Glad mann med surfebrett på strand

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Genom en sjuk- och olycksfallsförsäkring får du ekonomisk hjälp vid sjukdom eller olycksfall. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ).

Om sjuk- och olycksfallsförsäkring

I samarbete med If erbjuder Nordea sjuk- och olycksfallsförsäkring. Beroende på vilket önskemål av skydd du har och hur gammal du är kan du välja mellan två olika försäkringar, Sjuk och olycksfall eller Vuxen 50+. 

Dina fördelar:

 • Du väljer själv vilken omfattning du vill ha på din sjuk- och olycksfallsförsäkring.
 • Du får ekonomisk hjälp vid sjukdom eller olycksfall.  
 • Försäkringen behåller sitt värde eftersom försäkringsbeloppet räknas upp varje år.

Mer information om sjuk- och olycksfallsförsäkring, vad den omfattar och vilka begränsningar som finns hittar du i produkt och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Om sjuk- och olycksfallsförsäkring

Mer om sjuk- och olycksfallsförsäkring

Vill du komplettera det skydd du får från samhället när du drabbas av sjukdom eller olycksfall? En sjuk- och olycksfallsförsäkring ger ekonomisk hjälp vid sjukdom och olycksfall. 

I försäkringen ingår:

 • Ersättning om du får en bestående skada efter ett olycksfall eller efter vissa namngivna sjukdomar. Detta kallas för medicinsk invaliditet.
 • Ersättning vid förlorad arbetsförmåga (ekonomisk invaliditet). 
 • Ekonomisk första hjälp på 50.000 kronor om du drabbas av någon av de allvarliga sjukdomar som är uppräknade i försäkringen.
 • Ersättning för läkarbesök, tandskada, mediciner och resor efter ett olycksfall.
 • Ersättning vid dödsfall efter ett olycksfall (50.000 kronor).

För dig mellan 18 och 50 år

För att köpa Sjuk- och olycksfallsförsäkring ska du vara 18-50 år och bor i Sverige. If har delat in de som kan köpa försäkringen i två grupper. Enkelt beskrivet är grupperna indelade i mer och mindre riskfyllda yrken/sysselsättningar, vilket också påverkar priset på försäkringen. Byter du yrke måste du meddela If, annars riskerar du att få lägre ersättning vid en skada.

Här gäller försäkringen

Sjuk- och olycksfallsförsäkringen gäller dygnet runt i hela världen.

Vid utlandsvistelse gäller försäkringen i högst ett år. Kontakta alltid If om du planerar att vara borta en längre tid.

Undantag då försäkringen inte gäller

Försäkringen täcker inte sjukdomar eller skador som du hade eller som visat symptom innan försäkringen köptes, vissa olycksfall som inträffat i samband med särskilt riskfyllda aktiviteter, skador som inträffat under speciella omständigheter, till exempel vid krigstillstånd eller där du själv begått eller medverkat till brottslig handling. Fullständiga försäkringsvillkor hittar du under fliken Villkor.

Viktigt att veta

Försäkringen börjar gälla tidigast dagen efter att du skickat in en komplett ifylld hälsodeklaration. Därför är det viktigt att du fyller i den noga och skickar till If så fort som möjligt. Försäkringen gäller aldrig för sjukdomar eller kroppsfel som du hade eller som visat symtom för innan försäkringen köptes.

Välj försäkringsbelopp själv

Sjuk- och olycksfallsförsäkringen kan köpas med fyra olika försäkringsbelopp: 500.000, 1.000.000, 1.500.000 och 2.000.000 kronor. Du väljer själv vilken nivå du vill ha på ditt försäkringsbelopp.

Läs mer om sjuk- och olycksfallsförsäkring vad den omfattar och vilka begränsningar som finns hittar du i produkt och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Vuxenförsäkring 50+ för dig som fyllt 50 år
Förköpsinformation och villkor
Priser
Om försäkringsförmedling

Mer om sjuk- och olycksfallsförsäkring

Vill du komplettera det skydd du får från samhället när du drabbas av sjukdom eller olycksfall? En sjuk- och olycksfallsförsäkring ger ekonomisk hjälp vid sjukdom och olycksfall. 

I försäkringen ingår:

 • Ersättning om du får en bestående skada efter ett olycksfall eller efter vissa namngivna sjukdomar. Detta kallas för medicinsk invaliditet.
 • Ersättning vid förlorad arbetsförmåga (ekonomisk invaliditet). 
 • Ekonomisk första hjälp på 50.000 kronor om du drabbas av någon av de allvarliga sjukdomar som är uppräknade i försäkringen.
 • Ersättning för läkarbesök, tandskada, mediciner och resor efter ett olycksfall.
 • Ersättning vid dödsfall efter ett olycksfall (50.000 kronor).

För dig mellan 18 och 50 år

För att köpa Sjuk- och olycksfallsförsäkring ska du vara 18-50 år och bor i Sverige. If har delat in de som kan köpa försäkringen i två grupper. Enkelt beskrivet är grupperna indelade i mer och mindre riskfyllda yrken/sysselsättningar, vilket också påverkar priset på försäkringen. Byter du yrke måste du meddela If, annars riskerar du att få lägre ersättning vid en skada.

Här gäller försäkringen

Sjuk- och olycksfallsförsäkringen gäller dygnet runt i hela världen.

Vid utlandsvistelse gäller försäkringen i högst ett år. Kontakta alltid If om du planerar att vara borta en längre tid.

Undantag då försäkringen inte gäller

Försäkringen täcker inte sjukdomar eller skador som du hade eller som visat symptom innan försäkringen köptes, vissa olycksfall som inträffat i samband med särskilt riskfyllda aktiviteter, skador som inträffat under speciella omständigheter, till exempel vid krigstillstånd eller där du själv begått eller medverkat till brottslig handling. Fullständiga försäkringsvillkor hittar du under fliken Villkor.

Viktigt att veta

Försäkringen börjar gälla tidigast dagen efter att du skickat in en komplett ifylld hälsodeklaration. Därför är det viktigt att du fyller i den noga och skickar till If så fort som möjligt. Försäkringen gäller aldrig för sjukdomar eller kroppsfel som du hade eller som visat symtom för innan försäkringen köptes.

Välj försäkringsbelopp själv

Sjuk- och olycksfallsförsäkringen kan köpas med fyra olika försäkringsbelopp: 500.000, 1.000.000, 1.500.000 och 2.000.000 kronor. Du väljer själv vilken nivå du vill ha på ditt försäkringsbelopp.

Läs mer om sjuk- och olycksfallsförsäkring vad den omfattar och vilka begränsningar som finns hittar du i produkt och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Vuxenförsäkring 50+ för dig som fyllt 50 år

Vuxen 50+ kan köpas av dig som är mellan 50 och 70 år och är bosatt i Sverige. Om du har fler försäkringar hos Nordea/If kan du köpa Vuxen 50+ fram till 80 års ålder.

Det finns två olika prisklasser beroende på vilket yrke/sysselsättning du har. Enkelt beskrivet är grupperna indelade i mer och mindre riskfyllda yrken/sysselsättningar, vilket också påverkar priset på försäkringen. Byter du yrke måste du meddela If, annars riskerar du att få lägre ersättning vid en skada.

Det här ingår: 

 • Ersättning om du får en bestående skada efter ett olycksfall. Detta kallas medicinsk invaliditet.
 • Ekonomisk första hjälp på 50.000 kronor om du drabbas av någon av de allvarliga sjukdomar som finns uppräknade i försäkringen.
 • Ersättning för läkarbesök, tandskada, mediciner och resor efter ett olycksfall.
 • Rådgivning per telefon om bland annat sjukvård, kost och motion och upplysning om sociala rättigheter och bidrag.
 • 300 kronor per dag i ersättning vid sjukhusvistelse.
 • Ersättning vid dödsfall efter ett olycksfall (50.000 kronor).

Här gäller försäkringen:

Vuxen 50+ försäkringen gäller dygnet runt i hela världen. 

Vid utlandsvistelse gäller försäkringen i högst ett år. Kontakta alltid If om du planerar att vara borta en längre tid.

Undantag då Vuxen 50+ inte gäller

Försäkringen täcker inte sjukdomar eller skador som du hade eller som visat symptom innan försäkringen köptes, vissa olycksfall som inträffat i samband med särskilt riskfyllda aktiviteter, skador som inträffat under speciella omständigheter, till exempel vid krigstillstånd eller där du själv begått eller medverkat till brottslig handling. Fullständiga försäkringsvillkor hittar du under fliken Villkor.

Viktigt att veta 

Ersättning för ekonomisk första hjälp och dagersättning vid sjukhusvård ges inte för sjukdomar som visat sig inom 90 dagar från försäkringens början. Vuxen 50+ lämnar inte ersättning vid förlorad arbetsförmåga (ekonomisk invaliditet).

Välj försäkringsbelopp själv

Vuxen 50+ försäkringen kan köpas med fyra olika försäkringsbelopp: 500.000, 1.000.000, 1.500.000 och 2.000.000 kronor. Du väljer själv vilken nivå du vill ha på ditt försäkringsbelopp.

Läs mer om Vuxenförsäkring 50+, vad den omfattar, självrisk och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen som du hittar under fliken Villkor.

Pris

Det är många faktorer som påverkar priset på just din försäkring. Om du begärt eller begär en offert så framgår priset för din försäkring av denna. Av offerten framgår också de uppgifter som din premie är beräknad utifrån. Läs mer om vad som påverkar priset i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Ifs förmånsprogram

Bil eller hemBil + HemBil, Hem + person*
Rabatt på dina försäkringar10 %15 %15 %
Självriskkonto, avsättning för varje skadefritt år200 kronor300 kronor400 kronor

* Personförsäkringarna som ingår i förmånsprogrammet är barnförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring, Vuxen 50+, olycksfallsförsäkring, sjukvårdsförsäkring och livförsäkring.

Det lönar sig att ha flera försäkringar

Som Nordeakund har du 10% rabatt på hem- och villaförsäkring och 5% på bilförsäkring (personbil) utöver Ifs förmånsprogram. Du får också en årlig försäkringsgenomgång för att se till att du är rätt försäkrad. Dessutom får du pengar insatta på ett självriskkonto för varje skadefritt år. Pengarna på självriskkontot kan du använda för att betala hela eller delar av självrisken om en skada skulle inträffa.

Självriskkonto ger dig hjälp med självrisken 

Självrisker är tråkigt men nödvändigt. Därför är det extra skönt att ha pengar sparade till självrisken. Det gör det tråkiga lite enklare om en skada inträffar. För varje år du är skadefri på din hem-, villa- eller bilförsäkring får du pengar avsatt till ett självriskkonto på If. 

Du får 200, 300 eller 400 kronor beroende på hur många försäkringar du har hos If. Det är pengar som du kan använda för att betala delar eller hela självrisken vid en eventuell skada. Du kan som mest ha 3000 kronor på självriskkontot. För att du ska kunna använda pengarna på självriskkontot behöver skadekostnaden överstiga självrisken för skadehändelsen.

Som kund i Nordea får du en extra insättning på 200 kr till ditt självriskkonto redan när du köper första försäkringen. Om du är Förmåns-, Premium- eller Private Bankingkund får du en insättning på 500 kr. Insättningen till ditt självriskkonto sker cirka en månad efter att försäkringen har blivit registrerad.

Försäkringsförmedling

Nordea är försäkringsförmedlare av skadeförsäkringar för If Skadeförsäkring Ab (publ) ("If") och har eget tillstånd som försäkringsförmedlare hos den finska Finansinspektionen avseende försäkringsprodukterna livförsäkring och skadeförsäkring. Registreringen kan kontrolleras hos Finansinspektionen i Finland, Snellmansgatan 6, PB 103, FI-00101 Helsingfors, Finland, e-post fiva@fiva.fi, www.fiva.fi, telefon +358 (0)9 18351. 

För förmedlandet av denna försäkring har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka alla kostnader som Nordea har för personal, administration, marknadsföring med mera förknippade med försäkringen.

För sin distribution av försäkringarna har Nordea rätt till ersättning från If. Ersättningen består av försäljningsprovision på nytecknad och betald försäkring (mellan 17 och 18 procent av premien) och provision på förnyad och betald försäkring (2 procent av premien årligen). Därutöver kan Nordea vara berättigat till ersättning motsvarande 50 procent av eventuell vinst som genereras på Nordeas kunders försäkringar hos If (det positiva resultatet av intjänade premier, efter avdrag för den ersättning Nordea erhållit, administrations-, skadereglerings- och skadekostnader).

Från försäljningsprovision som utbetalas från If till Nordea görs avdrag från ersättningen motsvarande premiebelopp som inte har inbetalats av kund, både avseende ny försäljning samt förnyelse av befintligt försäkringsavtal. Detta sker vanligtvis inom en kalendermånad.

Förmedlingen

Den eller de personer hos Nordea som deltagit i försäkringsdistributionen uppfyller de i lagen om försäkringsdistribution (2018:1219) uppställda kvalifikationer. De som är ansvariga för distributionen finns angivna i försäkringsförmedlarregistret som förs av den finska Finansinspektionen (se kontaktuppgifter ovan). Nordea tillhandahåller inte sådan rådgivning som avses i lagen om försäkringsdistribution.

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ), org nr 516401-8102, 106 80 Stockholm, telefon 0771-655 655. 

Teckna sjuk- och olycksfallsförsäkring

Gå vidare till if.se för att teckna din sjuk- och olycksfallsförsäkring.

Teckna sjuk- och olycksfallsförsäkring hos If Öppnas i nytt fönster