Hemförsäkring

Med ditt hem försäkrat hos If får du en hemförsäkring som täcker ekonomiska förluster du kan drabbas av om dina privata tillhörigheter förloras eller skadas. Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare och alla som tillhör samma hushåll och är folkbokförda på samma adress som du. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ).

Om hemförsäkring

I samarbete med If erbjuder Nordea hemförsäkring i tre nivåer: Hemförsäkring, Hemförsäkring Extra och Stor Hemförsäkring.

Dina fördelar: 

 • Du väljer själv vilken omfattning du vill ha på din hemförsäkring.
 • En hemförsäkring skyddar dig, ditt hem och de saker du äger, hyr eller lånar.
 • Du kan få ersättning för merkostnader om du råkar illa ut om du är ute och reser.

Läs mer om hemförsäkring, vad den omfattar, självrisker och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Mer fakta

Hemförsäkring ger dig ekonomisk trygghet

Hemförsäkringen är en försäkring som ska täcka ekonomiska förluster du kan drabbas av om dina privata tillhörigheter förloras eller skadas, men den kan också ersätta merkostnader om du råkar illa ut när du är på resa eller om du blir ansvarig för skada på andra personer eller deras tillhörigheter. 

Därutöver täcker försäkringen kostnader för vissa tvistemål du kan bli indragen i som privatperson. Skyddet id-stöld ingår i hemförsäkringen.

Bor du i villa bör du kombinera din hemförsäkring med en villabyggnadsförsäkring så du även får skydd för huset och trädgården. Bor du i bostadsrätt kan du behöva ett bostadsrättstillägg om du inte har det via din bostadsrättsförenings försäkring.

Tre hemförsäkringar att välja mellan

Hemförsäkring

Hemförsäkringen ger dig ett bra grundläggande skydd för dina saker både i hemmet och utanför bostaden, till exempel vid stöld, brand och läckage. Den gäller också om du blir krävd på skadestånd eller hamnar i en rättslig tvist. Dessutom ingår reseskydd om du råkar illa ut på resa.

Hemförsäkring Extra

Väljer du Hemförsäkring Extra ingår samma delar som i Hemförsäkring plus detta:

 • Flyttskydd – trygghet vid flytt om dina saker skadas eller försvinner. 
 • Allriskförsäkring (Otur) för dina saker upp till 50.000 kronor. 

Stor Hemförsäkring

 • Utökat reseskydd – avbeställningsskydd, ersättningsresa och förseningsskydd ingår.
 • Generösa ersättningsregler för hemelektronik yngre än 2 år. 
 • Dessutom ingår allriskförsäkring som ersätter skador upp till 100.000 kronor. 
 • Krisskydd som ersätter psykologhjälp efter traumatisk händelse.
 • 1 års garanti. Byter du till Stor Hemförsäkring från ett annat försäkringsbolag ersätter vi skada som normalt inte omfattas, om du kan visa att det tidigare försäkringsbolaget hade ersatt den skadan. Undantag är Småbåt. Garantin gäller i 1 år från försäkringens startdatum.

Läs mer om hemförsäkring, vad den omfattar, självrisker och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Ersättning och självrisk
Id-stöld
Översikt
Förköpsinformation och villkor
Priser
Om försäkringsförmedling

Hemförsäkring ger dig ekonomisk trygghet

Hemförsäkringen är en försäkring som ska täcka ekonomiska förluster du kan drabbas av om dina privata tillhörigheter förloras eller skadas, men den kan också ersätta merkostnader om du råkar illa ut när du är på resa eller om du blir ansvarig för skada på andra personer eller deras tillhörigheter. 

Därutöver täcker försäkringen kostnader för vissa tvistemål du kan bli indragen i som privatperson. Skyddet id-stöld ingår i hemförsäkringen.

Bor du i villa bör du kombinera din hemförsäkring med en villabyggnadsförsäkring så du även får skydd för huset och trädgården. Bor du i bostadsrätt kan du behöva ett bostadsrättstillägg om du inte har det via din bostadsrättsförenings försäkring.

Tre hemförsäkringar att välja mellan

Hemförsäkring

Hemförsäkringen ger dig ett bra grundläggande skydd för dina saker både i hemmet och utanför bostaden, till exempel vid stöld, brand och läckage. Den gäller också om du blir krävd på skadestånd eller hamnar i en rättslig tvist. Dessutom ingår reseskydd om du råkar illa ut på resa.

Hemförsäkring Extra

Väljer du Hemförsäkring Extra ingår samma delar som i Hemförsäkring plus detta:

 • Flyttskydd – trygghet vid flytt om dina saker skadas eller försvinner. 
 • Allriskförsäkring (Otur) för dina saker upp till 50.000 kronor. 

Stor Hemförsäkring

 • Utökat reseskydd – avbeställningsskydd, ersättningsresa och förseningsskydd ingår.
 • Generösa ersättningsregler för hemelektronik yngre än 2 år. 
 • Dessutom ingår allriskförsäkring som ersätter skador upp till 100.000 kronor. 
 • Krisskydd som ersätter psykologhjälp efter traumatisk händelse.
 • 1 års garanti. Byter du till Stor Hemförsäkring från ett annat försäkringsbolag ersätter vi skada som normalt inte omfattas, om du kan visa att det tidigare försäkringsbolaget hade ersatt den skadan. Undantag är Småbåt. Garantin gäller i 1 år från försäkringens startdatum.

Läs mer om hemförsäkring, vad den omfattar, självrisker och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Så här ersätts skador

Stulna eller skadade saker ersätts som regel med marknadsvärdet, det vill säga vad det skulle kosta att köpa motsvarande föremål i begagnat skick. För föremål som är relativt nya – där marknadsvärdet är minst 70 procent av vad motsvarande nytt kostar – får du ersättning med vad det nya kostar om du köper det inom sex månader.

I de fullständiga villkoren finns en tabell för hur marknadsvärdet beräknas för vissa föremål.

Exakt hur ersättningen beräknas vid en skadehändelse kan du läsa i försäkringsvillkoren under fliken Villkor.

Självrisk

Självrisk är den del av skadekostnaden som du själv får betala vid varje skadetillfälle. Du kan välja vilken självrisk du vill ha. För rättsskydd är självrisken 20 procent av kostnaden, dock lägst den självrisk som du valt.

Flera skadehändelser men en självrisk

Inträffar flera skadehändelser vid samma tillfälle och ersättning kan betalas från flera moment i försäkringen eller från flera av din privatförsäkringar hos oss. Då dras bara en självrisk, den högsta, från det sammanlagda ersättningsbeloppet.

Id-stöld – att få sin identitet kapad

Att få sin identitet kapad innebär att en bedragare stjäl dina personuppgifter och använder dem till exempel för att köpa varor och tjänster, utnyttja krediter och teckna abonnemang i ditt namn och för dina pengar. Bedragaren kan till och med komma över lagfarten till en fastighet med hjälp av dina stulna personuppgifter. Skyddet id-stöld ingår i hemförsäkringen.   

Skyddet Id-stöld innehåller dessa tre moment

 • Rådgivning för att förebygga identitetsstöld.
 • Assistans för att begränsa skadan när en id-stöld ägt rum. 
 • Juridisk hjälp för att avvisa krav eller rätta till fel till följd av id-stöld.

Att tänka på före en resa:

 1. Skriv ner viktiga telefonnummer till din bank, spärrcentral, försäkringsbolag etc. Det är viktigt att du vet hur du spärrar dina kreditkort och id-handlingar från utlandet.
 2. Tänk på vad du skriver i sociala medier och hur synlig du är för omvärlden. Berätta inte på Facebook eller andra sociala medier hur länge du ska vara bortrest.
 3. Om du bor i eget hus, byt ut din brevlåda till en låsbar och be grannen eller en vän att med jämna mellanrum tömma brevlådan.
 4. Ta inte med alla identitetshandlingar och kreditkort när du går ut på stan eller till stranden. Lås in viktiga handlingar i kassaskåpet på hotellrummet eller i receptionen.
 5. Se över din reseförsäkring och kolla om den gäller vid stöld av identitet.

Vid köp

Ofta används fejkade sajter som ser ut som om de tillhör etablerade företag med gott rykte för att lura till sig personnummer.

Kontrollera att sajten känns och ser riktig ut. Varningssignalen är: 

 • Om det saknas information om hur du kan reklamera en köpt vara.
 • Om priserna är för låga. Om något verkar för bra för att vara sant så är det oftast inte sant.
 • Om språket är konstigt eller om sidan innehåller stavfel är risken stor att det är en falsk sida.

Så skyddar du dig

 • Lämna inte ut ditt personnummer utan att veta vad det ska användas till.
 • Var uppmärksam på post du får, till exempel e-bekräftelser på beställningar eller nya bankengagemang, besked om adressändring eller liknande.

Byt till en låsbar brevlåda eller postfack.

Lämna inte ut alltför detaljerad information om dig själv på Facebook och liknande sociala nätverk.

Om du tappat bort en identitetshandling ska du spärra den hos utfärdaren, anmäla det till polisen och kreditupplysningsföretag.

Detta ingår i hemförsäkring

Hemförsäkring, Hem Extra och Stor Hem
SpecifikationHemHem ExtraStor Hem
Egendomsskydd
Bortaskydd30.000 kronor50.000 kronor100.000 kronor
Reseskydd
ResExtra - utökat reseskydd
Otur
Kris
Underförsäkringsgaranti
Nyvärde elektronik
Flyttskydd
Ansvar
Rättsskydd
Överfallsskydd
Id-stöld
Bostadsrätt (tillägg)ValbarValbarValbar
Special (tillägg)ValbarValbarValbar
Småbåt (tillägg)ValbarValbarValbar


Läs mer om hemförsäkring, vad den omfattar, självrisker och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Pris

Det är många faktorer som påverkar priset på just din försäkring. Om du begärt eller begär en offert så framgår priset för din försäkring av denna. Av offerten framgår också de uppgifter som din premie är beräknad utifrån. Läs mer om vad som påverkar priset i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Ifs förmånsprogram

Rabatt på försäkringarna
När du har tecknat en av försäkringarna: bil-, hem- eller personförsäkring10 %
När du har tecknat två av försäkringarna: bil-, hem- eller personförsäkring
15 %

* Personförsäkringarna som ingår i förmånsprogrammet är barnförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring, Vuxen 50+, olycksfallsförsäkring och sjukvårdsförsäkring.

Det lönar sig att ha flera försäkringar

Som Nordeakund har du 10 % rabatt på hem- och villaförsäkring och 5 % på bilförsäkring (personbil) utöver Ifs förmånsprogram. Du får också en årlig försäkringsgenomgång för att se till att du är rätt försäkrad.

Försäkringsförmedling

Nordea är försäkringsförmedlare av skadeförsäkringar för If Skadeförsäkring Ab (publ) ("If") och har eget tillstånd som försäkrings­förmedlare hos den finska Finansinspektionen avseende försäkrings­produkterna livförsäkring och skadeförsäkring. Registreringen kan kontrolleras hos Finansinspektionen i Finland, Snellmansgatan 6, PB 103, FI-00101 Helsingfors, Finland, e-post fiva@fiva.fi, www.fiva.fi, telefon +358 (0)9 18351. 

För förmedlandet av denna försäkring har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka alla kostnader som Nordea har för personal, administration, marknads­föring med mera förknippade med försäkringen.

För sin distribution av försäkringarna har Nordea rätt till ersättning från If. Ersättningen består av försäljnings­provision på nytecknad och betald försäkring (mellan 17 och 18 procent av premien) och provision på förnyad och betald försäkring (2 procent av premien årligen). Därutöver kan Nordea vara berättigat till ersättning motsvarande 50 procent av eventuell vinst som genereras på Nordeas kunders försäkringar hos If (det positiva resultatet av intjänade premier, efter avdrag för den ersättning Nordea erhållit, administrations-, skadereglerings- och skadekostnader).

Från försäljningsprovision som utbetalas från If till Nordea görs avdrag från ersättningen motsvarande premie­belopp som inte har inbetalats av kund, både avseende ny försäljning samt förnyelse av befintligt försäkrings­avtal. Detta sker vanligtvis inom en kalendermånad.

Förmedlingen

Den eller de personer hos Nordea som deltagit i försäkrings­distributionen uppfyller de i lagen om försäkrings­distribution (2018:1219) uppställda kvalifikationer. De som är ansvariga för distributionen finns angivna i försäkrings­förmedlar­registret som förs av den finska Finansinspektionen (se kontaktuppgifter ovan). Nordea tillhanda­håller inte sådan rådgivning som avses i lagen om försäkrings­distribution.

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ), org nr 516401-8102, 106 80 Stockholm, telefon 0771-655 655. 

Klagomål på försäkringsförmedling

Det är viktigt att du som kund är nöjd med våra tjänster och vårt bemötande. Har du ett klagomål på förmedlingen av din försäkring ber vi dig ta kontakt med din rådgivare eller ditt kontor för utredning och svar i ditt ärende. Det går också bra att skicka in ett klagomål via e-post. Det är kostnads­fritt att framföra klagomål. Är du inte nöjd med det beslut du har fått gällande ditt klagomål eller känner du att du vill ta frågan vidare, kan du även kostnadsfritt vända dig till Nordeas Kundom­budsman, som är klagomålsansvarig i Nordea. Kontaktuppgifter till kontor och Nordeas Kundombudsman hittar du på www.nordea.se/kundombudsmannen

Vill du diskutera ditt ärende med en oberoende part kan du kostnadsfritt vända dig till:

 • Konsumenternas Bank- och Finansbyrå som ger upplysningar och vägledning om finansiella tjänster
 • Konsumenternas Försäkringsbyrå som ger upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor
 • Konsumentvägledningen i din kommun

Du kan också vända dig till:
Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
Box 174, 101 23 Stockholm
Telefon: 08-508 860 00

Dessutom kan du liksom vid andra tvister vända dig till allmän domstol. Ta kontakt med närmaste tingsrätt om du vill veta mer.

Om du inte är nöjd med Ifs beslut i ett försäkringsärende

Ta alltid först kontakt med den som handlagt ärendet. Ett samtal kan ge kompletterande uppgifter och eventuella missförstånd kan klaras upp.

 • Ifs kundombudsman
  Är du fortfarande inte nöjd kan du inom ett år från Ifs beslut vända dig till kundombuds­mannen som utan kostnad prövar de flesta klagomål.
 • Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
  Du kan också i de flesta ärenden vända dig till ARNs särskilda avdelning för försäkringsfrågor.
 • Personförsäkringsnämnden (PFN)
  Du kan även vända dig till Personförsäkrings­nämnden som är en bransch­gemensam nämnd som kan hjälpa till i ärenden som kräver medicinsk bedömning.
 • Domstol
  Liksom vid andra tvister kan du också vända dig till domstol.

Teckna hemförsäkring

Gå vidare till if.se för att teckna din hemförsäkring.

Teckna hemförsäkring hos If Öppnas i nytt fönster