Chatta med oss Öppnas i nytt fönster

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Med en sjuk- och olycksfallsförsäkring från If får du ett bra försäkringsskydd som ger dig trygghet i din vardag. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ).

Om sjuk- och olycksfallsförsäkring

I samarbete med If erbjuder Nordea sjuk- och olycksfallsförsäkring. Beroende på vilket önskemål av skydd du har och hur gammal du är kan du välja mellan två olika försäkringar, Sjuk och olycksfall eller Vuxen 50+. 

Dina fördelar:

  • Du väljer själv vilken omfattning du vill ha på din sjuk- och olycksfallsförsäkring.
  • Du får den extra trygghet du behöver när samhällets skydd inte räcker. 
  • Försäkringen behåller sitt värde eftersom försäkringsbeloppet räknas upp varje år.

Mer information om sjuk- och olycksfallsförsäkring, vad den omfattar, självrisk och begränsningar finns i produkt och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Om sjuk- och olycksfallsförsäkring

Mer om sjuk- och olycksfallsförsäkring

Vill du komplettera det skydd du får från samhället när du drabbas av sjukdom eller olycksfall? Då ger sjuk- och olycksfallsförsäkring den extra trygghet du behöver.

I försäkringen ingår:

  • Ersättning om du får en bestående skada efter ett olycksfall eller efter vissa namngivna sjukdomar. Detta kallas för medicinsk invaliditet.
  • Ersättning vid förlorad arbetsförmåga (ekonomisk invaliditet). Ekonomisk första hjälp på 50.000 kronor om du drabbas av någon av de allvarliga sjukdomar som är uppräknade i försäkringen.
  • Ersättning för läkarbesök, tandskada, mediciner och resor efter ett olycksfall.
  • Ersättning vid dödsfall efter ett olycksfall (50.000 kronor).

För dig mellan 18 och 50 år

För att köpa Sjuk- och olycksfallsförsäkring ska du vara 18-50 år och bo i Sverige. If har delat in de som kan köpa försäkringen i två grupper. Enkelt beskrivet är grupperna indelade i mer och mindre riskfyllda yrken/sysselsättningar, vilket också påverkar priset på försäkringen. Byter du yrke måste du meddela If, annars riskerar du att få lägre ersättning vid en skada.

Här gäller försäkringen

Sjuk- och olycksfallsförsäkringen gäller dygnet runt i hela världen.

Utanför Norden gäller försäkringen under högst ett år. Kontakta If om du planerar att vara borta en längre tid.

Undantag då försäkringen inte gäller

Försäkringen täcker inte sjukdomar eller skador som du hade eller som visat symptom innan försäkringen köptes, vissa olycksfall som inträffat i samband med särskilt riskfyllda aktiviteter, skador som inträffat under speciella omständigheter, till exempel vid krigstillstånd eller där du själv begått eller medverkat till brottslig handling. Fullständiga försäkringsvillkor hittar du under fliken Villkor.

Viktigt att veta

Försäkringen börjar gälla tidigast dagen efter att du skickat in en komplett ifylld hälsodeklaration. Därför är det viktigt att du fyller i den noga och skickar till If så fort som möjligt. Försäkringen gäller aldrig för sjukdomar eller kroppsfel som du hade eller som visat symtom för innan försäkringen köptes.

Välj försäkringsbelopp själv

Sjuk- och olycksfallsförsäkringen kan köpas med fyra olika försäkringsbelopp: 500.000, 1.000.000, 1.500.000 och 2.000.000 kronor. Du väljer själv vilken nivå du vill ha på ditt försäkringsbelopp.

Läs mer om sjuk- och olycksfallsförsäkring vad den omfattar, självrisk och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Vuxenförsäkring 50+ för dig som fyllt 50 år
Förköpsinformation och villkor
Priser
Om försäkringsförmedling

Köp sjuk- och olycksfallsförsäkring

Köp via internetbanken Öppnas i nytt fönster