjlighet till vård inom 14 arbetsdagar. Om du råkar ut för en skada eller blir sjuk ringer du Ifs Vårdplanering. Där får du råd och kan boka läkarbesök eller andra behandlingar. Nätverket av privata vårdgivare är stort och kan erbjuda vård med hög kvalitet anpassad efter dina behov.

Försäkringen gäller dygnet runt från dagen efter du köpte försäkringen och den gäller för vård i Sverige som förmedlats genom Ifs Vårdplanering. Du som är mellan 16 och 69 år och bosatt i Sverige kan köpa sjukvårdsförsäkring.

Läs mer om sjukvårdsförsäkring, vad den omfattar, självrisker och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Snabb tillgång till privat vård

Med sjukvårdsförsäkringen får du privat vård utan lång väntetid. När du blir sjuk eller har skadat dig, ringer du Ifs Vårdplanering och får hjälp och råd. De hjälper till att boka in rätt behandling för dig.

Sjukvårdsförsäkringen gäller för vård i Sverige som har förmedlats av Ifs Vårdplanering. Försäkringen gäller dygnet runt och från den tidpunkt som anges i försäkringsbrevet.

Vårdgaranti

Tillgång till snabb vård och behandling ingår. Det innebär att vård eller behandling ska ske inom 14 arbetsdagar från det att Ifs Vårdplanering mottagit all nödvändig medicinsk information.

Det här ingår

 • Tillgång till Ifs Vårdplanering för rådgivning och/eller bokning av läkarbesök och specialistvård inom Ifs nätverk av privata vårdgivare.
 • Operationsförberedande undersökningar, operation och behandling på sjukhus.
 • Behandling hos psykolog, fysioterapeut, naprapat eller kiropraktor. Gäller upp till 10 tillfällen.
 • Patientavgifter och receptbelagda läkemedel upp till högkostnadsskyddet.


Öppet både vardagar och helger

Du ringer Ifs Vårdplanering för rådgivning och bokning av privat vård. Sjukvårdsrådgivning är tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan. Tidsbokning för behandling kan göras på vardagar kl. 08.00–16.00. 

Förköpsinformation och villkor
Priser
Om försäkringsförmedling

Sjukvård inom 14 arbetsdagar

Sjukvårdsförsäkringen ger dig tillgång till privat vård och du har möjlighet till vård inom 14 arbetsdagar. Om du råkar ut för en skada eller blir sjuk ringer du Ifs Vårdplanering. Där får du råd och kan boka läkarbesök eller andra behandlingar. Nätverket av privata vårdgivare är stort och kan erbjuda vård med hög kvalitet anpassad efter dina behov.

Försäkringen gäller dygnet runt från dagen efter du köpte försäkringen och den gäller för vård i Sverige som förmedlats genom Ifs Vårdplanering. Du som är mellan 16 och 69 år och bosatt i Sverige kan köpa sjukvårdsförsäkring.

Läs mer om sjukvårdsförsäkring, vad den omfattar, självrisker och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Snabb tillgång till privat vård

Med sjukvårdsförsäkringen får du privat vård utan lång väntetid. När du blir sjuk eller har skadat dig, ringer du Ifs Vårdplanering och får hjälp och råd. De hjälper till att boka in rätt behandling för dig.

Sjukvårdsförsäkringen gäller för vård i Sverige som har förmedlats av Ifs Vårdplanering. Försäkringen gäller dygnet runt och från den tidpunkt som anges i försäkringsbrevet.

Vårdgaranti

Tillgång till snabb vård och behandling ingår. Det innebär att vård eller behandling ska ske inom 14 arbetsdagar från det att Ifs Vårdplanering mottagit all nödvändig medicinsk information.

Det här ingår

 • Tillgång till Ifs Vårdplanering för rådgivning och/eller bokning av läkarbesök och specialistvård inom Ifs nätverk av privata vårdgivare.
 • Operationsförberedande undersökningar, operation och behandling på sjukhus.
 • Behandling hos psykolog, fysioterapeut, naprapat eller kiropraktor. Gäller upp till 10 tillfällen.
 • Patientavgifter och receptbelagda läkemedel upp till högkostnadsskyddet.


Öppet både vardagar och helger

Du ringer Ifs Vårdplanering för rådgivning och bokning av privat vård. Sjukvårdsrådgivning är tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan. Tidsbokning för behandling kan göras på vardagar kl. 08.00–16.00. 

Pris

Det är många faktorer som påverkar priset på just din försäkring. Om du begärt eller begär en offert så framgår priset för din försäkring av denna. Av offerten framgår också de uppgifter som din premie är beräknad utifrån. Läs mer om vad som påverkar priset i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Ifs förmånsprogram

Rabatt på försäkringarna
När du har tecknat en av försäkringarna: bil-, hem- eller personförsäkring10 %
När du har tecknat två av försäkringarna: bil-, hem- eller personförsäkring
15 %

* Personförsäkringarna som ingår i förmånsprogrammet är barnförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring, Vuxen 50+, olycksfallsförsäkring och sjukvårdsförsäkring.

Det lönar sig att ha flera försäkringar

Som Nordeakund har du 10 % rabatt på hem- och villaförsäkring och 5 % på bilförsäkring (personbil) utöver Ifs förmånsprogram. Du får också en årlig försäkringsgenomgång för att se till att du är rätt försäkrad.

Försäkringsförmedling

Nordea är försäkringsförmedlare av skadeförsäkringar för If Skadeförsäkring Ab (publ) ("If") och har eget tillstånd som försäkringsförmedlare hos den finska Finansinspektionen avseende försäkringsprodukterna livförsäkring och skadeförsäkring. Registreringen kan kontrolleras hos Finansinspektionen i Finland, Snellmansgatan 6, PB 103, FI-00101 Helsingfors, Finland, e-post fiva@fiva.fi, www.fiva.fi, telefon +358 (0)9 18351. 

För förmedlandet av denna försäkring har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka alla kostnader som Nordea har för personal, administration, marknadsföring med mera förknippade med försäkringen.

För sin distribution av försäkringarna har Nordea rätt till ersättning från If. Ersättningen består av försäljningsprovision på nytecknad och betald försäkring (mellan 17 och 18 procent av premien) och provision på förnyad och betald försäkring (2 procent av premien årligen). Därutöver kan Nordea vara berättigat till ersättning motsvarande 50 procent av eventuell vinst som genereras på Nordeas kunders försäkringar hos If (det positiva resultatet av intjänade premier, efter avdrag för den ersättning Nordea erhållit, administrations-, skadereglerings- och skadekostnader).

Från försäljningsprovision som utbetalas från If till Nordea görs avdrag från ersättningen motsvarande premiebelopp som inte har inbetalats av kund, både avseende ny försäljning samt förnyelse av befintligt försäkringsavtal. Detta sker vanligtvis inom en kalendermånad.

Förmedlingen

Den eller de personer hos Nordea som deltagit i försäkringsdistributionen uppfyller de i lagen om försäkringsdistribution (2018:1219) uppställda kvalifikationer. De som är ansvariga för distributionen finns angivna i försäkringsförmedlarregistret som förs av den finska Finansinspektionen (se kontaktuppgifter ovan). Nordea tillhandahåller inte sådan rådgivning som avses i lagen om försäkringsdistribution.

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ), org nr 516401-8102, 106 80 Stockholm, telefon 0771-655 655. 

Teckna sjukvårdsförsäkring

Gå vidare till if.se för att teckna din sjukvårdsförsäkring.

Teckna sjukvårdsförsäkring hos If Öppnas i nytt fönster