Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice
Voksen kvinne ser ut av vinduet

Olycksfallsförsäkring

Med en olycksfallsförsäkring från If får du ekonomisk hjälp om du råkar ut för en skada. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ).

Om Olycksfallsförsäkring

I samarbete med If erbjuder Nordea en olycksfallsförsäkring som gäller vid skada genom ett olycksfall.

Dina fördelar:

  • Du får dubbel ersättning vid fastställd invaliditetsgrad på 30 % eller högre.
  • Du får en engångsersättning vid allvarlig fraktur, allvarlig ögonskada, allvarlig brännskada eller avsliten hälsena.
  • Du får ersättning med 200 kr/dag i upp till 90 dagar om du behöver vårdas på sjukhus. 

Mer information om Olycksfallsförsäkring, vad den omfattar och vilka begränsningar finns hittar du i produkt och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Mer fakta

Ifs olycksfallsförsäkring gäller överallt

Olycksfallsförsäkringen ger ekonomisk hjälp om du råkar ut för ett olycksfall. 

I försäkringen ingår:

  • Ersättning efter ett olycksfall som ger bestående skada (medicinsk invaliditet).
  • Dubbel ersättning från och med en medicinsk invaliditetsgrad på 30 procent.
  • Ersättning för förlorad arbetsförmåga efter ett olycksfall (ekonomisk invaliditet). Ingår om du är under 50 år när du köper försäkring.
  • 200 kronor per dag i ersättning vid sjukhusvistelse.
  • Ersättning efter ett olycksfall för läkarbesök, tandskada, mediciner och resor.
  • Ersättning vid dödsfall efter ett olycksfall (50 000 kronor).

Läs mer om Olycksfallsförsäkring, vad den omfattar och vilka begränsningar finns hittar du i  produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Försäkringen kan köpas av alla mellan 0 och 70 år

Alla som är 0–70 år och bor i Sverige kan köpa försäkringen. Om du har fler försäkringar hos If via Nordea kan du köpa olycksfallsförsäkringen fram till 80 år.

Försäkringen gäller dygnet runt i hela världen

Försäkringen kan gälla dygnet runt eller endast på fritiden, beroende på hur hög olycksfallsrisk det är i ditt yrke. Byter du yrke måste du meddela If, annars riskerar du att få lägre ersättning vid en skada.

Olycksfallsförsäkringen gäller i hela världen. Vid utlandsvistelse gäller försäkringen i högst ett år. Kontakta alltid If om du planerar att vara borta en längre tid.

Bedömning av invaliditetsgrad

Om du råkar ut för ett olycksfall och får en bestående nedsatt kroppslig funktion är det fråga om medicinsk invaliditet. Ersättningens storlek beror på graden av invaliditet. Graden av medicinsk invaliditet bedöms av en läkare efter ett tabellverk som är gemensamt för försäkringsbolagen.

Välj försäkringsbelopp själv

Olycksfallsförsäkringen kan köpas med fyra olika försäkringsbelopp: 500.000, 1.000.000, 1.500.000 och 2.000.000 kronor. Du väljer själv vilken nivå du vill ha på ditt försäkringsbelopp.

Förköpsinformation och villkor
Priser
Om försäkringsförmedling

Köp via Internetbanken

Du kan enkelt köpa din försäkring via Internetbanken.

Logga in och köp via Internetbanken Öppnas i nytt fönster